נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

כיצד התמודדה העמותה עם ביקורת עומק קטלנית אך לא מוצדקת?

מעטים המקרים שבהם עמותה מצליחה להתאושש מביקורת עומק קטלנית שבה היא נדרשת להחזיר מיליוני שקלים לקופת המדינה. במקרה שלפנינו, הצליחה העמותה להתאושש ואף לזכות בפסק דין המחייב את המדינה לשלם מיליוני שקלים

כיצד התמודדה העמותה עם ביקורת עומק קטלנית אך לא מוצדקת?

ביקורת עומק היא חלק בלתי נפרד מחייה של כל עמותה או חברה לתועלת הציבור. הביקורת נעשית על ידי רואי חשבון חיצוניים על מנת להבטיח את ניהולה התקין של העמותה ולוודא כי היא פועלת על פי חוק ומנצלת את כספי הציבור המועברים לרשותה בצורה חסכונית ויעילה, לצורך המטרות אשר לשמן הוקמה.

בדרך כלל, בחירת העמותות העוברות בדיקת עומק נעשית באופן אקראי ועשויה לכלול כל עמותה שתקציבה השנתי עולה על מיליון שקל, אך גם עמותות בעלות תקציב שנתי נמוך יותר עשויות להיבדק אם יתעורר חשד כלשהו לגבי אופן התנהלותן.

בעקבות הביקורת והכשלים שיתגלו בה, ייתכן שיוטלו סנקציות שונות על העמותה, אך זאת רק לאחר שלעמותה עצמה תינתן האפשרות להגיב לממצאי הביקורת. במקרה שלפנינו, זכות זו נלקחה מהעמותה, והביקורת כולה התבררה כמגמתית ולא עניינית.

 טיוטת הדו"ח של רואה החשבון, אשר מונה על ידי משרד האוצר, הועברה לחשבות משרד האוצר מבלי שהתקבלה תגובת העמותה עצמה לממצאים המוזכרים בה

מאבק של להיות או לחדול

בטיוטת דו"ח קטלנית שהוגשה במסגרת ביקורת עומק של אחת העמותות בארץ, הומלץ לדרוש מן העמותה להשיב כ-20 מיליון שקל לקופת המדינה. המלצה מעין זו כמוה כהוצאת "תעודת פטירה", ממנה לא תצליח העמותה להתאושש.

כבר בשלביו הראשונים של התהליך היה לעמותה יסוד להניח כי צפויה ביקורת קשה ולאו דווקא עניינית. הרמז הראשון לכך הגיע כאשר באורח פלא הוקפאו כל כספי התמיכה המועברים לעמותה. מאוחר יותר הגיע גם הרמז השני, כאשר התברר כי טיוטת הדו"ח של רואה החשבון, אשר מונה על ידי משרד האוצר, הועברה לחשבות משרד האוצר מבלי שהתקבלה תגובת העמותה עצמה לממצאים המוזכרים בה.

בשלב זה, ברור היה כי מדובר במאבק של להיות או לחדול. לא היה כל ספק שמשרדי הממשלה יעצרו את התמיכה בעמותה, ומנגד היה ספק רב לגבי הסכמת בתי המשפט להתערב בחוות דעתו המקצועית של רואה החשבון שמונה על ידי המדינה.

במצב מורכב זה, הבנו כי לפני הכל, עלינו לוודא שהעמותה מסוגלת להיערך למאבק בכל החזיתות. בשלב הראשון החלטנו להיערך למצב שבו המדינה מפסיקה את הזרמת הכספים לעמותה והכנו יחד עם העמותה תכנית עבודה חדשה בהתאם. רק לאחר שהיה ברור כי העמותה מסוגלת להחזיק מעמד עד סוף ההליך המשפטי, ננקטו ההליכים המתאימים.

לקראת בחירת ההליך המשפטי המתאים ניצבה בפנינו דילמה: האם מוטב להמתין לדו"ח סופי, אשר צפוי לחרוץ את גורל העמותה או שמא עדיף לנקוט בהליך משפטי כבר בשלב מוקדם זה

בחירת ההליך המתאים

לקראת בחירת ההליך המשפטי המתאים ניצבה בפנינו דילמה – האם מוטב להמתין לדו"ח סופי, אשר צפוי לחרוץ את גורל העמותה לשבט ולא לחסד, וספק אם ניתן יהיה לאחריו להרהר או לערער על הממצאים; או שמא עדיף לנקוט בהליך משפטי כבר בשלב מוקדם זה. ברור היה כי המתנה לקבלת הדו"ח הסופי תוביל לחיסול העמותה, שכן באותה העת הסמכות לדון בעתירות היתה נתונה לבג"ץ, אשר אינו מחזיק בכלים דיוניים מתאימים לבחינת טענות עובדתיות או משפטיות המתייחסות לדו"ח הביקורת.

לאחר לבטים רבים נבחר ההליך המתאים – המרצת פתיחה כנגד גוף הביקורת: סדר דין המאפשר פתיחה של הליך משפטי מקוצר על יסוד תצהירים בלבד. במסגרת הבקשה טענו, בין היתר, כי גוף הביקורת מנוע מליתן דו"ח סופי שכן ריבוי הפגמים והליקויים שצוינו בטיוטת חוות הדעת מלמדים על דעה קדומה של גוף הביקורת כנגד העמותה. לבקשתנו צורפה חוות דעת מטעם מומחה לתחום הביקורת, אשר הצביע על הפגמים הרבים שנפלו לאורך ההליך.

לאחר הצגת הפגמים שנפלו בביצוע הביקורת וטרם נדונה העתירה, מיהר גוף הביקורת להשלים את הדו"ח הסופי והשמיט ממנו חלק ניכר מהמסקנות והממצאים שנכתבו בטיוטת הדו"ח הראשונית

המדינה תשלם מיליוני שקלים

בסופו של דבר, התובענה לא הגיעה לכלל הכרעה לגופו של עניין, שכן מיד לאחר הצגת שלל הפגמים שנפלו בביצוע הביקורת וטרם נדונה העתירה, מיהר גוף הביקורת להשלים את הדו"ח הסופי והשמיט ממנו חלק ניכר מהמסקנות והממצאים שנכתבו בטיוטת הדו"ח הראשונית.

כתוצאה מכך, נותרה העמותה עם המלצות להשבת מיליוני שקלים ספורים ועם נזקים רבים שנגרמו לה בשל הביקורת. בשלב זה התרכזו מאמצינו בתקיפת החלטותיה של ועדת התמיכות של משרד הממשלה. בעקבות שינוי בחוק, הוגשה עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים, ערכאה מתאימה יותר לבירור עובדות וטענות.

לצורך בירור העובדות, נעזרנו רבות ב"מפתח התקציב" של הסדנה לידע ציבורי, המאפשר התחקות אחרי הקצאת תקציב הממשלה לציבור, אופן הוצאתו בפועל והשינויים החלים במשך כל שנה תקציבית. להפתעתנו גילינו כי המשרד הממשלתי חילק את עור הדוב בטרם הצליח "לצוד" את העמותה, כלומר העביר מתקציב התמיכה שיועד לעמותה לעמותה אחרת, שלא כדין.  

בעקבות ממצאים אלה ובהמלצת בית המשפט, הגיעו הצדדים להסכם פשרה, לפיו ישלם המשרד הממשלתי מיליוני שקלים לסילוק כל טענות ותביעות העמותה.

* עוה"ד ישעיהו אברהם ומשה בן דוד הם מייסדי משרד עורכי הדין בן דוד, אברהם, הכהן העוסק במשפט מנהלי וחוקתי, מקרקעין ונדל"ן, דיני נזיקין, צוואות וירושות, אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך, ועוד

ליצירת קשר עם בן דוד, אברהם, הכהן - משרד עורכי דין
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
טובת הציבור חוק העמותות ועדת ביקורת
עוה"ד ישעיהו אברהם ומשה בן דוד

קבע פגישה עם
עוה"ד ישעיהו אברהם ומשה בן דוד

בבן דוד אברהם הכהן משרד עורכי דין שותפים עורכי הדין משה בן דוד, ישעיהו אברהם ופרופ' אביעד הכהן. הם מספקים...

לפרופיל המלא