משפטי– זאפ
משפטיזכויות עובדים ודיני עבודהזכויות העובדמדריך: היעדרות מעבודה במבצע עמוד ענן

מדריך: היעדרות מעבודה במבצע עמוד ענן

לאחר סיום המבצע והחזרה לשגרה, עולות שאלות רבות, בכללן - הזכאות לשכר בסיטואציות מסוימות. לפניכם מדריך בנושא

מאת: עו"ד אורית רוזן - אור
25.11.12
תאריך עדכון: 25.11.12
4 דק'
מדריך: היעדרות מעבודה במבצע עמוד ענן

במקומות שבהם נאסרה עבודה לפי הוראות פיקוד העורף, העובד יהיה זכאי לתשלום שכר לפי שיעורים שנקבעו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים ( תשלום פיצויים) ( נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראות שעה), התשע"ב – 2012 ( להלן: " תקנות מס רכוש וקרן פיצויים") כפי שיתואר להלן.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום דיני עבודה

למציאת עו"ד בתחום דיני עבודה באינדקס משפטי

פיצוי מלא והעדר פיצוי
על פי הנחיות פיקוד העורף, תושבי הדרום המתגוררים במרחק של 7 ק"מ מרצועת עזה יזכו לפיצוי מלא עקב ההיעדרות ממקום העבודה ובאזורים הנמצאים במרחק של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, בהם הוכרז מצב מיוחד, וכן יפוצו הורים לילדים עד גיל 14 או לילדים בעלי צרכים מיוחדים שנאלצו להיעדר מעבודתם עקב סגירת מוסדות חינוך.

הורה לילד מעל גיל 14 לא יזוכה בפיצוי וזאת על פי חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו – 2006, ( להלן:" חוק הגנה על עובדים").

ככלל, החוק לא חייב מעסיק לשלם שכר לעובד שלא הגיע לעבודה במצב חירום ועל כן ההנחיה היתה לצאת לעבודה למעט מקומות שנאסרה בהם העבודה על פי ההנחיות של פיקוד העורף.

חוק הגנה על עובדים

על פי חוק הגנה על עובדים, קיימת חובת תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם או לא ביצעו עבודתם בתקופה מוגדרת באזור שהוגדר כאזור הגבלה, וכן חל איסור על מעביד לפטר עובד בשל היעדרותו או אי ביצוע עבודה.

עובדים שנאלצו להישאר בבית ולשמור על ילדם בעקבות הודעות פיקוד העורף יקבלו פיצוי כאילו עבדו.
הפיצוי הכספי יינתן למעסיקים ולא ישירות לעובדים, אשר יקבלו זאת כשכר לאחר שהמעסיקים יגישו תביעות לפיצוי למשרד האוצר.
במידה שעובד אינו נמנה עם המתגוררים או המועסקים באזור ההגבלה על פי הנחיות פיקוד העורף, אך פחד לצאת לעבודה, לא יהיה זכאי לשכר ולהגנה מפני פיטורים.

עובדים המועסקים במפעל חיוני שהוכרז ככזה, היו חייבים להתייצב לעבודה ואם לא עשו כן, הדבר מהווה לכאורה עבירה פלילית, והעובד לא יהיה זכאי לשכרו.
הגנה מפיטורים

עובד אשר קיבל צו 8 ונקרא לשירות מילואים יהיה זכאי להגנה מפני פיטורים בכל מהלך השירות ובמשך 30 יום לאחריו כאמור בחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) התש"ט - 1949 וחוק שירות עבודה בשעת חירום התשכ"ז- 1967.

בירור אצל פיקוד העורף

במקרים בהם קיימת אי הבנה או אי בהירות אם המפעל שבו העובד עובד מוגן או לא והאם פיקוד העורף אסר על העובד להגיע לעבודה, ניתן לפנות לפיקוד העורף ולברר אם המפעל נחשב מוגן. זאת, משום שאי הגעה למקום העבודה היא על אחריות העובד ולא תהיה לו הגנה מפני פיטורים.

חישוב שכר העבודה

שכר העבודה שישולם למעסיקים באזור ההגבלה נקבע בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים, והוגדר כ"שווי של נזק עקיף", כשהנזק נגרם כתוצאה מנזק מלחמה, בסכומים הקבועים בתקנות לגבי "ניזוק"- מי שהתקיימו בעובדו או בו אם הוא עצמאי, תנאי ההגדרה יום היעדרות בשל המצב הביטחוני.

המעסיק הניזוק יקבל תשלום לכל יום עבודה ששילם עבור יום היעדרות של העובד בשל המצב הביטחוני ולגבי יחיד שהכנסתו מעסק או משלח יד ( להלן- עובד עצמאי ) – שווי הנזק עבור כל יום היעדרות של העובד העצמאי בשל המצב הביטחוני.

לגבי ניזוק שהוא קיבוץ - שווי הנזק  מוכפל בסך כל ימי ההיעדרות בשל המצב הביטחוני ששולמו לעובד שאינו חבר קיבוץ בתוספת שווי הנזק מוכפל בסך כל ימי ההיעדרות בשל המצב הביטחוני של חברי הקיבוץ העובדים בתעשייה, במסחר, בשירותים, בחקלאות או בתיירות בקיבוץ ולמעט חברי קיבוץ העוסקים במתן שירותים לחברי הקיבוץ עצמם.

לגבי ניזוק שהוא קבלן כוח אדם - שווי הנזק לכל יום עבודה ששילם בעד יום היעדרות של העובד בשל המצב הביטחוני.

מועסק העובד במשרה חלקית, יהיה הנזק החלק היחסי משווי הנזק שיחסו לכלל הנזק הוא כיחס מספר שעות העבודה הרגילות ביום של אותו עובד, לסך כל שעות העבודה במשרה מלאה.

לא עבד העובד או העובד העצמאי האמור בחלק מיום העבודה, יהיה הנזק החלק היחסי משווי הנזק או משווי הנזק לעובד עצמאי, לפי העניין, שיחסו לכלל שווי הנזק כיחס מספר השעות שבהן לא עבד העובד כאמור, לסך כל שעות העבודה הרגילות ביום של אותו עובד, ובלבד שמספר השעות שבהן לא עבד העובד גבוה משעה אחת.

עוד בנושא:

היעדרות מעבודה - האם אפשרי בגלל מצב בטחוני?


* עו"ד אורית רוזן-אור היא מומחית לדיני עבודה.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום