zap group mishpati logo

קופות גמל ופנסיה - שאלות ותשובות מהפורום

מהו גובה ההפרשות לפנסיה שעל המעביד להעביר? היכן ניתן למצוא רשימה של קופות גמל אשר פתוחות לציבור הרחב? עו"ד אבנר בן חיון (סטריקובסקי, גל, ברוך ושות') משיב לשאלות הגולשים

מאת: מערכת משפטי
29.05.13
תאריך עדכון: 22.10.15
5 דק'
קופות גמל ופנסיה - שאלות ותשובות מהפורום

רשימת קופות גמל
שאלה
: היכן אמצא רשימת קופות גמל הפתוחות לציבור הרחב לחיסכון (ולא כאלה מיועדות לציבור עובדים מסוים או לפיצויים או במסגרת ביטוח חיים וכדומה), כדי שאוכל להשוות בין ביצועיהן בגמל-נט?

תשובה: שנם גופים לא מעטים המנהלים קופות גמל הפתוחות לציבור הרחב. גופים אלה מנהלים, על פי חוק, אתר אינטרנט ובו מוצגים פירוט ונתונים על קופות הגמל שבניהולם. בעזרת מנועי החיפוש באינטרנט (גוגל וכיו"ב) אתה יכול להקליד את סוג קופת הגמל המבוקש (קרן השתלמות, קופת גמל לפיצויים, קופת גמל לקצבה וכיו"ב) , להיכנס לאתרי האינטרנט של גופים אלה ולבחון את סוגי הקופות המוצעות, להיכנס לנתוני הקופות ולקבל מידע כללי על הקופה ועל הגוף המנהל.
ישנם גם 'מתווכים' לעניין בחירת קופת גמל, והם בעלי הרשיון של שיווק פנסיוני (סוכני ביטוח) או ייעוץ פנסיוני. כיום אתה יכול להכנס לכל סניף בנק ולקבל ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

במסגרת ייעוץ זה, אשר יכול להיעשות גם מול סוכן ביטוח, לאחר בדיקת מטרות החיסכון, יכולותיך, חסכון קיים, העדפות החיסכון וכו', יציג לך היועץ/המשווק הפנסיוני את סוג קופת הגמל המתאים לך, והוא גם יכול להציג בפניך מספר גופים מוסדיים המנהלים קופות גמל ובסופו של דבר להמליץ לך, על גבי מסמך הנמקה חתום, על קופת הגמל המתאימה לך וכן לבצע באמצעותו 'עסקה' להפקדת / העברת כספים לקופת הגמל הנבחרת. כאמור ניתן לעשות זאת גם באופן ישיר.

גם אתם רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום קופות גמל ופנסיה

הפרשות לפנסיה
שאלה
: אני עומדת בפני הגשת תביעה נגד המעסיק שלי בגין אי הפרשות לפנסיה. על פי החוק הוא היה חייב להעביר לי כספים לפנסיה החל משנת 2008 והוא לא העביר כלום עד היום. שאלתי היא איך אני מחשבת את הריבית עבור כל חודש שהוא לא ביצע הפקדות והאם כך צריך לעשות?

תשובה: ככל שלא נערכה עבורך תוכנית פנסיוניות כדין, הרי שהדרך המקובלת היא הגשת תביעה לפיצוי כספי בגין אי ביצוע הפרשות פנסיוניות (חלק המעביד בהפקדות).
הפרקטיקה המקובלת הינה חישוב הסכומים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, אם כי ייתכן כי תעמוד לך טענה בעניין תוספת ריבית פיגורים של החשב הכללי במשרד האוצר.
את החישוב ניתן לבצע באמצעות רו"ח/עו"ד.

פנסיה תקציבית
שאלה: כעובד עירייה ותיק יחסית אני נמצא במסלול של פנסיה תקציבית. מדוע אני צריך גם קרן תגמולים? האם זה משהו שאני יכול לפדות את הכסף?

תשובה: בשנת 2001 נכנס לתוקף הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת (ביחס לעובדים חדשים כהגדרתם בהסכם- שבהתאם להסכם בוטחו בפנסיה צוברת). במסגרת הסכם זה נקבעה זכות לעובדים ותיקי אשר מבוטחים בפנסיה תקציבית, להפרשת דמי גמולים לקופת גמל לתגמולים בגין רכיבי שכר שאינם מבוטחים בפנסיה תקציבית. ביום 12/1/2011 נחתם הסכם קיבוצי נוסף, אשר תיקן את הסכם המעבר והגדיל את ההפרשות בגין רכיבי השכר הנוספים.

לגבי ההפרשות עצמן ולשאלתך, השאלה היא באיזה מוצר פנסיוני מופקדות ההפרשות. ככלל, ככל שההפקדות בוצעו למעמד עמית עצמאי בקופת גמל לתגמולים, הרי שהפקדות אלה ניתנות לפדיון החלל מגיל 60, כסכום חד פעמי, בכפוף לכללי המס. ביחס לכספים שהופקדו לקופה כאמור לאחר 1/1/2008- כספים אלה יהיו ניתנים למשיכה כקצבה בלבד, באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה (קיימת אפשרות של היוון הסכומים האלה וקבלתם כסכום חד פעמי, אך זה תלוי בגובה בקיומה של קצבה מזערית).

המלצתי היא להיוועץ עם יועץ פנסיוני בנושא זה, על בסיס הנתונים העובדתיים כפי שהם לאשורם, ובטרם תקבל החלטה כלשהי.

הפרשות לפנסיה
שאלה
: איך אני בודק את אחוזי ההפרשות לפנסיה שהמעסיק הפריש עבורי כל שנה?
בתלוש השכר כתוב לי שכר לגמול 5,900 ש"ח וליד תגמולים : 288 ש"ח וליד פיצויים: 288 ש"ח.

תשובה: חסרים כאן נתונים.
1. מתי התחלת לעבוד אצל המעסיק?
2. האם קיים הסכם עבודה?
3. אם קיים הסכם עבודה אישי, מה הוא קובע לעניין ההפרשות לפנסיה?
בעקרון, המעסיק אמור לשלם דמי גמולים לתכנית הפנסיונית שלך שהם אחוזים מהשכר שמשמש כשכר לצורך ביצוע הפקדות פנסיוניות (בעקרון השכר הקובע להפרשות פנסיוניות קבוע בהסכם העבודה החל עליך). כדי להגיע לשיעור ההפרשות המבוצעות עבורך תחלקי את סכום ההפרשות של כל אחד מהרכיבים (תגמולי מעסיק; פיצויים) (288 ש"ח לפי מה שכתבת בסכום המשכורת 5,900 ש"ח- יוצא משהו כמו כמעט 5% (ככל הנראה את מבוטחת עלפי צו ההרחבה לפנסיה חובה) ובודקת אם זה שיעור ההפרשות הקבוע בהסכם החל עליך.

בלי קשר לתשובות אלה- ובהתייחסות ישירה לשאלותייך, לצורך הבדיקה הטכנית כמה באמת הופרש עבורך לביטוח הפנסיוני ולאיזה תקופה, בפירוט חודשי- יש לבדוק מול הגוף המוסדי שמנהל עבורך את הביטוח הפנסיוני (אם זה קרן פנסיה- אז מול החברה המנהלת של הקרן ואם זה ביטוח מנהלים- אז חברת הביטוח).
גופים אלה מחוייבים על פי חוק לשלוח דוח שנתי על ההפקדות החודשיות שבוצעו עבורך לתכנית הפנסיונית, תוך פירוט של נתונים נוספים (צבירה, דמי ניהול, פנסיה צפויה וכו')..

לפיכך, אספי את הדוחות השנתיים של התכנית הפנסיונית שנשלחו אליך לאורך השנים ושם ניתן לבדוק את ההפקדות בוצעו לתכנית.

ניתן גם לפנות לשירות הלקוחות של הגוף המוסדי ולבקש פירוט של ההפקדות שבוצעו לאורך השנים (בין במשלוח דוח שנתי ובין בדרך אחרת כפי שמקבול באותו גוף).

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה