Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

שיקום כלכלי - העמותות שעושות לכם סדר בחשבון הבנק

כל המידע על הליכי חדלות פירעון וחוק שיקום כלכלי, כולל העמותות שיעזרו לכם בחינם לסגל התנהלות כלכלית נכונה ולהימנע מחובות, הלוואות ומינוס

מאת: רני זהר
13.07.22
תאריך עדכון: 12.12.23
8 דק'
שיקום כלכלי - העמותות שעושות לכם סדר בחשבון הבנק

עיקרי הכתבה:

  • לכל אדם עשירי בישראל יש תיק הוצאה לפועל.
  • מצב של פשיטת רגל הוגדר כחלק מהליך חדלות פירעון שחל אך ורק על אנשים פרטיים ולא על חברות בע״מ ותאגידים.
  • בישראל קיימות עמותות המסייעות חינם למי שמתקשים להתנהל כלכלית, ביניהן "פעמונים", "מקימי" ו"כתף לכתף".
    _______________________________________________

דיני חדלות פירעון מסדירים מצב שבו אדם אינו מסוגל לשלם את מלוא חובו לנושים, ומטרתם לסייע בשיקום הכלכלי של החייב תוך פגיעה מצומצמת ככל האפשר בשני הצדדים

מה זה שיקום כלכלי ופשיטת רגל?

שיקום כלכלי הוא הליך כלכלי-משפטי הנובע מהיות אדם, חברה או תאגיד במשבר כלכלי המונע מהם לשלם את חובותיהם לנושים. נתונים מראים כי לכל אדם עשירי בישראל יש תיק הוצאה לפועל. משבר כלכלי או מצב של חדלות פירעון הוא מצב כלכלי שבו חייב אינו מסוגל לשלם את חובותיו בזמן, או שבו סכום החובות של חייב גבוה משווי הנכסים שלו – כספים או רכוש. לעתים מצב חדלות פירעון מצביע על שניהם ביחד.

דיני חדלות פירעון מסדירים מצב זה, שבו אדם אינו מסוגל לשלם את מלוא חובו לנושים, ומטרתם לסייע בשיקום הכלכלי של החייב תוך פגיעה מצומצמת ככל האפשר בשני הצדדים. החוק קובע כי תיקבע לחייב תכנית שיקום שתכלול את האופן שבו ינוהלו נכסיו, חובת תשלומים חודשית, השתתפות בהדרכה פיננסית וכן מימוש ומכירת נכסים.

עד ל-15.09.2019, הוסדרו הליכי פשיטת רגל על פי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], תש"ם – 1980, אך כיום אלה מוסדרים על ידי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע״ח – 2018. מצב של פשיטת רגל הוגדר כחלק מהליך חדלות פירעון שחל אך ורק על יחידים, כלומר על אנשים פרטיים ולא על חברות בע״מ ותאגידים.

השימוש באשראי הוא חלק בלתי נפרד מהכלכלה, כמעט כל אדם או תאגיד משתמשים באשראי, בין אם זו נטילת משכנתא, רכישת מוצרים בתשלומים, לקיחת הלוואות וכו׳, אבל הוא טומן בחובו סיכון

חוק שיקום כלכלי - מהי מטרתו?

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח-2018, נכנס לתוקף ב-15 בספטמבר 2019 והוא מסדיר את דיני חדלות פירעון בישראל. מטרת החוק היא להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב, להגדיל את שיעור החוב שיקבלו הנושים ולקדם את שילובו של החייב מחדש בכלכלה.  החוק משקף את הגישה כי לא מדובר בהליך שבא להעניש את החייב, אלא להסדיר את מצוקתו הכלכלית, שנובעת מאופי חיים הכולל לקיחת אשראי כבדרך שבשגרה.

השימוש באשראי הוא חלק בלתי נפרד מהכלכלה, כמעט כל אדם או תאגיד משתמשים באשראי, בין אם זו נטילת משכנתא, רכישת מוצרים בתשלומים, לקיחת הלוואות וכו׳. השימוש באשראי טומן בחובו סיכון - הסיכון שמשאביו של מקבל האשראי לא יספיקו לתשלום מלוא חובותיו. המטרה של הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי היא לאזן את האינטרסים של הגורמים בסיטואציית המשבר, וליצור תמריצים שיסייעו לחייבים להסדיר, כמה שיותר מוקדם, את חובותיהם.

הליכי חדלות פירעון

פתרון לחובות בסכום נמוך - דיני חדלות פירעון קובעים  כי הליך שיקום כלכלי לחייב שסכום החובות שלו נמוך מ-153,152.17 ש״ח (נכון ל-2022) יתנהל מול הוצאה לפועל על ידי רשמי ההוצאה לפועל.

פתרון לחובות בסכום גבוה - הליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חוב מעל 153,152.17 ש״ח (נכון ל-2022) ינוהלו על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים.

שלבים שונים בהליכי חדלות פירעון

הגשת בקשה - חייב המבקש להשתחרר מחובותיו יצטרך להגיש בקשה לפתיחת הליכים באמצעות טופס מקוון הנמצא באתר רשות האכיפה והגבייה תחת נושא חדלות פירעון. ניתן להגיש את הבקשה באופן ידני בלשכת חדלות פירעון הנמצאת במחוז בו מתגורר החייב.

התנאי להגשת בקשה לחדלות פירעון הוא שסך כל החובות לא יהיו נמוכים מ-50,000 ש״ח, אם כי ישנם מקרים בהם הרשם ימצא כי יש טעם לפתיחת ההליך בסכומים נמוכים.

אישור קבלת בקשה – החייב יקבל אישור כולל מספר תיק ושם הלשכה המטפלת באמצעות מסרון.

הסדר תשלומים – החייב יזומן לישיבת הסדר. נציג חדלות פירעון יצור קשר עם החייב ועם הנושים על מנת לגבש הסדר תשלומים מוסכם.

אסיפת נושים – אם לא תתקבל הסכמה להסדר תשלומים, הרשם יוכל לזמן אסיפת נושים.

צו פתיחת הליכים – אם לא גובש הסדר מוסכם לאחר אסיפת הנושים, הרשם יוציא צו לפתיחת הליכים, במסגרתו יוטל על החייב הגבלות וימונה נאמן.

תקופת ביניים – הנאמן יבצע בדיקה מקיפה לגבי המצב הכלכלי של החייב, החייב יצטרך להגיש דו"חות בדבר הכנסות והוצאות, והנושים יגישו תביעות חוב. הנאמן יגיש לרשם את ממצאיו.

צו שיקום כלכלי – לאחר דיון הרשם יוציא צו שיקום כלכלי שיכלול הוראות בעניין חובת תשלומים, דמי מחיה, הטלת הגבלות והכשרה להתנהלות כלכלית נכונה. שלב השיקום הכלכלי נמשך שלוש שנים.

קבלת החלטה על מתן הפטר – בתום תקופת התשלומים אותם החייב הקפיד לשלם, הרשם יבחן אם להעניק הפטר לחייב – שיפטור אותו מחובותיו, כל עוד עמד בתנאים שנקבעו בצו השיקום הכלכלי.

עמותות ללא מטרות רווח פועלות בישראל לסייע למשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית ומספקות ייעוץ מקצועי, הכוונה וסיוע על מנת לעזור למשפחות לעמוד מחדש על הרגליים

עמותות שעוזרות לעשות סדר במצב פיננסי

בישראל קיימות עמותות המסייעות למי שמתקשים להתנהל כלכלית:

פעמונים – ארגון פעמונים הוא ארגון ללא כוונת רווח שמדריך משפחות ישראליות אך גם יחידים בתחום ההתנהלות הכלכלית. הארגון עוזר לכל אחד ואחת, משפחות ויחידים שמנהלים משק בית עצמאי. הייעוץ ניתן ללא עלות על ידי מתנדבים שעברו הכשרה מתאימה. העמותה מציעה ליווי כלכלי בקבוצה, כולל סדנאות ומפגשים אישיים, כמו גם ליווי כלכלי אישי שכולל פגישות עם מומחה, בניית תכנית הבראה כלכלית ויישומה.

מקימי – עמותה ללא מטרות רווח שפועלת לסייע למשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית ומשפחתית. העמותה מספקת ייעוץ מקצועי, הכוונה וסיוע על מנת לעזור למשפחות לעמוד מחדש על הרגליים. התהליך מתחיל בפנייה טלפונית או דרך האתר לארגון, ממשיך בפגישת היכרות, איסוף נתונים, סקירת זכויות, בניית תכנית הבראה, הדרכה וסיוע, שילוב של אנשי מקצוע, וכולל פגישות חודשיות למעקב וגם תכנית שיקומית לטווח ארוך.

כתף לכתף – תכנית המסייעת למשפחות המתמודדות עם עוני לצאת ממצב תלות לעצמאות כלכלית, תוך התאמה לאוכלוסיות שונות כמו אמהות חד הוריות, עולים, בני החברה הערבית וחרדים.

מסילה – ארגון מסילה מסייע באמצעות הדרכה מפורטת לבניית תקציב משפחתי, עם מודל מיוחד המשלב בין גידול בהכנסות להתייעלות בהוצאות, עזרה בסידור חובות ופריסת תשלומים למי שנמצאים בחובות. הארגון משקיע בחינוך לכלכלה נבונה, סדנאות לציבור הרחב ופגישות הכוונה לזוגות צעירים. הארגון פועל בשלוש חזיתות עיקריות: ליווי והרצאות לעסקים, ליווי והדרכה למשפחות, וחינוך בישיבות, בתי ספר וזוגות צעירים.

שבילי אופק – דף פייסבוק המספק ייעוץ חינם ממתנדבים מומחים בתחום הכלכלה, הפיננסים והמשפט, המעניקים ייעוץ בשאלות ובעיות כלכליות.

חסדי לב – עמותה המסייעת למשפחות לבנות חוסן כלכלי באמצעות מספר כלים: מערכת מוניטור, אימון לתעסוקה, תכנית "משפחה פלוס" ואתר "שקל לחינוך פיננסי" לילדים ונוער. העמותה פועלת על פי "מודל "360, המכסה היבטי תעסוקה, התנהלות כלכלית, שינוי התנהגות וחינוך פיננסי על מנת ליצור שינוי בר קיימא אצל משפחות.

דף חדש – שיקום משפטי כלכלי למשפחות בחובות. במסגרת שיקום זה מתאימים לכל פונה תכנית ליווי אישית הכוללת ייצוג משפטי, ליווי כלכלי או עסקי. לאחר שממלאים טופס פנייה באתר, נפגשים עם עורך דין שיקומי, איתו מגבשים תכנית שיקום שתוביל ליציאה מהחובות ולפתיחת דף חדש.

מי שניצבים למול הלוואות שהם חשים כי לא יעמדו בהן, מי ששורדים ממינוס למינוס ולמעשה נמצאים במצב של מינוס כרוני, יכולים רק להרוויח מליווי אחת העמותות

באיזה שלב פונים לעמותות לשיקום כלכלי?

אין צורך להגיע לחובות של עשרות אלפי שקלים על מנת להתייעץ עם עמותות המסייעות בהתנהלות כלכלית. כלומר, מומלץ להתייעץ עם עמותות כבר בשלב שבו שוקלים לקחת הלוואה על מנת לכסות חוב או מינוס. מי שניצבים למול הלוואות שהם חשים כי לא יעמדו בהן, מי ששורדים ממינוס למינוס ולמעשה נמצאים במצב של מינוס כרוני, יכולים רק להרוויח מליווי אחת העמותות.

אין צורך לחכות למשבר עולמי דוגמת הקורונה שהובילה המונים להידרדרות כלכלית, להוצאה לא צפויה או למשבר תעסוקתי. גם לקיחת הלוואות על מנת להיפטר מהמינוס עלולה להוביל לצבירת חובות שלא ניתן לעמוד בהם, עקב ריביות שהבנקים לוקחים על כל הלוואה.

שאלות ותשובות על שיקום כלכלי

מה זה צו שיקום כלכלי?

צו שיקום כלכלי הוא צו המהווה תכנית להחזר החובות לנושים ולשיקום הכלכלי של החייב. זהו השלב האחרון בתהליך חדלות פירעון, והוא לרוב נמשך כשלוש שנים. לאחריו, אם יעמוד החייב בתנאים שנקבעו לו, הוא יוכל לקבל פטור מחובות. 

חדלות פירעון - מה זה?

חדלות פירעון זה מצב כלכלי שבו חייב לא יכול לשלם את חובותיו בזמן, או שבו סכום החובות של חייב גבוה משווי הנכסים שלו – כספים או רכוש. אדם שמוצא את עצמו במצב של חדלות פירעון יכול להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון. גם נושה יכול לבקש שיפתחו הליכי חדלות פירעון נגד החייב לו.

האם יש הבדל בשיטות לשיקום כלכלי עם חובות בסכום נמוך ובסכום גבוה?

החוק קובע כי חייב שחובותיו אינם עולים על סכום של 153,152.17 ש״ח (נכון ל-2022) יפנה ללשכת הוצאה לפועל כדי לפתוח בהליך שיקום כלכלי. חייב שחובותיו עולים על סכום זה יפנה לממונה על הליכי חדלות פירעון כדי לפתוח בהליך שיקום כלכלי. 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים