נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

האישום נגד נתניהו יתוקן: האם הפרקליטות באמת ספגה מכה?

החלטת הרכב השופטים במשפט נתניהו, להורות לפרקליטות לתקן את כתב האישום נגדו, שולחת מסר ברור לפרקליטות שלא יינתנו לה הנחות במשפט. אבל האם באמת מדובר במכה קשה לתביעה?

מאת: מערכת זאפ משפטי| | 3
האישום נגד נתניהו יתוקן: האם הפרקליטות באמת ספגה מכה?

רגע לפני שהמערכת הפוליטית הכריזה (שוב) על בחירות, הטיל בית המשפט המחוזי בירושלים מיני-פצצה משלו. השופטים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הורו לפרקליטות לתקן באופן חלקי את כתב האישום נגדו.

במסגרת התיקון תידרש הפרקליטות באישום שמתייחס לתיק 4000 (פרשת וואלה-בזק) להפריד בין ההתייחסויות שנוגעות לנתניהו לבין אלו שנוגעות ליתר בני משפחתו. עוד תידרש הפרקליטות לספק פירוט נרחב יותר לגבי כל אחד מבני המשפחה (הכוונה לרעייתו שרה ולבנו יאיר), וכן לספק פירוט נרחב יותר גם לגבי איריס אלוביץ'.

ההחלטה על תיקון כתב האישום נגד נתניהו עוררה הדים, כאשר כל צד ניסה לגייס אותה לטובתו. אנשי נתניהו מיהרו להכריז על ניצחון, והפרקליטות מצידה ניסתה להפחית בחשיבות התיקון. אבל מהי המשמעות האמיתית של החלטה זו: האם מדובר בתיקון טכני בעיקרו, שלא צפוי להשפיע על המשך משפטו של נתניהו או שמא בעניין מהותי שתהיה לו השפעה עמוקה יותר?

בהחלטתם דורשים השופטים לפרט בכתב האישום כל דרישה לסיקור חיובי שהעלו שרה ויאיר - שאותה לא ניתן כעת לייחס לנתניהו באופן כללי - ולציין איזה סיקור קיבלו בפועל

מכה תדמיתית לא נעימה

הרכב השופטים, בראשות רבקה פרידמן-פלדמן, שבינתיים נודע כי נדבקה בקורונה, שלח את הפרקליטות לעשות שיעורי בית ולהשלים פרטים, שעל פי ההחלטה הינם "מהותיים ורלוונטיים להגנת הנאשמים במשפט". מה זה אומר? בראש ובראשונה, שהפרקליטות תצטרך להימנע מלהשתמש בביטויים כמו "ראש הממשלה ומשפחתו" ותידרש להפריד בין המעשים שמיוחסים לנתניהו לבין אלה שמיוחסים לרעייתו שרה ולבנו יאיר.

כזכור, במסגרת תיק 4000 נאשם נתניהו במתן הטבות רגולטוריות ל"בזק" תמורת סיקור חיובי ב"וואלה". בהחלטתם דורשים השופטים לפרט בכתב האישום כל דרישה לסיקור חיובי שהעלו שרה ויאיר (שאותה לא ניתן כעת לייחס לנתניהו באופן כללי) ולציין איזה סיקור קיבלו בפועל.

נקודה מהותית מאוד בהחלטה היא דרישתם של השופטים לציין בבירור בכתב האישום המתוקן אילו מדרישות הסיקור של בני משפחתו של נתניהו נעשו בידיעתו של ראש הממשלה.

מניתוח ההחלטה עולה כי המכה שספגה הפרקליטות היא קודם כל תדמיתית. לאחר חודשים ארוכים שכתב האישום נגד נתניהו נוסח, שויף ושופץ, ולאחר בחינה מעמיקה שלו על ידי היועץ המשפטי לממשלה, קבעו השופטים כי כתב האישום לא מאפשר להתגונן כנגדו בצורה אפקטיבית.

הפרקליטות ,hsra להוכיח שנתניהו היה מודע לכל אחת ואחת מהדרישות של שרה ויאיר שהועלו בפני "וואלה", בין אם באופן ישיר ובין אם באמצעות מקורבים

יותר ודאות לנתניהו

בעקבות דרישת השופטים, תידרש התביעה כעת להראות כי בכל מקרה ומקרה שבו ביקשו שרה ויאיר לשפר את אופן הסיקור שלהם, נתניהו היה מודע לכך ומעורב בדרישה. נקודת המוצא של השופטים היא כי שבכל מערכת יחסים בין פוליטיקאי לכלי תקשורת עולה דרישה טבעית מצדו לשיפור אופן הסיקור שלו. ואולם, הטענה המרכזית של הפרקליטות היא כי דרישות משפחת נתניהו לסיקור חיובי בפרשה זו היו חריגות בכל קנה מידה.

ואולם, השופטים מבהירים כי לאור מערכת היחסים שקיימת בין מסקר למסוקר, שכוללת בקשות שוטפות לסיקור חיובי יותר, תידרש כעת הפרקליטות להוכיח שנתניהו היה מודע לכל אחת ואחת מהדרישות של שרה ויאיר שהועלו בפני "וואלה", בין אם באופן ישיר ובין אם באמצעות מקורבים.

מדובר בנטל ראייתי לא פשוט, וממילא ככל שנתניהו יידע בשלב מוקדם מה הן הטענות המועלות כלפיו וכלפי בני משפחתו, הדבר יקנה לו יותר ודאות לגבי המשך מהלך המשפט.

"זה לא מספיק לספר שיש יער", הסביר אחד השופטים את הרוח המנשבת מן ההחלטה בבית המשפט. "צריך לספר גם על העצים שמרכיבים אותו"

המסר שמועבר לפרקליטות

השופטים מבקשים לשדר לכל הצדדים מסר, שלפיו הם לא מתכוונים לעשות הנחות. לא לנתניהו, שנדרש להתייצב לבית המשפט להקראת כתב האישום נגדו, אבל כעת גם לא לפרקליטות. כולם שווים בפני בית המשפט.מסיבה זו השופטים לא מוכנים לקבל בכתב האישום ניסוחים כלליים ועמומים, ודורשים מהפרקליטות להימנע מביטויים כמו "בין היתר", "לרבות", דרישות משמעותיות" וכאמור, "נתניהו ומשפחתו".

"זה לא מספיק לספר שיש יער", הסביר אחד השופטים את הרוח המנשבת מן ההחלטה בבית המשפט. "צריך לספר גם על העצים שמרכיבים אותו". כלומר, השופטים דורשים יתר הפשטה של כתב האישום והוכחת כל דרישה שנעשתה לסיקור חיובי, מה שמקנה יתרון מסוים לנתניהו, וכאמור יותר ודאות.

מצד שני, בפרקליטות היו ערוכים להוכיח את כל אחת מהדרישות ברמת קונקרטיזציה גבוהה, אם כי בשלב מאוחר יותר. לכן, לא נראה כי הדרישה לתיקון כתב האישום היא בגדר מכה קשה לפרקליטות, אם כי רק בהמשך הדרך ניתן יהיה לקבוע מסמרות לעניין זה. עם זאת, קשה להתעלם מהניצחון בנקודות שהשיג נתניהו בסיבוב הזה, בעיקר עקב הפגיעה התדמיתית שספגה הפרקליטות והאמירה שלפיה היא איננה מאפשרת לנאשמים להתגונן בצורה אפקטיבית כנגד כתב האישום.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
שופטים ושיפוט כתב אישום עבירות שוחד

קבע פגישה עם