zap group mishpati logo

פוטר בשל היותו נשא HIV ויפוצה בכ- 50,000 שקלים

בית הדין האזורי לעבודה קבע, כי הפלייתו של התובע לרעה בשל היותו נשא HIV מהווה הפרה בוטה של עקרון השוויון הכללי

מאת: עו"ד אורית רוזן - אור
03.01.13
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
פוטר בשל היותו נשא HIV ויפוצה בכ- 50,000 שקלים

פסק דין שהותר לאחרונה לפרסום של תובע כנגד מעבידתו, חברה גדולה במשק בעלת עשרות סניפים ברחבי המדינה, מצביע בפעם הראשונה על פיטורים של עובד מחמת היותו נשא איידס ( HIV).

הפיטורים נעשו סמוך לקבלתו לעבודה, ביום השני לעבודתו עת נודע למנהלו הישיר כי הינו נשא HIV על ידי אחת העובדות של החברה מהקהילה ההומו - לסבית. פסק הדין סוקר את  ההתנהלות של החברה ממועד פיטוריו בעילה שקרית של החזרת עובדת לשעבר לסניף בצו בית משפט ואי קבלת אישור לתקן העסקה נוסף שהוכחה אף היא כטענה כוזבת, ועד לניסיון למצוא לו מקום עבודה בסניף אחר של החברה ובתפקיד שונה מזה שהתקבל לעבודה, ואשר הוכח אף הוא כניסיון עקר מתוכן שבעצם נועד לטשטש את הסיבה האמיתית לפיטוריו.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום משאבי אנוש ושכר

הפיטורים הוכיחו, כי העובד הופלה בשל דעות קדומות הקשורות להיותו נשא HIV. המקור הנורמטיבי לטענת ההפליה היה מחמת היותו אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח – 1998, טענה אשר התקבלה בפסק הדין על ידי השופטת סיגל דוידוב-מוטולה.

הטענה בדבר היותו אדם עם מוגבלות היא בבחינת תקדים משפטי, שכן מוגבלות התובע לא קשורה לעבודה והיא בלתי נראית, מאחר שנשא HIV הינו נשא של מחלה כרונית הנזקק לתרופות ולמעקב רפואי צמוד וקיימות עליו מגבלות ממשיות על חייו האישיים בלבד.

פסק הדין סוקר את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ביחס לעקרון השוויון ולחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, ומעביר את נטל ההוכחה על המעבידה מכוח העובדה ששאלה את העובד במפורש על עובדת היותו נשא HIV טרם פיטוריו.

הפרה בוטה של עיקרון השוויון
פסק הדין קובע, כי :" הפלייתו של התובע לרעה בשל היותו נשא HIV שבאה לידי ביטוי מעצם פיטוריו סמוך לאחר קבלתו לעבודה, ללא כל טעם ענייני או הצדק סביר אלא מחמת סטריאוטיפים ודעות קדומות הנלווים למצבו הרפואי – מהווה הפרה בוטה של עקרון השוויון הכללי, אשר חל במקביל לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות".

הסעד שניתן בגין ההפליה נחלק לפיצוי בגין נזק ממוני בסך של 12,600 ₪ נושא ריבית והפרשי הצמדה ממועד פיטוריו, שכן כעבור 3 חודשים מצא התובע עבודה אחרת, ופיצוי בגין נזק לא ממוני בגין עגמת נפש ופגיעה בכבודו בסך של 30,000 ₪. ביחד עם הוצאות משפט, נפסקו לתובע פיצויים בסך כולל של 53,710 ₪.

(פלוני נ' אלמונית)

* עו"ד רוזן-אור מתמחה בדיני עבודה וביטוח לאומי.

** הכותבת ייצגה את התובע בתיק זה.           

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה