zap group mishpati logo

מתכוננים ל-2022: אילו הפסדים תוכלו לקזז?

עוד רגע נגמרת שנת 2021, והעולם העסקי והפיננסי כבר סופר את הזמן לאחור וסוגר את הקצוות. מה עוד ייכנס לשנת המס הנוכחית, ומה יעבור הלאה לשנה הבאה? ומה קורה עם הפסדים שצברנו השנה, האם נוכל לקזז אותם ולהזדכות בשנה שלאחריה? כל התשובות

06.12.21
תאריך עדכון: 30.03.24
4 דק'
מתכוננים ל-2022: אילו הפסדים תוכלו לקזז?

לפני שנענה על כל השאלות, חשוב להבחין בין סוגי ההפסדים הקיימים בפקודת מס הכנסה, תשכ"א-1961 (להלן – "הפקודה"). הפקודה מחלקת את ההפסדים לשלושה סוגים: קיזוז הפסדים פירותיים בישראל – סעיף 28 לפקודה; קיזוז הפסדי הון בישראל – סעיף 92 לפקודה; קיזוז הפסדים פירותיים בחו"ל – סעיף 29 לפקודה.חשוב להבחין בין הסוגים, מאחר שיש לגביהם משמעויות שונות.

בכתבה זאת נעסוק בסעיפים העוסקים בהפסדי הון אשר נוצרו הן בישראל והן בחו"ל. לגבי סעיפים אלה מגיעות למשרדנו שאלות תדירות, ובכתבה נענה על השאלות הנפוצות ביותר.

אדם שהפסיד במסחר בבורסה בניירות ערך, האם יש לו מה לעשות עם ההפסדים בעתיד?

בעוד חישוב המס על רווח הון מבוצע לכל שנת מס בנפרד ולא ניתן להעביר רווח הון משנה לשנה, במקרה של הפסד הון - ניתן להעביר את ההפסד לשנת המס הבאה. כלומר, אם היה רווח בשנת 2021 והפסד בשנת 2022 – אין אפשרות לקזז את ההפסד שנוצר בשנת 2022 מהרווח של שנת 2021 ולקבל את המס ששולם בחזרה. לעומת זאת, אם היה הפסד בשנת 2020 ורווח בשנת 2021 – ניתן לקזז את ההפסד כנגד הרווח ולקבל את המס ששולם בחזרה.

האם קיימת מגבלת זמן לקיזוז ההפסדים בעתיד?

לא, אין מגבלת זמן, אבל על מנת "להכשיר" את ההפסד קדימה, יש להגיש דו"ח שנתי לרשויות המס.

האם מגיע החזר מס לאדם ששילם מס על הכנסות מריבית או מדיבידנד והפסיד בשוק ההון?

הפסד הון ממכירת נייר ערך ניתן לקיזוז גם כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד ששולמו באותה השנה שבה נוצר ההפסד, וזאת בין אם נוצרו מאותו נייר ערך, או מהכנסות מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים, ובתנאי ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד שהתקבל לא עולה על 25%.

המשמעות היא שבמקרים בהם אין רווח הון (כלומר נוצר הפסד הון), ניתן לקזז את ההפסד כנגד ההכנסות מריבית ו/או דיבידנד עליהם שולם מס. במקרה כזה, את המס ששילם על ההכנסות מריבית או מדיבידנד יקבל הנישום בחזרה.

מתכוננים ל-2022: אילו הפסדים תוכלו לקזז?(1)

האם ניתן לקזז את ההפסד משוק ההון כנגד כל רווח הון אחר?

כן, נניח שמצד אחד נגרם לאדם הפסד הון ממכירת ניירות ערך בבורסה בשנת 2020 אך מצד שני נוצר לו שבח כתוצאה ממכירת מקרקעין - במקרה זה, אותו אדם יכול לקזז את ההפסד משוק ההון גם כנגד רווח הון מהמקרקעין.

במסחר בניירות ערך בבנק בשוויץ - האם ניתן להכיר כהוצאה את עמלות הקניה והמכירה המשולמות לבנק?

על פי פקודת מס הכנסה והתקנות מכוחן, הוצאות בשל ניירות ערך שלא נוכו בשנת המס (כלומר לא הובאו בחשבון בחישוב רווח ההון והמס בגינו) ייחשבו כהפסד הון מניירות ערך. משמעות הדבר היא שגם את ההוצאות הללו ניתן לקזז כנגד רווח הון במסגרת הדו"ח השנתי למס הכנסה.

כאשר בסיכום כולל אדם הפסיד יותר מאשר הרוויח בשוק ההון בשנת 2020 - האם הבנק יבצע את הקיזוז אוטומטית?

בהנחה שמדובר באותו חשבון בנק, הבנק יודע ואמור לבצע את הקיזוזים. אולם, אם מדובר בשני חשבונות נפרדים או בנקים אחרים, לא יבוצע קיזוז ועל האדם לדאוג לכך על מנת להגיע לתוצאת מס אופטימלית עבורו.

לסיכום, חשוב להדגיש כי אירוע המס בסעיף 92 (הפסד או רווח הון) נוצר רק בעת מימוש בפועל. כמו כן, חשוב לזכור כי ההפסד יינתן אך ורק בתנאי שאילו היה רווח, היה הנישום משלם מס.

לירון סימאנא-עקראוי ושות' הוא משרד רואי חשבון מתמחה בפקודת המס, וכן בייעוץ לעסקים המבקשים לעבור ממעמד עצמאי למעמד חברה.

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן. אין במידע המופיע בכתבה כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות.

 

האם מאמר זה עזר לך?

ZAP משפטי
צרו קשר
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה
מאמרים נוספים
לירון סימאנא עקראוי ושות'

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה