נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

כיצד תשמרו על זכויות הפנסיה גם בתקופת הקורונה

עקב מגיפת הקורונה קבעה המדינה כי זכויות פנסיונית של עובד שהוצא לחל"ת, פוטר או התפטר לא ייפגעו כל עוד הפסקת ההפרשה לפנסיה אינה עולה על 12 חודשים. אך הכיסוי הביטוחי עשוי לקטון. מדריך

כיצד תשמרו על זכויות הפנסיה גם בתקופת הקורונה

הפנסיה היא קיצבה המשולמת לעובד לאחר פרישתו לגמלאות במטרה להבטיח את קיומו גם בגיל מבוגר, כאשר הוא אינו משתכר עוד מעבודה. כספי קיצבת הפנסיה נחסכים לאורך כל שנות עבודתו במסגרת ביטוח פנסיוני שהוא והמעסיק מפרישים אליו אחוזים מסוימים ממשכורתו.

הזכות לביטוח פנסיוני היא זכות שהעובד אינו רשאי לוותר עליה. המדינה רואה במימוש הזכות הזו חובה קריטית שתבטיח שהעובד יקבל עם פרישתו גמלה שתאפשר לו להמשיך לחיות ברווחה. לכן, המדינה גם קבעה כי מי שמושך את כספי החיסכון הפנסיוני לפני שהגיע לגיל הפרישה צריך לשלם קנס גבוה על כך. למדינה חשוב למנוע ככל שהיא יכולה מצב שבו אדם שפרש לגמלאות לא יוכל לחיות בכבוד.

בעובד שיצא לחופשה ללא תשלום (חל״ת), תקופה שבה למרות שהעובד לא פוטר, המעסיק אינו מחויב להפריש לחיסכון הפנסיוני שלו, אלא אם חוזה העבודה קובע אחרת

מהי השפעת היציאה לחופשה ללא תשלום (חל"ת) על הביטוח הפנסיוני?

 לאור זאת ברור כי הפסקת רצף ההפרשות החודשיות של הכספים לביטוח הפנסיוני בשל פיטורין, חל"ת או אבטלה לתקופה ארוכה, עלולה לפגוע בזכויות הפנסיוניות של העובד, כגון צבירת ותק לכיסוי מחלות קיימות, ואף לאובדן גמור של זכויות מסוימות, כמו כיסוי אבדן כושר עבודה, אם הפסקת ההפרשות נמשכת לאורך תקופה רצופה ארוכה. הדברים אמורים גם בעובד שיצא לחופשה ללא תשלום (חל״ת), תקופה שבה למרות שהעובד לא פוטר, המעסיק אינו מחויב להפריש לחיסכון הפנסיוני שלו, אלא אם חוזה העבודה קובע אחרת.

כיצד ניתן לשמור על זכויות הפנסיה גם בתקופת הקורונה?

עם יציאתם של מאות אלפי עובדים לחל"ת (ולעתים אף פעמיים או שלוש) בשל מגיפת הקורונה, כמו גם מגמת הפיטורין הנרחבת, הבינה המדינה כי עלולה להיווצר בעיה ארוכת טווח והאריכה את התקופה שבה הפסקת ההפרשות לחיסכון הפנסיוני אינה פוגעת בזכויות הכלולות בו.

לאור זאת, החל מה-10.06.20, הפגיעה בזכויות המבוטח אפשרית רק לאחר 12 חודשים רצופים שבהם לא התבצעה הפקדה לביטוח הפנסיוני בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים. התאריך הקובע את הרצף הביטוחי הוא יום העברת הכסף בפועל. הנחיה זו מגנה על רוב רובם של העובדים שהוצאו לחל"ת והוחזרו למקום עבודתם.

עובד שהפרשותיו לפנסיה קטנו בעקבות הפחתת שכר ב-20% או יותר לעומת שכר חודש פברואר 2020, רשאי לשלם את ההפרש בעצמו או לבקש שינוכה מיתרת החיסכון, על מנת שלא לפגוע בכיסוי הביטוחי

מה לגבי עובדים שפוטרו ומתקשים למצוא עבודה בשל הקורונה?

מבוטח שהפרשותיו (מטעמו או מטעם מעסיקו) הופסקו, בשל העובדה שפוטר או התפטר, יכול גם הוא להמשיך וליהנות מכיסוי ביטוחי פנסיוני במשך 12 חודשים באותם התנאים שהיה זכאי להם קודם גם למקרה של נכות או מוות. לאחר תקופה זאת, עליו לדאוג בעצמו להפרשת כספים, אחרת זכויות הפנסיה שלו ייפגעו.

יתרה מכך, עובד שהפרשותיו לפנסיה בחודשים האחרונים קטנו בעקבות הפחתת שכר ב-20% או יותר לעומת שכר חודש פברואר 2020, רשאי לשלם את ההפרש בעצמו או לבקש שינוכה מיתרת החיסכון, על מנת שלא לפגוע בכיסוי הביטוחי. במקרה שהעובד לא מעוניין בכך, עליו להביא בחשבון שהכיסוי שלו במקרה של אובדן כושר עבודה ותשלום קצבת שאירים יקטן.

בין אם אתם עובדים שהוצאו לחל"ת, עובדים שפוטרו, או עובדים ששכרם קוצץ בשל מגיפת הקורונה, מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון הבקי בתחום זכויות הפנסיה ולבדוק עימו מהי הדרך הטובה ביותר במקרה הספציפי שלכם לשמור על זכויות הפנסיה העתידיות שלכם.

העצירה הפתאומית והלא צפויה בקצב החיים בעת מגיפת הקורונה היא הזדמנות טובה לבחון את זכויות הפנסיה שלכם והאם ניתן להגדיל אותן

מהן האפשרויות לעובד בבחירת ניהול החיסכון הפנסיוני שלו?

כל עובד רשאי לבחור, על פי החלטתו האישית, אם הביטוח שלו יתנהל בקרן פנסיה, בקופת גמל או בביטוח מנהלים. קופת גמל היא חיסכון פנסיוני טהור ואין בה מרכיב ביטוחי כלשהו. בקרנות הפנסיה לעומת זאת, בנוסף למרכיבים של תגמולי חסכון לפנסיה, יש גם מרכיבים של ביטוחי נכות ו/או קיצבת שאירים במקרה של מוות. ביטוח מנהלים לעומתם הוא חוזה אישי של המבוטח מול חברת הביטוח למבוטח, והתנאים הפנסיוניים (מעבר למינימום הנדרש) והביטוחים בו נקבעים לפי הפרופיל של כל מבוטח.

קיים איסור על מעסיקים לכפות סוג זה או אחר של ביטוח פנסיוני, והעובד הוא שמחליט באיזו חברה יופקדו הכספים, גם אם בהסכם העבודה שלו נקבע שההפקדות יתבצעו בגוף פנסיוני מסוים שהמעסיק נמצא עימו בקשרים. העובד אף יכול לעבור מחברה מבטחת אחת לאחרת בכל זמן ולמעסיק אסור להתערב בהחלטות אלו, וכעקרון, ביטוח מנהלים מתאים למבוטחים שמוגדרים כעוסקים בעבודות צווארון לבן בעוד קרנות הפנסיה מתאימות לרוב המועסקים במשק.

החוק אף קובע כי גם אם העובד לא הודיע למעסיקו היכן הוא בוחר לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, על המעסיק מוטלת החובה להפריש את הסכומים הקבועים בחוק לאחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כ״קרנות ברירת מחדל״ על ידי משרד האוצר. העצירה הפתאומית והלא צפויה בקצב החיים בעת הקורונה היא הזדמנות טובה לבחון את זכויות הפנסיה שלכם והאם ניתן להגדיל אותן.

חשוב תמיד להיות מודעים לזכויות החיסכון הפנסיוני שלכם ובמיוחד בתקופת הקורונה, שבה רצוי קודם כל לוודא שהכיסוי הביטוחי אינו נפגע בשל חוסר היציבות התעסוקתית

מהו שיעור ההפרשה החודשי לטובת החיסכון הפנסיוני?

בסך הכל, מופרשים על ידי העובד והמעסיק 18.5% מהשכר הקובע לטובת חיסכון פנסיוני ופיצויים. ההפרשות של העובד לביטוח הפנסיוני (למעט עובדי מדינה) הן בגובה של 6% מהשכר הקובע, בעוד המעסיק נדרש להפריש 12.5%, מתוכם 6.5% עבור החיסכון הפנסיוני ו-6% הנותרים עבור רכיב הפיצויים.

כאשר החיסכון מתבצע במוסד ביטוחי שאינו קרן פנסיה (למשל, קופות גמל או ביטוחי מנהלים), חלקו של המעסיק חייב לכלול גם כיסוי של אובדן כושר עבודה, בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכר העובד במקרה של אובדן כושר העבודה שלו. יחד עם זאת, אם לצורך כיסוי זה נדרשת מהמעסיק הגדלה של עלות ההפרשות מעל 6.5%, ישנה תקרת הפרשה של עד 7.5% עבור דמי תגמולים ואובדן כושר עבודה.

לסיכום, חשוב תמיד להיות מודעים לזכויות החיסכון הפנסיוני שלכם ובמיוחד בתקופת הקורונה, שבה רצוי קודם כל לוודא שהכיסוי הביטוחי אינו נפגע בשל חוסר היציבות התעסוקתית, ואחר כך לבדוק האם החיסכון הקיים מתאים לצרכים העתידיים שלכם.

* רואת חשבון אבתיסאם נסראללה מתמחה בשירותי ליווי וייעוץ לעובדים שכירים בכל הנוגע לזכויות הפנסיוניות שלהם

* סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי 

ליצירת קשר עם נסראללה אבתסאם משרד רואי חשבון
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
תשלום פיצויי פיטורין קרנות פנסיה הפרשות לפנסיה
אבתיסאם נסראללה, רואת חשבון

קבע פגישה עם
אבתיסאם נסראללה, רואת חשבון

הקמת עסק ותפעולו אינם דבר פשוט, כשעיקר האתגר הוא ההתנהלות הכלכלית שלו. משרד ראיית חשבון נסראללה אבתיסאם בשפרעם שם לו...

לפרופיל המלא