נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

אפליה מחמת הורות, הפיצוי: 40,000 ש"ח

בית הדין קבע, כי דרישת החברה מעובדת במשרה חלקית להגדיל את היקף משרתה לאחר ששבה מחופשת לידה, עומדת בניגוד לחוק עבודת נשים ולחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה

מאת: עו"ד אורית רוזן-אור| | 2
אפליה מחמת הורות, הפיצוי: 40,000 ש"ח

ביום 17/1/2013 ניתן פסק דין על ידי בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לפיו נקבע, כי דרישת החברה המעסיקה להגדיל משרתה של עובדת השבה לעבודתה מחופשת הלידה ממשרתה החלקית בה עבדה קודם להריונה, מהווה הפלייה מחמת הורות והפרה של חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום משאבי אנוש ושכר

הווה ידוע, כי שינוי בתנאי העסקה על רקע הורות ופיטורים אסור על פי חוק עבודת נשים התשי"ד – 1954 .

סעיף 9 א לחוק אוסר על פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת בהריון ועובדת לאחר חזרתה מחופשת הלידה או ימי ההיעדרות המוסכמת (חופשה ללא תשלום) במשך 60 ימים נוספים וכן החוק מקנה סמכות ייחודית לבית הדין לפסוק פיצויי אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין.

הדרישה: להגדיל את היקף המשרה
במקרה הנדון, עם שובה של העובדת לעבודתה אצל המעסיקה לאחר חופשת הלידה וימי ההיעדרות המוסכמת, דרשה המעסיקה מהעובדת לשנות ולהגדיל את היקף משרתה החלקית עד למשרה מלאה. משסירבה העובדת לדרישת המעסיקה, פגעה המעסיקה בהכנסתה של העובדת כפועל יוצא מאי הסכמתה, עת הפחיתה לה משכרה החודשי. בנוסף, המעסיקה פיטרה את העובדת לאחר 7 ששנות עבודה במקום.

העובדת טענה, כי בכל תקופת עבודתה אצל המעסיקה עבדה בהיקף משרה חלקי וקיבלה על כך שכר עבודה חודשי בהיקף משרה מלאה.

בית הדין: המעביד הפר את החוק
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח – 1988 אוסר על שינוי תנאי העסקה של עובד מחמת היותו הורה (סעיף 2 (א) (2) לחוק). במידה שהוכחה קיומה של התנהגות פסולה של המעסיקה כלפי העובדת, החוק מקנה סמכות לבית הדין לפסוק סעד של פיצוי גם על נזק שאינו ממוני.

כאמור, בפסק הדין, נפרשה תשתית עובדתית המחזקת את  גרסת העובדת  לפיה ביצעה עבודתה במשך 7 שנים בהיקף משרה חלקי וקיבלה על כך שכר חודשי בהיקף משרה מלאה. זאת, למרות טענת ההגנה של המעסיקה כי לא ידעה היקף משרתה בפועל של העובדת במשך תקופת עבודתה.

לדברי בית הדין, לאחר חזרתה של העובדת מחופשת הלידה, החליטה המעסיקה לעמוד על דרישתה להיקף משרה מלאה ובכך למעשה הכריעה את הכף לקבל את טענת העובדת בדבר הפרה של חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

סכום הפיצוי שקבע בית הדין בנסיבות אלו בשל הפרה של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה והפרה של חוק עבודת נשים הועמד על סך של 20,000 ₪ להפרה בגין כל חוק, ובסך הכל  40,000 ₪.

(תע"א 09 / 2903 גלית שלו נ' מיניפון – מכשירי שמיעה בע"מ)

* מתמחה בדיני עבודה.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק שוויון הזדמנויות חוק עבודת נשים אפליה פסולה

קבע פגישה עם