Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

הסכם שותפות - כל מה שחשוב לכם לדעת!

אתם עומדים בפני הקמת מיזם עסקי? האם הסדרתם הסכם שותפות? הסכם זה אמור להסדיר את הזכויות והחובות של המייסדים. מה צריך לקבוע בו, כיצד מתבצע נושא מימון החברה - על כל אלו ועוד במדריך שלפניכם

מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ | גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון
24.07.14
תאריך עדכון: 12.12.23
7 דק'
הסכם שותפות - כל מה שחשוב לכם לדעת!

הסכם שותפות - רבים נרתעים ממנו ומפחיתים מערכו, אך בפועל, כשהוא ערוך נכון, בצורה מקיפה עם המאפיינים הייחודיים לעסק שלכם, הוא משמש כעוגן החזק ביותר להצלחתכם ומעניק לכם השותפים, תחושת בטחון ושקט נפשי.


לרבים מבעלי המיזמים העסקיים, יש הכרות קודמת ביניהם. ההתרגשות מהאירוע המכונן והיציאה לדרך המשותפת, האמון והחברות הטובה רבת השנים, פעמים רבות, גורמים לכם, השותפים, לפסוח על שלבים חשובים בבסיס השותפות, שחלילה יכולים לעמוד בעוכריכם בהמשך. 

מהו הסכם שותפות ומעט על חשיבותו

ראשית יובהר, כי מעמדו המשפטי של הסכם שותפות, הינו חוזה מחייב לכל דבר ועניין המסדיר  את  זכויותיהם וחובותיהם של השותפים בשותפות, תוך התייחסות למאפיינים הייחודים של השותפים ושל הפעילות העסקית. הסכם השותפות הוא נקודת מוצא ממנו נגזרים תנאים והוראות ביחס לכל פעולה ופעולה של השותפים בשותפות, החל משלבי הקמתה, עובר דרך ניהולה של השותפות ואף התייחסות באשר לאופן סיומה של השותפות. כך, למעשה, יוצרים וודאות משפטית, אצל השותפים, ומקימים בסיס איתן לפעילות עסקית משותפת אשר תניב רווחים.

סעיפים חשובים בהסכם שותפות

בשל קיומן של שותפויות שונות ומגוונות, חלקן עסקיות, חלקן לרכישת קרקעות, יש להתאים את הסכם השותפות למהות השותפות והפעילות העסקית. עם זאת, ישנם נושאים משותפים אשר חשובים בכל הסכם שותפות וביניהם חלוקת התפקידים, מימון הפעילות, חלוקת רווחים, פירוק שותפות וזכות קדימה, קניין רוחני, סודיות ואי תחרות ומנגנון ליישוב סכסוכים. 

הגדרת התפקידים ותחומי אחריות

כדי למנוע מחלוקות בכל הקשור לחלוקת התפקידים בהקמת המיזם, חשוב לקבוע מהו תחום האחריות של כל אחד מהשותפים במיזם, תוך מתן פירוט של היקף העבודה הנדרש, על מנת להבטיח תחושה שווה של שוויון בנטל, בין השותפים.
לדוגמא, על צדדים המבקשים לשתף פעולה בתחום הפקת אירועים, להסדיר את הניהול השוטף של המיזם, הניהול הכלכלי, ניהול התוכן השיווקי והפרסומי של העסק. כמו כן, יש לקבוע את היקף המשרה בה הצדדים מבקשים לעסוק. על הצדדים להחליט האם השותפים יועסקו על ידי השותפות כעובדים או כנותני שירותים.

מימון הפעילות, השקעות והלוואות מאת השותפים

התייחסות למימון הפעילות העסקית כבר בשלב הקמתה חשובה לאין ערוך, ומאפשרת "ראש שקט" לניהול השותפות והצלחתה. חשוב לקבוע את אופן מימון הפעילות העסקית, אם ע"י הון עצמי של השותפים, הלוואות, גיוס כספים ממשקיעים וכן הלאה.

מימון פעילות השותפות בשלב הראשוני שבהקמתה ולאחריו, הנעשה לרוב בדרך של הון עצמי, הוא אחד מהנושאים הרגישים והחשובים בהסכם השותפות. בשלב הראשון להקמת החברה, יש ליצור מתאם בין ההשקעה של היזמים בחברה לבין שיעור האחזקות והיכולת להשפיע על הפעילות העסקית והצלחת השותפות.

חשוב לציין, כי לרוב חלוקת האחזקות בין השותפים למיזם נעשית באופן שווה. אולם, בחלק מן המקרים לכל אחד מהצדדים לשותפות יש משאבים שונים אותם הוא יכול להעניק לטובת השותפות. על כן, רצוי כי חלוקת אחזקות בין השותפים תעשה לא רק בהתאם לרצונם של השותפים להשקיע במיזם העסקי אלא גם בהתאם ליכולתם הכלכלית וזמנם של השותפים להשקיע במיזם.

באשר להחזר הלוואת השותפים, יש לקבוע את האופן בו ההלוואה תוחזר לשותפים לרבות, מועד החזרת ההלוואה ושיעור הריבית. בשלב השני, הנוגע למימון הפעילות השוטפת, רצוי לקבוע כי אם עלה הצורך במתן הון עצמי נוסף ע"י השותפים, יקבע מראש אופן קבלת ההחלטה ותוקפה.

קניין רוחני ואי תחרות

אחד מהנושאים המהווים לא פעם מושא למחלוקת משפטית הינו הקניין הרוחני, כלומר: כאשר אחד מהשותפים למיזם העסקי עושה שימוש בזכויות הקניין הרוחני של השותפות, בין בפטנט, בסימן מסחר ובזכויות יוצרים. חשוב לדעת, כי גם סוד מסחרי מהווה חלק מזכויות הקניין הרוחני של השותפות.

הדגש צריך להינתן על הבעלות על הזכויות בקניין הרוחני, האם זו זכות שהביא עימו אחד השותפים או שמא היא נוצרה במהלך הפעילות העסקית של השותפות.  
חשוב לא פחות לתת את הדעת על השימוש בזכויות הקניין הרוחני, בעת סיום השותפות או יציאתו של אחד מן השותפים מהשותפות. אי לכך, חשוב לקבוע כלל גורף האוסר על שימוש בזכויות הקניין הרוחני של השותפות או להתחרות בה, ובכל מקרה חובה להסכים מראש ולהסדיר מצב דברים זה, כבר בהסכם השותפות.

חלוקת הוצאות והרווחים

לכל מיזם עסקי יש הוצאות ותשלומים מתוכננים אשר מנוכים מרווחי השותפות או מהונה העצמי. אולם, לא פעם נוצר מצב בו המיזם העסקי נקלע להוצאות כספיות נוספות אותן הוא לא צפה בטרם נחתם הסכם השותפות.
לכן, יש לקבוע כי כל הוצאה אשר לא הוסדרה במסגרת הסכם המייסדים, תקבע בהחלטה משותפת פה אחד. שכן, כל שותף במיזם העסקי והאמצעים הכלכליים העומדים לרשותו. אף שותף לא ירצה כי דעת הרוב במיזם העסקי תכפה עליו הוצאות כלכליות שאין הוא תכנן, וכעת הוא גם לא יכול לעמוד בהן.

בחירה מראש של גורמים מייעצים 

בחירת רואה החשבון ועורכי הדין למיזם העסקי היא לכאורה עניין שולי. אך למעשה, הדבר מהווה לא פעם מושא למחלוקת כאשר כל אחד מהצדדים מושך לאותו עורך דין ורואה החשבון אותו הוא מכיר. על כן, מומלץ לקבוע מבעוד מועד מי יהיו עורכי הדין ורואה החשבון של השותפות ויפעלו עימה. על אותו עקרון, ככל שניתן להסכים מראש על בעלי מקצוע נוספים נדרשים, מוטב לעשות כן, משום שהדבר מקטין את הסיכון למחלוקת.

מכירת חלקים בשותפות ופירוקה

יציאתו של שותף מהשותפות מהווה לא פעם אבן נגף בשותפות העסקית. מכאן החשיבות להסדיר מראש את תנאי היציאה מהשותפות, על מנת להימנע מהאפשרות כי שותף אחד ימצא עצמו בעל כורחו בשותפות עם שותף חדש שאינו רצוי. בהקשר זה יש לקבוע תנאי יציאה, זכות הצטרפות למכירה או זכות סירוב ראשונה.

כמו כן, על אף שהסכם השותפות הוא אבן הבוחן של הקמה ויציאה לדרך משותפת, כבר כעת ישנה חשיבות להסדיר את אופן סיומה של השותפות, בבחינת איזהו חכם הרואה את הנולד. הקדמת תרופה למכה, תביא לחסכון בעלויות מיותרות ולמניעת עגמת נפש ומחלוקות מיותרות, אשר מטבע הדברים נמשכות זמן רב. בין היתר, בהקשר זה יש לתת את הדעת, לפעולות חד צדדיות אשר מהוות הפרת הסכם.

מנגנון לישוב מחלוקות

כאמור, הסכם שותפות הגם שהוא רחב ומקיף,  אין באפשרותו לצפות את כל התרחישים שעשויים להתעורר במשך הזמן, עם הקמתו של המיזם העסקי. לפיכך, מומלץ לקבוע מנגנון משפטי אשר יסדיר כל מחלוקת אשר תקום. לדוגמא, ניתן לקבוע כי סכסוך כלשהו יהיה נתון להכרעתו של בורר מסוים, ואף ניתן להפריד את אופן תחום החלוקה אצל הבורר.

המועד הרצוי לעריכת הסכם שותפות - האם יש מועד כזה?

סוף מעשה במחשבה תחילה נאמר, והדברים יפים פי כמה, עת אתם מעוניינים לצאת לפעילות עסקית, אשר תניב לכם רווחים. הסכם שותפות טוב - רצוי שיחתם כבר בשלב תכנון המיזם העסקי, שכן כאמור לעיל, הסכם השותפות יתן פתרון לכל אותם תרחישים ומצבים, הטורדים את מנוחתו של מי מהשותפים, וכך תוכלו להתפנות בוודאות מוחלטת ובשקט נפשי לניהול העסק.

סוף דבר

מהאמור לעיל עולה, כי הסכם שותפות הינו בעל חשיבות מרובה להצלחת המיזם העסקי שלכם, לשקט הנפשי ולוודאות הנחוצה לכם, לכניסה למהלך העסקי ותכנונו.  
הסכם השותפות אינו עניין מינורי אלא בעל השפעה ניכרת, ומכאן החשיבות כי בטרם מימוש חזונכם והשקעת כספים במיזם העסקי, היוועצו עם עו"ד בתחום.

*האמור לעיל כתוב בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים.
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד. האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מקיף מעורך דין העוסק בתחום.

*כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים המאמר זה שמורים למשרד עורכי דין הרשקוביץ ושות' בלבד.

 

עוד בנושא:

הסכם שותפות - כל הסעיפים החשובים כולל פירוק

על הסכם מייסדים - מה צריך שיהיה בו?

תשובות מפורום סטארט אפ בנושא הסכם מייסדים לסטארט אפ, רעיונות והטבות מס

 

 

גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

משרד עו"ד, מגשר ונוטריון גיא הרשקוביץ – מומחים במשפט אזרחי ומסחרי
משפט מסחרי, דיני עבודה, מקרקעין ונדל"ן, משפט מנהלי, הסכם הפצה, דיני מיסים

האם מאמר זה עזר לך?

contactלקבלת ייעוץ מגיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

לקבלת ייעוץ מגיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון