Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

תביעת חוב: הדרך להשיב את כספכם

חייבים לכם כסף אבל בעל החוב הוא חדל פירעון או חברה בפירוק? הכלי המשפטי להשבת כספכם הוא תביעת חוב. על המנגנון המשפטי שמסייע לנושים ועל התנאים להגשתו

מאת: אלעד פרג'ון - מערכת זאפ משפטי
13.12.22
תאריך עדכון: 12.12.23
8 דק'
תביעת חוב: הדרך להשיב את כספכם

עיקרי הכתבה: 

 • תביעת חוב היא תביעה המוגשת למשרד המשפטים במסגרת הליך של חדלות פירעון בצורה עצמאית על ידי הנושים או באמצעות עורך דין המייצג את הצד הנ"ל, בכדי לאפשר קבלת תשלום כלשהו מתוך סכום החוב.
 • אופן הגשת התביעה נעשה בתצהיר דרך בית המשפט או בצורה מקוונת, תוך עמידה בחלון הזמן הנדרש (שישה חודשים מרגע פתיחת הליכי חדלות פירעון).
 • הסוגים השונים של תביעות חוב כולל חדלות פירעון/ פשיטת רגל, פירוק חברה, ביטוח לאומי ונוספים.
  _______________________________________

מהי תביעת חוב?

אם יצא לכם להכיר את עולם חדלות הפירעון (אנחנו מקווים שלא), ידוע לכם כי כשאדם או חברה מצויים במצב כלכלי שבו אינם יכולים לשלם את חובותיהם במועד, בית המשפט יכול להכריז לגביהם שהם חדלי פירעון תוך פתיחת הליכי פירעון בעניינם (המונח "פשיטת רגל" הוחלף לאחרונה במונח "חדלות פירעון").

הצעד הראשון בתהליך כולל כינוס נכסים של החייב חדל פירעון. כשזה קורה, כל אחד מהנושים של החייב רשאי להגיש תביעות חוב לכונס הרשמי במשרד המשפטים, שתפקידו הוא לקלוט את תביעות החוב ולהעביר אותן לגורם הרלוונטי - לרוב מנהל מיוחד או נאמן שמונה על ידי המשרד, קרי "בעל התפקיד'". אם לא תוגש תביעה זו במועד, לנושה לא תהיה אפשרות לדרוש את חובו, כך שכדאי תמיד להיות על המשמר מול ספקים, לקוחות וכל גורם שחייב לכם תשלום כלשהו.

זיכרו: התביעה חייבת להיות מוגשת בטווח של עד חצי שנה מרגע פרסום הצו לפתיחת הליכי חדלות הפירעון ביחס לחייב

מהו תהליך הגשת תביעת חוב?

התביעה חייבת להיות מוגשת בטווח של עד חצי שנה מרגע פרסום הצו לפתיחת הליכי חדלות הפירעון ביחס לחייב. במידה שקיימת סיבה טובה שניתן להוכיח אשר עיכבה אתכם, ניתן לבקש ארכה להגשת התביעה מהנאמן או המנהל המיוחד. התביעה חייבת לבוא מהנושים עצמם או מגורם משפטי המייצג אותם.

אם לנושה אין עורך דין כלשהו המייצג אותו, הוא רשאי להגיש את התביעה בצורה ידנית או מקוונת, לפי הנוהל הבא:

 1. מילוי טופס תביעת חוב - במידה שאתם רוצים לבקש ארכה להגשת התביעה, תצטרכו להוסיף את הבקשה לתביעה הנ"ל, תוך צירוף נימוקים וסימוכים.
 2. אימות וחתימת הטופס ע"י עורך דין מוסמך.
 3. כתיבת תצהיר אשר מתייחס ומאמת את כל שנאמר בתביעה.
 4. צירוף אסמכתאות המעידות על נכונות החוב הנתבע. למשל דרישות תשלום, התכתבויות, הסכמים ועוד.
 5. במידה שעבר זמן מה בין מועד התשלום המקורי לבין תאריך מתן צו הכינוס לנכסים, ניתן לצרף לתביעה גם תשלום ריבית והפרשי הצמדה המתייחסים לטווח התאריכים הנ"ל.
 6. התביעה הפיזית צריכה להיות מוגשת במחוז הרלוונטי שבו מתנהל תיק פשיטת הרגל.

חשוב לשים לב: במידה שהחוב מתייחס לתשלומים הנמנים גם לאחר הוצאת הצו (למשל שכירות על נכס, שירותים, ציוד וכו'), ניתן לגבות אותם התשלומים רק עד התאריך שבו הוגש צו הכינוס לנכסים. כלומר, אם יש לכם לקוח שחייב לכם כסף על השכרת ציוד החל מ-1 בינואר והוא הכריז על פשיטת רגל ב-31 במרץ, לא תוכלו לגבות ממנו את התשלום על חודשי אפריל, מאי, יוני והלאה.

במידה שאתם מיוצגים על ידי עורך דין רלוונטי, הליך ההגשה מתבצע אחרת:

תביעת חוב מקוונת - במידה שאתם מיוצגים בתהליך תביעת החוב על ידי עורך דין, חשוב לדעת כי עורך הדין מחויב לבצע זאת בצורה מקוונת בלבד. במקרה זה, עורך הדין משתמש במערכת המקוונת והייעודית עבור הגשת תביעה, בצעדים דומים לאלה של התביעה הידנית.

תצהיר תביעת חוב - כדי לקטלג את התביעה לתיק המתאים ולאפשר לנאמן/ המנהל המיוחד להבין במה מדובר ולטפל בהתאם, יש לצרף תצהיר. במסמך זה על התובע למלא את פרטיו הנדרשים ולהצהיר כי המידע הניתן הינו אמיתי ותקף לתיק ולנתבע הנ"ל. 

מיותר לציין שכל מידע כוזב ושקרי, בין אם מבחינת הצד הראשון או השלישי בהגשת התביעה, מהווה עבירה פלילית שעונשה מאסר. לכן, במקום להסתכן, מוטב להציג רק את המידע האמיתי ומכאן לתת לגלגלי הצדק לפעול.

תשלום אגרת תביעת חוב - נכון לשנת 2022, גובה העמלה על התביעה עומד על כ-31 שקל. ניתן לבצע את התשלום באמצעות אשראי דרך אתר התשלומים הממשלתי, העברה בנקאית או במזומן באחד מהסניפים הייעודיים של בנק מזרחי טפחות. במידה שהסכומים בקופת הכינוס/ פירוק יהיו נמוכים מסכום תביעת החוב, הנושה ייאלץ לשלם את שכר טרחת המנהל המיוחד בבדיקת תביעת החוב (315 שקל).

בתום התהליך, הנושים יקבלו את הסכום שהוחלט כדיבידנד, מה שיסיים את התהליך ובתקווה, יעניק לכם שקט ואת האפשרות להשאיר את המקרה מאחוריהם

החלטה בתביעת חוב בהליכי חדלות פירעון

בעל התפקיד יבדוק את תביעת החוב ויחליט על אחת מהפסיקות הבאות: 

 • אישור מלא של התביעה והסכום הנאמר בה.
 • אישור חלקי של התביעה על אחוז מסוים מסכום התביעה.
 • דחייה מלאה של התביעה ללא פסיקת סכום כלשהו לנושה.

ייתכנו מקרים שבהם בעל התפקיד יבקש פרטים נוספים לפני קבלת ההחלטה, ובכל מקרה עליו לעדכן על ההחלטה תוך מקסימום של 90 יום מרגע הגשת התביעה. אם כי וכמו במקרים רבים במדינתנו, הוא יוכל להחליט על הארכת הזמן הנדרש. הסכום שאותו בעל התפקיד יפסוק יכול להיות הערכה המתבצעת על ידו ו/או קיזוז של חובות של הנושה עבור הנתבע, ואף לצרף הפרשי הצמדה וריבית לסכום הסופי שיחושבו עד יום התשלום עצמו. בתום התהליך, הנושים יקבלו את הסכום שהוחלט כדיבידנד, מה שיסיים את התהליך ובתקווה, יעניק לכם שקט ואת האפשרות להשאיר את המקרה מאחוריהם.

עו"ד יעל חסיד, ממשרד אורן קליין חסיד גל-ים, מבהירה: "החלטה של בעל התפקיד בתביעת חוב אינה סוף פסוק. גם לאחר קבלת ההחלטה שמורה לנושים הזכות לערער לבית המשפט המתאים וזאת בתוך 45 ימים ממועד ההחלטה. בית המשפט יהיה מוסמך להתערב בהחלטתו של בעל התפקיד, אם נפלו פגמים בהחלטתו בשים לב לאמור בתביעת החוב. חשוב לזכור שגם אם מתקבלת תביעת החוב במלואה, הסכום שישולם בפועל לנושה מתוך החוב שנפסק לזכותו תלוי במכלול הנכסים והחובות של חדל הפירעון".

 תביעת חוב בהליך פירוק חברה מאפשרת לעובד לדרוש תשלומים שהגיעו לו בגין עבודתו וסיכומים אחרים ובכך לשמור על זכויותיו

מהי תביעת חוב בפירוק חברה?

וריאציה נוספת של החוק מתייחסת לעובד בחברה אשר הכריזה על הליכי פשיטת רגל/פירוק חברה, עמותה או תאגיד אחר (מוכר גם בתור ביטוח חדלות פירעון), והיא מאפשרת לו לדרוש תשלומים שהגיעו לו בגין עבודתו וסיכומים אחרים ובכך לשמור על זכויותיו.

תביעה זו מקבלת עדיפות גבוהה יותר בהשוואה לתביעות חוב אחרות, והתשלום הנדרש מתבסס על החלוקה הבאה:

 1. שכר עבודה בהתאם למה שסוכם והיקף העבודה בפועל
 2. פיצויי פיטורין. 
 3. תשלומים לנכסים פיננסיים של העובד במסגרת העסקתו, כגון קופת גמל, קרן השתלמות, פנסיה ועוד.

נכון לשנת 2018, הסכום הגבוה ביותר שניתן לדרוש עומד על כ-112,762 בסקטור שכר העבודה ופיצויי הפיטורין יחדיו, וכן מגבלה של עד 17,348 שקל בכל הנוגע לתשלומים עבור קופות גמל וכו'. במידה שהעובד הועסק על ידי אגודה שיתופית, הסכום המקסימלי נמוך יותר.

המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לעכב את תהליך הבדיקה כראות עיניו, ולכן אנו ממליצים בחום שלא להתמהמה עם הגשת התביעה

מהי תביעת חוב בביטוח לאומי?

בהמשך לסעיף הקודם, ניתן להגיש את התביעה הנ"ל באמצעות המוסד לביטוח לאומי, במידה שהעובד עומד בשלושה תנאים: 

 1. על מבקש הגמלה להיות עובד שכיר של המעסיק בתקופת ההעסקה. עובדי קבלן, למשל, יצטרכו לבחור בתביעה באמצעות עורך דין.
 2. ניתן להגיש את התביעה רק אם המעסיק הוכרז כפושע רגל - קרי, כפושט רגל אשר קיבל צו פירוק לחברה, לתאגיד או לארגון בראשו הוא עומד. במידה שטרם הוצא צו שכזה, העובדים יוכלו להתאגד ולהגיש בקשה למתן צו פירוק כנגד המעסיק.
 3. קיומו של חוב כלשהו - למשל, שכר עבודה שלא שולם, פיצויי פיטורין שאינם מכוסים בקופת הגמל וכן תשלומים לנכסים הפיננסיים המסוכמים שלא הועברו על ידי המעסיק.

גם את התביעה הנ"ל יש להגיש בתוך כשישה חודשים לכל היותר מרגע הוצאת הצו, באמצעות טופס 'תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין בפשיטת רגל ופירוק תאגיד'. יש לצרף למסמך זה כל הוכחה על קיומו של החוב וגובהו.  המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לעכב את תהליך הבדיקה כראות עיניו, ולכן אנו ממליצים בחום שלא להתמהמה עם הגשת התביעה.

לסיכום, המנגנונים המשפטיים במדינת ישראל הקימו תשתיות ייעודיות גם עבור הצד החייב וגם עבור הצד הנושה, זאת כדי לאפשר איזון ולאפשר מצב אופטימלי שבו אותם גורמים להם פושט הרגל חייב לא יישארו בידיים ריקות.  כדי להבטיח את קבלת החוב שלכם, אנו ממליצים להיוועץ עם גורם משפטי על מנת לוודא שכל הצעדים הנדרשים יבוצעו על הצד הטוב ביותר ולמנוע מצב שבו החוב שמגיע לכם לא התקבל אך ורק בגלל ביורוקרטיה.

שאלות ותשובות

כדי להקל על התהליך, צירפנו לכם מספר שאלות נפוצות בתחום. אם תרצו לקבל הרחבה או לשאול אותנו כל שאלה אחרת - המומחים שלנו מחכים לכם.

איך מגישים תביעת חוב? במידה שאין לכם עורך דין, יש להגיש את התביעה בצורה ידנית לפי הצעדים שצוינו לעיל. מומלץ להכיל כמה שיותר נספחים המעידים על גובה החוב כדי להגביר את סיכויי ההצלחה שלכם. אם אתם מתנהלים באמצעות עורך דין, יש לפנות אליו עם המסמכים הרלוונטיים ולוודא כי התביעה הוגשה בצורה מקוונת לפי הנהלים.

לאן מגישים את תביעת החוב? אם התביעה ידנית, היא תוגש פיזית במחוז הרלוונטי שבו מתקיים הליך פשיטת הרגל. אם מדובר בתביעה מקוונת, על עורך הדין שלכם להגיש את הבקשה באמצעות המערכת המקוונת.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים