Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

פורום מינהל מקרקעי ישראל – שאלות ותשובות מהפורום

פורום מינהל מקרקעי ישראל – שאלות ותשובות מהפורום

מאת: מערכת משפטי |
13.10.13
תאריך עדכון: 06.04.16
4 דק'
פורום מינהל מקרקעי ישראל – שאלות ותשובות מהפורום

ייעוד קרקע

שאלה: האם יש אתר באינטרנט בו אוכל לראות תוכניות בניה - יעוד של עירייה מסוימת לגבי שטח מסוים (יש לי מספר גוש וחלקה).

תשובה: יעודי קרקע אפשר לבדוק בכמה מקומות.

באתר של העיריות במח' הנדסה או בוועדה המקומית לתכנון ובניה- מרבית העיריות מעלות את התוכניות החלות על השטחים שבתחום שיפוטן. 
דרך נוספת - באתר של מנהל מקרקעי ישראל יש את התוכניות החלות ע"פ גושים וחלקות.

למציאת עו"ד מקרקעין באינדקס משפטי

מס רכוש

שאלה: בני עומד לשכור דירה ובחוזה מופיע סעיף שאומר שאם יחול מס רכוש על הדירה, בני (השוכר) הוא הנושא היחידי במס והמשכיר אינו משלם. האם זה הגיוני לדרוש דבר כזה? באילו סכומים מדובר?

תשובה: אין מס רכוש על שכירות דירה לטווח קצר. אם מדובר בקניה של דירה זה דבר אחר שגם כאן רק במקרים חריגים יש. 
ההסכם שהוא נתן לכם זה שריד של הסכם ישן שכנראה הוריד מהאינטרנט והדביק סעיפים לא שייכים. 

במידה שבכל זאת תרצי לבדוק האם חל על הדירה מס רכוש, ניתן לבדוק זאת במיסוי מקרקעין הקרוב לדירה אותה הוא הולך לשכור. 

עלות דמי היתר

שאלה: כמה מותר לבנות כיום על קרקע מנהל בפטור דמי היתר?  ומה התחשיב לתשלום דמי היתר למנהל לבניה מעל השטח המותר?

תשובה: חסרים לי פרטים לגבי העסקה שאת/ה מתכנן. האם זה בעיר או במושב?

בצורה כללית אומר, שכדי לדעת את המ"ר שאפשר לבנות בחלקה במגרש צריך לבחון את חו"ח שלך עם המנהל.
במושבים הדבר שונה ויש מספר חו"ח- בצורה כללית אפשר לבנות שני בתים בגודל של 160 מ"ר ובית בגודל 55 מ"ר אבל כל מושב צריך לבחון לגופו של עניין. מעל השטח המותר עדיף לקחת שמאי שישום ויחשב את נושא דמי ההסכמה.

בן ממשיך שנפטר

שאלה: מצב בו ההורים מממנים בן ממשיך במשק (ומינוי זה הושלם עפ"י דין) אך הבן הממשיך נפטר לפני ההורים, האם הזכויות של "בן ממשיך" עוברות אוטומטית לאלמנתו של הבן (והיא בעצם היורשת בפועל, לאחר פטירת ההורים) או שעל ההורים למנות בן ממשיך חדש?

תשובה: התוקף של בן ממשיך הוא מיום פטירת שני ההורים בעלי הנחלה. לא מסרת מי הבן הממשיך והאם גם האישה רשומה בנחלה או לא.
יש הורים שרושמים את שני בני הזוג ויש שרושמים רק את הבן או הבת שלהם. יחד עם זאת, כמו שצינתי בפתיח, התוקף של הבן הממשיך מתחיל ביום מסויים ולא לפני כן. 

קביעת שמאות מגרש במרחב הכפרי

שאלה: בהרחבת קיבוץ שבו אני מתגורר נקבעה שמאות המגרש כשמאות "מגרש לא מפותח" באופן ישיר ולא על ידי חילוץ עלויות הפיתוח מתוך ערכו השמאי של המגרש המפותח. כך עולה מבירור שנערך עם ממ"י. עוד עולה מהבירור ששמאי כלל לא היה בשטח והשמאות בוצעה לפי ערכי קרקע של קיבוץ אחר, סמוך (בעל תוואי קרקע שונה), שגם בו נקבעה השומה שלא לפי בדיקת שמאי. 
האם רשאי המנהל לקבוע שומות באופן שכזה ללא הוצאת שמאי לשטח? 

האם רשאי המנהל לקבוע שומות למגרש לא מפותח שלא על ידי פעולת חילוץ עלות הוצאות הפיתוח משווי המגרש המפותח?

תשובה: יש מספר שיטות שעל פיהם השמאים נותנים את שמאותם, שווי רכישה ו/או כול נושא תשלומי המיסים למיניהם.
אחת השיטות היא שיטת ההשוואה לקרקעות זהות או דומות עם אותם אפיונים, לפחות כמה שיותר קרוב. 

השיטה לתקוף את השמאות של המנהל היא להעמיד שמאות נגדית שלך ואז לראות אם יש פערים בין שתי השמאויות.

זה עולה כסף, אולם אם אתה חושב שנעשה לך עוול אז זו זכותך כמובן. 

עוד בנושא:

מנהל מקרקעי ישראל - מהו?

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים