נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מעמד וזכויות של ידועים בציבור שאינם אזרחי ישראל ברכוש ובנכסי בן הזוג הישראלי

ההבדלים בין זוגות נשואים לזוגות של ידועים בציבור בכל הנוגע לזכויות הכלכליות והרכושיות מתחדדים במקרה של ידוע בציבור שאינו אזרח ישראלי ולא קיבל מעמד של תושב קבע. מדריך

מאת: עו"ד איתיאל היקרי | | 4
מעמד וזכויות של ידועים בציבור שאינם אזרחי ישראל ברכוש ובנכסי בן הזוג הישראלי

החוק בישראל אמנם אינו מעניק לזוגות של ידועים בציבור זכויות שוות לאלו של זוגות נשואים, אך קיימת מגמה כזאת, בעיקר בפסיקה, ותנאים רבים הושוו לאורך השנים. בכתבה זו נסקור את הזכויות השונות ונעמוד על ההבדלים בין מעמד של ידוע בציבור למעמד של נישואין, הן במהלך החיים במשותף והן בעת פרידה ונתמקד בזכויותיו של ידוע בציבור שאינו אזרח ישראל.

מהן זכויותיו הכלכליות של ידוע בציבור?

הזכויות הכלכליות של ידועים בציבור דומות מאוד לאלו של זוגות נשואים. וכך, חזקת השיתוף, במקרה של פרידה למשל, חלה גם על הזכויות הסוציאליות שנצברות במהלך החיים המשותפים, כמו פיצויי פיטורין, פנסיה, קופות גמל וכדומה.

עם זאת, יש שני הבדלים בין ידועים בציבור לבין זוגות נשואים. הראשון הוא נקודות הזיכוי במס הכנסה. זוגות של ידועים בציבור לא מקבלים אותן. ההבדל השני קשור בפיצויי פיטורין. כאשר אדם מתחתן ועקב כך נאלץ לעבור למקום מגורים רחוק, הוא זכאי לפיצויי פיטורין. אך כאשר הוא עובר לגור למקום מגורים מרוחק עם ידוע או ידועה בציבור ללא נישואין, ונאלץ להתפטר ממקום עבודתו בשל כך, הוא ייאלץ לוותר על פיצויי הפיטורין.

אחד הדברים שעל ידועים בציבור להוכיח הוא כי היתה ביניהם שותפות כלכלית והתקיים מאמץ משותף לפרנס את המשפחה, הן בעבודה מחוץ לבית והן בעבודות הבית

מהן זכויותיו של ידוע בציבור בעת חלוקת הרכוש במקרה של פרידה?

אחד ההבדלים המשמעותיים בין זוגות נשואים לבין ידועים בציבור הוא באופן חלוקת הרכוש בעת פרידה. בניגוד לזוגות נשואים, על ידועים בציבור לא חל חוק יחסי ממון, והסדר איזון המשאבים שמשמש בגירושין לא רלוונטי לגביהם.

על זוגות של ידועים בציבור חלה, לעומת זאת, חזקת השיתוף, וגם זאת רק אם עמדו במספר תנאים. ראשית, עליהם להוכיח כי לפני הפרידה הם ניהלו חיים משותפים תקינים, הכוללים מגורים משותפים (אף כי כבר היו מקרים שבהם שופטים הגמישו את התנאי של מגורים משותפים).

בנוסף, עליהם להראות כי היתה ביניהם שותפות כלכלית והתקיים מאמץ משותף לפרנס את המשפחה, הן בעבודה מחוץ לבית והן בעבודות הבית. כלומר, גם אם אחת עבדה בשכר מחוץ לבית והשני טיפל בבית ובילדים, שניהם ייחשבו כמי שעשו מאמץ משותף לפרנס את המשפחה.

חזקת השיתוף יכולה לחול גם על נכסים עסקיים של אחד מבני הזוג, כמו חנות או מסעדה, וכן על נכסים פרטיים שרשומים על שם אחד מהם, כמו גם על ״נכסי קריירה״, כגון מניות ואופציות, שצבר מי משניהם

מהן זכויותיו של ידוע בציבור לפי חזקת השיתוף?

כאשר זוג עומד בתנאים של חזקת השיתוף, מקבל כל אחד מהם מחצית מהרכוש בעת הפרידה, אלא אם הם ערכו הסכם ממון שקבע אחרת. וכך, גם אם הדירה שגרו בה ביחד רשומה רק על שמו של אחד מהם, החיים המשותפים באותה דירה הם הוכחה לכוונת שיתוף, ולכן היא תחולק ביניהם שווה בשווה בעת פרידה, בלי קשר לסכום שכל אחד מהם השקיע (או אל השקיע) בה ובקנייתה. כך הוא הדבר בכל הנוגע לחשבונות הבנק של בני הזוג. כלומר, גם אם חשבון הבנק רשום על שם אחד מבני הזוג, הרי שאם הם עשו בו שימוש משותף, אז הכספים שיהיו בו בעת הפרידה יחולקו ביניהם שווה בשווה.

לבסוף, חזקת השיתוף יכולה לחול גם על נכסים עסקיים של אחד מבני הזוג, כמו חנות או מסעדה, וכן על נכסים פרטיים שרשומים על שם אחד מהם, כמו גם על ״נכסי קריירה״, כגון מניות ואופציות, שצבר מי משניהם. במקרים אלה, הזכאות אינה אוטומטית ויש להוכיח שהיתה כוונת שיתוף בכל אחד מהנכסים הללו.

בכל האמור במזונות ילדים, ידועים בציבור שנפרדים חייבים בהם ממש כמו זוגות שמתגרשים ועל פי אותם כללים

האם לידועים בציבור יש זכות למזונות ילדים ואישה?

התשובה אינה חד משמעית. כיוון שמזונות אישה מתבססים על כלל הלכתי, הם קיימים רק במקרה של גירושין ולא במקרה של פרידת ידועים בציבור. אולם, בכל האמור במזונות ילדים, ידועים בציבור שנפרדים חייבים בהם ממש כמו זוגות שמתגרשים ועל פי אותם כללים: כאשר מדובר על ילדים עד גיל 6, האב אחראי על תשלום המזונות, וכאשר מדובר על ילדים גדולים יותר, נטל המזונות מתחלק בין ההורים, על פי זמני השהות וכושר הפרנסה.

מרגע שלידוע בציבור שלא היתה לו אזרחות ישראלית ניתן מעמד של תושב קבע ועל אחת כמה וכמה מעמד של אזרח, הוא זכאי לכל הזכויות של ידוע בציבור

מהן הזכויות של ידוע או ידועה בציבור שאין להם אזרחות ישראלית?

כאשר אדם ללא אזרחות ישראלית נישא לאזרח ישראלי, הוא זכאי להיכנס להליך התאזרחות מלא. לעומת זאת, כאשר אדם ללא אזרחות ישראלית חי בזוגיות ללא נישואין עם אזרח ישראלי, יש באפשרותו לקבל מעמד של תושב קבע בלבד, בתהליך מתמשך של שבע שנים. יש לדעת שזהו מעמד שאינו יציב לגמרי, שכן ניתן לבטל אותו בהתקיים תנאים מסוימים.

עם זאת, מרגע שלידוע בציבור שלא היתה לו אזרחות ישראלית ניתן מעמד של תושב קבע (ועל אחת כמה וכמה מעמד של אזרח), הוא זכאי לכל הזכויות של ידוע בציבור שהוזכרו קודם, הן במהלך החיים המשותפים והן בעת פרידה.

הדיון בנוגע לחלוקת הרכוש במקרה של פרידה של ידועים בציבור שאחד מהם אינו אזרח ישראלי הוא מורכב במיוחד, בגלל הקושי להחליט באיזו ערכאה שיפוטית הוא צריך להתקיים

מה קורה לזוג של ידועים בציבור שלאחד מהם אין אזרחות ישראלית במקרה של פרידה?

אם הפרידה התרחשה לפני סיומו של ההליך לקבלת מעמד קבע עבור הידוע הציבור שאינו אזרח, אפילו אם היא קורית כמה ימים לפני כן, משרד הפנים לא יעניק לו תושבות קבע ובן הזוג שאינו אזרח יידרש לעזוב את הארץ מיידית.

הדברים אמורים אפילו במקרים שבהם לבני הזוג נולדו ילדים בארץ, ולילדים זכאות להמשיך להתגורר בה עד גיל 18, או שיש להם אזרחות בזכות ההורה שהוא אזרח ישראל. גם במקרים כאלה, משרד הפנים לא יעניק תושבות לידוע בציבור אם הפרידה התרחשה לפני סוף התהליך.

הדיון בנוגע לחלוקת הרכוש במקרה של פרידה של ידועים בציבור שאחד מהם אינו אזרח ישראלי הוא מורכב במיוחד, בגלל הקושי להחליט באיזו ערכאה שיפוטית הוא צריך להתקיים – בישראל או במדינתו של הידוע בציבור, כך שבן הזוג הישראלי עלול להיגרר לדיונים משפטיים מחוץ לישראל או שבן הזוג הלא ישראלי יזדקק לאישורי שהייה בישראל לצורך קיום המשפט.

הסכם ממון חשוב במיוחד אם אתם בזוגיות עם מישהו שאינו בעל אזרחות ישראלית, כדי להגן על בן או בת הזוג מפני גירוש בחוסר כל וכדי להגן על עצמכם מדיונים משפטיים בחו"ל תחת חוק זר

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון בין ידועים בציבור?

בכל מקרה של חיים משותפים, הסכם ממון הוא כלי מומלץ להסדיר את היחסים הכלכליים בין בני הזוג. למשל, אם רוצים להגן על חלק מרכוש קיים או עתידי (כמו ירושה, נכסים של עסק מתפתח וכן הלאה) ולהשאיר אותו בבעלות בלעדית של אחד מבני הזוג, הסכם ממון יוכל להסדיר זאת באופן שיחסוך מאבקים כואבים ויקרים בעת הפרידה.

הסכם ממון הוא חשוב במיוחד אם אתם בזוגיות עם מישהו שאינו בעל אזרחות ישראלית. כדי להגן על בן או בת הזוג מפני גירוש בחוסר כל, ובו בזמן להגן על עצמכם מדיונים משפטיים יקרים בחו"ל תחת חוק זר, חשוב לערוך הסכם ממון עם הידוע בציבור, ולעשות זאת בליוויו של עורך דין הבקיא בסוגיות המיוחדות והרגישות של זוגות בעלי אזרחות שונה.

משרד עורכי דין איתיאל היקרי מתמחה בדיני משפחה וליווי וייעוץ לזוגות של ידועים בציבור בכלל וידועים בציבור שאחד מהם אינו אזרח ישראלי בפרט

ליצירת קשר עם היקרי איתיאל- משרד עו"ד
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הסכם ממון ידועה בציבור ידועים בציבור
עו"ד איתיאל היקרי

קבע פגישה עם
עו"ד איתיאל היקרי

עו"ד איתיאל היקרי, בעל משרד עו"ד המתמחה בטיפול וליווי עסקאות נדל"ן, לטיגציה אזרחית ומסחרית וכן גם בתיקים מתחומי דיני משפחה...

לפרופיל המלא