Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

תביעות קטנות: אחריות ושירות היבואן והמוכר כלפי הלקוח

פגמים שנפלו בתעודת האחריות, מובילים לתוצאה, כי על היבואן והמוכר לפצות את התובעת

מאת: עו"ד אורנית אבני-גורטלר |
03.12.13
תאריך עדכון: 27.05.19
3 דק'
תביעות קטנות: אחריות ושירות היבואן והמוכר כלפי הלקוח

בית המשפט לתביעות קטנות בעכו דן בתביעה כספית על סך של 3,469 ש"ח בגין אי תיקון קלקול במכשיר טלויזיה אשר רכשה התובעת מהנתבעת, חברת רשת עולם הקולנוע (2007) בע"מ-סניף כרמיאל,  ובגין אי החזרת המכשיר.

הנתבעת שלחה במסגרת התביעה הודעה לצד ג', לחברת אלקטרוניקה רייבי 2002 בע"מ, שהינה היבואן של מכשיר הטלויזיה, ולחברת שרותי רטפון (1998) בע"מ-חברה המספקת את שירותי התיקונים למכשירים אשר מייבא היבואן הנ"ל.

המחלוקת נוגעת לאחריות ושירות היבואן והמוכר כלפי הלקוח לאחר מכירה, בעניין כתב אחריות. 

ע"פ גרסת התובעת, לאחר שהטלוויזיה הפסיקה לפעול באופן פתאומי ומסיבה אשר אינה ידועה לה, כחמישה חודשים לאחר רכישתה, פנתה לצד ג'1, אשר לקחה את הטלוויזיה לתיקון במעבדה; ואולם, צד ג' 1 הודיעה לתובעת כי היבואן אינו מאשר את התיקון, שכן: "אינו מכיר ואינו מייבא טלוויזיה שכזו", ומשכך החזירה לתובעת את הטלוויזיה ללא תיקונה.
בעקבות זאת, פנתה התובעת אל מנהל הנתבעת, אשר קישרה אותה אל מעבדת שירות, ואולם הטלוויזיה לא תוקנה עד כה ואף לא הוחזרה לתובעת. 
לטענת התובעת, הנתבעת מתחמקת מאחריותה לתיקון הטלוויזיה בהתאם לכתב האחריות. 

חוק הגנת הצרכן והתקנות
השופטת זהבה (קאדורס) בנר דנה בטענות הצדדים בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, והתקנות מכוחו אשר עוסקות בתעודת אחריות ובאחריות של עוסק.

השופטת קבעה, כי בהתאם להוראות הדין, אין כל ממש בטענת הנתבעת לפיה היא בגדר "צינור שיווק בלבד", טענה אשר עומדת בניגוד לחוק הגנת הצרכן והתקנות אשר הותקנו לפיו, ויש בה כדי להפכם ל"אות מתה", במידה שהייתה מתקבלת. 

תעודת האחריות לא תקינה
עוד נקבע, כי מעיון בתעודת האחריות כפי שצורפה לכתב התביעה, עולה כי לא נערכה כדין ובניגוד לתקנה 14 לתקנות, לא פורטו בה פרטים רבים, כגון, בין היתר: תאריך הרכישה; פרטי הנתבעת- שהינה העוסק אשר מכר את המכשיר לתובעת; שנת ייצור המכשיר; פרטים מלאים של היבואן-צד ג' 2: בכלל זה חסרים מספר החברה, כתובתה ודרכי התקשרות עימה.

" יש לציין כי יש בפגמים הנראים על גבי תעודת האחריות... כדי להעיב על תום ליבה של הנתבעת-שכן היו אמורים להדליק אצלה נורה אדומה באשר לתקינות התעודה ו/או מקוריותה", כתבה השופטת בפסק הדין.

כן נקבע, כי צד ג' 2 גם היא נושאת באחריות כלפי התובעת, האחריות היא לתיקון המוצר במהלך תקופת האחריות, ללא תמורה, אף אם בפועל תעודת האחריות שסופקה לתובעת אינה מקורית ולא סופקה על ידה. 

השופטת קבלה את רוב רכיבי תביעתה של התובעת - החזר מחיר הטלוויזיה בסך של 2,199 ₪, והחזר הסכום ששולם בגין מנוי ל"הוט"-סך של 170 ₪. 
על הנתבעת הוטלה אחריות בשיעור של 70%, והיא חויבה לשלם לתובעת סך של 1,658 ₪ כולל מע"מ.  כמו כן, הנתבעת חויבה לשלם לתובעת סך של 1,700 ₪ בגין הוצאות משפט ועוגמת הנפש שנגרמה לה בנסיבות העניין. 

צד ג' 2 ,שאחריותה הועמדה על 30%, חויבה לשלם לתובעת 1510 ₪.

 

(ת"ק 6844-12-12 דורון ואח' נ' רשת עולם הקולנוע (2007) בע"מ ואח')

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים