Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

על דינים, מכרזים ומה שביניהם

הגשת הצעה למכרז היא פרויקט לא פשוט. לעיתים היא דורשת ידע משפטי מעמיק ומצריכה ייעוץ של עורך דין מומחה בתחום

מאת: עו"ד יואב ביין | פרופ' ביין ושות' - עורכי דין
15.01.13
תאריך עדכון: 16.08.16
3 דק'
על דינים, מכרזים ומה שביניהם

המכרזים הציבוריים מהווים סוג של נישה משפטית. נישת בוטיק זו משלבת משפט מינהלי עם משפט אזרחי וכן דינים שונים נוספים. כדי לזכות במכרז ציבורי, צריך בראשית להכין את ההצעה כך שתעמוד בתנאי המכרז. הצעה שאינה מתאימה לתנאי הסף של המכרז עלולה להיפסל.

כך תימנע הכנסה משמעותית מהגוף המציע, וכך אף ירדו לטמיון כל השעות שהושקעו בהכנת ההצעה. כדי להימנע מכך יש להיערך כנדרש, לבחון היטב את תנאי המכרז ולבדוק היכן יש לערוך התאמה או תיקון. לדוגמא, אם המכרז דורש הסכם שכירות לחמש שנים ולמציע יש רק הרשאה מבעלי הקרקע (שיכולה להיפסק בכל עת), ניתן לדאוג להסכם שכירות שכזה או לפעול כדי שהרשות תשנה את תנאי המכרז.

פן שני של דיני המכרזים הוא הצורך להגן על זכייה של מי שזכה כדין, למרות ניסיונות לפסול את ההצעה, או לבקש לבטל זכייה של מי שזכה שלא כדין. קיימים מקרים לא מעטים בהם הרשויות בוחרות מציעים שזכו שלא כדין.

במקרים אחרים מבקשות הרשויות לפסול הצעות ראויות שדינן לזכות. הסיבות לכך שונות ובמקרים רבים העילה היא משפטית לחלוטין ונקבעה בהלכות מיוחדות של בתי המשפט. לדוגמא, אם ישנו פגם בערבות הבנקאית של אחד המציעים, עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה.

עניין שלישי ולא פחות חשוב, הוא הצורך לפעול מהר - הן לפני המועד האחרון להגשת הצעות והן לאחר קבלת תוצאות המכרז. הדרישה לפעולה מקצועית וזריזה מטרתה למנוע מצב של התנגדות מן הצדדים האחרים. קיימת גם אפשרות לתבוע מהרשויות פיצוי כספי על החלטות לא נכונות, וגם לכך יש כמובן להיערך בהתאם.

דיני מכרזים ודינים אחרים
סוגיה רביעית ולא פחות מעניינת מתהווה כאשר דיני המכרזים באים במגע עם דינים אחרים. לא פעם צריך לאזן בין אינטרסים נוגדים ובין דינים שונים. ישנם מקרים למשל, שדיני המכרזים מצטלבים עם דיני התכנון והבנייה ודיני הארנונה (ראה פרשת 'איקאה' בראשון לציון, שם נקבע שהזכויות שניתנו ל-'איקאה' על-ידי הרשות המקומית יצרו פגיעה בשוויון במכרז של המנהל).

במקרים אחרים נפגשים דיני המכרזים עם דיני ההגבלים העסקיים וצריך לאזן ביניהם, או שדיני המכרזים צריכים לקחת בחשבון את דיני איכות הסביבה. לעיתים קורה שמתהווה קונפליקט בין דיני המכרז לאינטרסים של פריסה דמוגרפית וזכותו של אדם לגור בכל מקום.

מסיבות אלה ראוי ומומלץ למי שניגש למכרז להיעזר בעורך דין מקצועי המתמחה בתחום, כך שיוכל לפעול במהירות ולמנוע פסילת הצעה בשל סיבות טכניות או בשל חוסר הבנה משפטית מספקת.

* תחומי עיסוק: מסים, עידוד ותמריצים, מחקר ופיתוח, פעילות מול הרשויות, מיסוי מוניציפלי, נזקי מלחמה - מס רכוש, מכרזים, תכנון ובנייה, אזרחי-מסחרי, בוררויות וגישורים, הלבנת הון, הגבלים עסקיים, מקרקעין, עבודה, ליטיגציה, בג"צים וערעורים.

** טלפון: 04-8668990, דוא"ל: office@beinlaw.co.il

פרופ' ביין ושות' - עורכי דין

פרופ' ביין ושות' - עורכי דין

משרד עו"ד ביין ושות' הוקם על ידי פרופסור דן ביין, אישיות ידועה בעולם המשפט, לאחר פרישתו מתפקיד סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה ובית המשפט לעניינים מנהליים. יחד עם שותפיו, הקים פרופ' ביין צוות מיומן של עורכי דין מצטיינים החותרים באופן מתמיד למצוינות משפטית ושירות מקצועי מן השורה הראשונה, שעבודתו מבוססת על יושרה, יחס אדיב והגנה עיקשת על ענייניו.
משפט מנהלי, משפט מסחרי, מקרקעין ונדל"ן, פלילי, דיני משפחה וגירושין, דיני מיסים

האם מאמר זה עזר לך?

contactלקבלת ייעוץ מפרופ' ביין ושות' - עורכי דין

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
פרופ' ביין ושות' - עורכי דין

לקבלת ייעוץ מפרופ' ביין ושות' - עורכי דין