נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הלכה חשובה: רכיבה באופניים חשמליים לא נחשבת לנסיעה ברכב מנועי לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

פסק הדין של העליון מסדיר סוגיה משפטית שעומדת לדיון כבר למעלה מעשור בנושא של רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים. פסק דין חשוב זה שם קץ לפסיקות סותרות של בתי המשפט המחוזיים למשך כמעט למעלה מעשור

מאת: עו"ד יפי אורנשטיין | | 4
הלכה חשובה: רכיבה באופניים חשמליים לא נחשבת לנסיעה ברכב מנועי לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

אופניים חשמליים, כלי התחבורה החדשים, משמשים אותנו כבר למעלה מעשור והפכו להיות חלק בלתי נפרד מהנוף העירוני המקומי על הכבישים. כלי תחבורה זה הינו כלי רכב ירוק, חסכוני וזול. עם זאת, המצב המשפטי לגביהם עד היום לא היה ברור.

במשך למעלה מעשור בתי המשפט התמודדו עם תיקי תאונות דרכים כאשר מעורבים בהם רוכבי אופניים  ו/או קורקינטים חשמליים ללא כל חקיקה בנושא, דבר שגרם לפסיקה סותרת של בתי המשפט, הן בתי משפט השלום והן בתי המשפט המחוזיים. כעת,  בית המשפט העליון בפסק דין חשוב זה שם קץ לפסיקות סותרות בנושא.

בתי המשפט פנו למחוקק להסדיר את העניין בחוק, אולם כיוון שדבר זה טרם נעשה במשך כל השנים הללו, נקבעו פסיקות סותרות מפי בתי המשפט המחוזיים ולא היתה הלכה סדורה בנושא

מהו המצב המשפטי הקיים לגבי רוכבי אופניים חשמליים?

המצב המשפטי הקיים הוא שחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (חוק הפלת"ד) אינו חל על אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים. משמעות הדבר היא שרוכבי אופניים חשמליים אינם בעלי ביטוח חובה בהתאם לחוק  הפלת"ד ועל כן, בהיעדר ביטוח חובה, אינם יכולים לקבל פיצוי מהביטוח ומחברת "קרנית" - חברת ביטוח אשר הוקמה במיוחד במקרה שלא נעשה ביטוח חובה.

כך, במקרה של תאונה שבה רוכבי אופניים חשמליים פגעו בהולך רגל או ברוכב אחר באשמתם, הם חייבים לפצות אישית את הניזוק והם אינם מבוטחים. על כן, סוגיית המעמד של רוכבי אופניים חשמליים בתאונת דרכים המערבת רכב, בין אם כפוגעים או כנפגעים, היתה נתונה לפסיקות סותרות: הפסיקה היתה צריכה להתמודד עם השאלה על מי האחריות במקרה של תאונות דרכים המערבות אופניים או קורקינט חשמליים והאם הם נחשבים ל"רכב מנועי" כמו שדורש החוק? 

בתי המשפט פנו למחוקק להסדיר את העניין בחוק, אולם כיוון שדבר זה טרם נעשה במשך כל השנים הללו, נקבעו פסיקות סותרות מפי בתי המשפט המחוזיים ולא היתה הלכה סדורה בנושא.

בתאונה בין אופניים חשמליים והולך רגל, הולכי הרגל לא יוכלו לתבוע את "קרנית", קרן הפיצויים של המדינה במקרה שבו לפוגע אין ביטוח, אלא יהא עליהם לתבוע את הפוגע עצמו, רוכב האופניים

מה קובעת הלכת בית המשפט העליון?

בפסק דין שניתן  ביום 12/10/2020 על ידי בית המשפט  העליון (ע"א 7023/19, רע"א 7451/19, רע"א 8051/19, עיזבון המנוח גבריאל אסולין ז"ל ואחרים נ' מדינת ישראל ואחרים), נקבעה ההלכה  החשובה, לפיה: נסיעה על אופניים חשמליים אינה נחשבת כנסיעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

פסק הדין מתמקד בשני אירועים: האחד תאונה בין אופניים חשמליים לרכב פרטי והשני תאונה בין אופניים חשמליים להולכת רגל.  

בתאונה בין אופניים חשמליים לרכב פרטי - במקרה שבו רוכב על אופניים חשמליים נפגע מרכב אחר, דינו של רוכב אופניים חשמליים יהא כדין הולך רגל והוא יהיה זכאי לפיצויים לפי חוק הפלת"ד ממבטח הרכב. כלומר: הרוכב זכאי לתבוע את חברת הביטוח של הרכב הפוגע ולקבל פיצוי מחברת הביטוח של הרכב הפוגע לפי חוק הפיצויים לנפגעי  תאונות דרכים. כמו כן, הרוכב יכול לתבוע לפי חוק הפיצויים תשלום תכוף ולקבל תשלום חודשי לספק צורכי מחיה של הנפגע וצורכי מחיה של בני משפחתו שפרנסתם עליו.

בתאונה בין אופניים חשמליים והולך רגל - הולכי הרגל לא יוכלו לתבוע את קרנית (קרן הפיצויים של המדינה במקרה שבו לפוגע אין ביטוח) אלא, יהא עליהם לתבוע את הפוגע עצמו, הרוכב על האופניים. במקרה כזה  תיבדק גם שאלת האחריות של ההולך רגל. לדוגמה, אם הלך או חצה שביל נסיעת האופניים, הרי יש אשם תורם של הולך רגל.

אחת הבעיות היא שמצב זה משאיר הרבה הולכי רגל חשופים היות שבמקרים רבים רוכבי אופניים חשמליים פוגעים ובורחים ולא ניתן לקחת מהם את הפרטים. כמו כן, גם רוכבי האופניים החשמליים, אשר לא עשו ביטוח פרטי, לא יוכלו לתבוע פיצויים על  הנזקים שנגרמו להם בתאונה עם הולך רגל.  

לפי פסק הדין, תאונה בין רוכב אופניים חשמליים להולך רגל - הולך הרגל יכול לתבוע בנזיקין .בתאונה בין רכב לאופניים חשמליים - רוכב האופניים זכאי לפיצוי מאת מבטחת הרכב. המקרה של תאונת רוכב אופניים: תאונה עצמית - רוכב האופניים לא זכאי לפיצוי .

פוליסות תאונות אישיות תלמידים מחריגות תאונות דרכים. היות שפסק הדין קובע שתאונה של רוכבי אופניים חשמליים היא לא תאונת דרכים, הרי התלמיד יכול לתבוע את הפוליסה של תאונות אישיות.

אילו השלכות נוספות יש לפסק הדין?

השלכה נוספת חשובה היא שאם הנפגע  מאופניים חשמליים הינו ילד הנמצא במסגרת חינוך חובה (מגיל 3 עד 18), הנפגע יהיה זכאי לתבוע פוליסת תאונות אישיות תלמידים, בין אם הילד היה הרוכב על האופניים ובין אם נפגע כהולך רגל מאופניים חשמליים.

פוליסות תאונות אישיות תלמידים מחריגות תאונות דרכים. היות שפסק הדין קובע שתאונה של רוכבי אופניים חשמליים היא לא תאונת דרכים, הרי התלמיד יכול לתבוע את הפוליסה של תאונות אישיות.

האם הההלכה הזאת מכריעה גם לגבי המצב המשפטי של קורקינטים חשמליים? 

ההלכה הקובעת של פסק הדין מתייחסת לאופניים חשמליים,  אך ניתן להקיש מפסיקה זו, שקל וחומר, גם קורקינטים חשמליים אינם בבחינת רכב מנועי ועל כן ההלכה תחול גם על קורקינטים חשמליים.

כל עוד אין הסדר חקיקה בעניין חוק הפיצויים, ההמלצה היא לערוך לכל רוכב אופניים חשמליים ביטוח וולנטרי בחברות הביטוח וכך לכסות את עצמם במקרה של תאונת דרכים

רוכבי אופניים חשמליים: המצב בהיעדר חקיקה

הלכת העליון מכריעה את המצב המשפטי לגבי רוכבי אופניים חשמליים, שהיה נתון לפסיקות סותרות של הערכאות הנמוכות יותר במשך שנים רבות. להחלטה זו יש חסרונות ויתרונות שונים, אולם יש לזכור שעדיין לא מדובר בחקיקה.

בית המשפט  העליון, כמו בתי המשפט המחוזיים לפניו, פנה  למחוקק לתקן את חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. בית המשפט העליון מביע דעתו שיש להצר על כך שהמחוקק לא מצא לנכון להבהיר  את עמדתו בסוגיה שלפנינו על דרך של תיקון חוק הפיצויים: "הגיע העת שהמחוקק ירים את הכפפה ויסדיר את מכלול ההיבטים הקשורים בסוגיה זו, לרבות האכיפה המנהלית והפלילית לגבי רכיבה על מדרכות ואופניים חשמליים לא תקניים, שמא יש לשקול גם את הצורך במתן מספר רישוי לאופנים החשמליים".

לסיכום, כל עוד אין הסדר חקיקה בעניין חוק הפיצויים המלצת הח"מ היא לערוך לכל רוכב אופניים חשמליים ביטוח וולנטרי בחברות הביטוח וכך לכסות את עצמם במקרה של תאונת דרכים.  

* יפי אורנשטיין, משרד עו"ד המתמחה בתביעות  תאונות דרכים: פיצויים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, נזקי גוף, נזקי רכוש וכן תביעות תלמידים: תאונות אישיות ונזקי פח

 * הח"מ לא ייצגה בתיק 

ליצירת קשר עם עו"ד אורנשטיין יפי
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
תאונת דרכים פיצוי נזיקי תאונת אופניים
עו"ד יפי אורנשטיין

קבע פגישה עם
עו"ד יפי אורנשטיין

יפי אורנשטיין, עו"ד בעלת נסיון של 27 שנה המתמחה בתחום הנזיקין וביטוח. משרדה מטפל בתביעות בגין תאונות דרכים, תאונות עבודה...

לפרופיל המלא