Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

הטבות לנוסע בגין ביטול טיסה - מה קובע החוק?/מדריך

אם טיסתכם בוטלה, והנופש שתוכנן בקפידה נפגע, אתם זכאים לפיצוי. כדאי להכיר את חוק שירותי תעופה התשע"ב- 2012 – כל הפרטים, לפניכם

מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ | גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון
14.08.14
תאריך עדכון: 23.09.19
3 דק'
הטבות לנוסע בגין ביטול טיסה - מה קובע החוק?/מדריך

זה קורה לא אחת, אנחנו מתכננים חופשה בקפידה, מהזמנת הרכב השכור משדה התעופה בו אנו עתידים לנחות ועד לבית המלון היוקרתי אותו הזמנו במיוחד. אולם, לבסוף הטיסה מתעכבת בכמה שעות , והכל יורד לטמיון.

חוק שירותי תעופה
ע"פ חוק שירותי תעופה, נוסע שטיסתו בוטלה או עוכבה זכאי לקבל מחברת התעופה, בנוסף לפיצוי הכספי, מספר הטבות עד למועד הטיסה החדש. במאמר זה יוסבר לגבי את סוג ההטבות להן זכאי הנוסע שטיסתו עוכבה או בוטלה, ומהי המשמעות של אי מתן ההטבות על ידי חברת התעופה.

מקרה שהיה כך היה:
שלומית ורוני תכננו את ירח הדבש שלהם באי קסום במרכז אמריקה, הזמינו טיסה דרך חברה מוכרת וגדולה, מלון יוקרתי, רכב שכור וכל מה שנדרש עד לפרט האחרון. אך למרבה הצער, טיסת ההלוך של שלומית התעכבה ב- 8 שעות, מה שגרם להפסד לילה בבית המלון היוקרתי ויום נוסף עם הרכב השכור עליו שילמו מראש.

בנסיבות אלו, מהן ההטבות שמגיעות לשלומית ורוני? האם על החברה לפצותם על הפסד לילה אחד במלון? או שמא  על הרכב השכור?

הטבות לנוסע – מה קובע החוק?
חוק שירותי תעופה התשע"ב- 2012 קובע, כי טיסה שעוכבה מעל 8 שעות דינה כטיסה שבוטלה על ידי חברת התעופה. חברת התעופה מחויבת להעניק לנוסע את ההטבות הבאות:

1. שירותי סיוע -  מזון ומשקאות, אירוח בבית המלון, שירותי הסעה בין שדה התעופה למלון, שתי שיחות טלפון וכן משלוח הודעה באמצעות פקס או דואר אלקטרוני לפי בחירת הנוסע.

2. השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע - נוסעים שטיסתם עוכבה או נדחתה מעל 8 שעות, זכאים להשבת הסכום ששילמו עבור כרטיס הטיסה או לכרטיס טיסה חלופי, וזאת לפי בחירת הנוסע בלבד!

3. פיצוי כספי - עיכוב טיסה או דחייתה מעל 8 שעות מקנה פיצוי כספי לנוסעים בהתאם למרחק הטיסה מהיעד המבוקש.

יש לציין, כי במקרים מסוימים נוסע יהא זכאי לפיצוי כספי אף כאשר עיכוב הטיסה הוא בפחות מ-8 שעות.

מה קורה אם החברה לא מעניקה את ההטבות לנוסע?
חוק שירותי תעופה התשע"ב- 2012 קובע, כי במקרה שבו החברה לא נתנה את אחת מהטבות המגיעות לנוסע שטיסתו בוטלה, תהא חברת התעופה חשופה לסנקציה כספית בסכום של עד 10,000 ₪ , וזאת ללא קשר לנזקים נוספים שנגרמו לנוסעים בגין עיכוב הטיסה.

שמירת דינים
סעיף 16 לחוק שירותי תעופה קובע, כי אין בהוראות החוק כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובכלל  מזכותו של נוסע לפיצוי לפי כל דין אחר.
דהיינו, בנוסף לחוק שירותי תעופה,  נוסע שטיסתו בוטלה יוכל לתבוע את הנזקים שנגרמו לו דרך צינורות משפטים נוספים.

זכאות לפיצוי נוסף – האמנם?
במקרה של שלומית ורוני, נראה כי הם יהיו זכאים  לשירותי סיוע הכוללים, בין היתר, לינה בבית מלון עד למועד הטיסה החדש וכרטיס טיסה חדש שיינתן בחינם.

בנוסף, היות שבמקרה של שלומית ורוני מדובר במרחק טיסה של מעל 4,500 ק"מ, הם יהיו זכאים ביחד לפיצוי כספי של 6000 ₪.

כמו כן, וללא קשר לחוק שרותי תעופה, נראה כי על החברה יהא לפצות את שלומית ורוני על הנזקים הנוספים שנגרמו להם: הפסד לילה במלון היוקרתי והנזק הכספי בגין התשלום עבור הרכב השכור.

גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

משרד עו"ד, מגשר ונוטריון גיא הרשקוביץ – מומחים במשפט אזרחי ומסחרי
משפט מסחרי, דיני עבודה, מקרקעין ונדל"ן, משפט מנהלי, הסכם הפצה, דיני מיסים

האם מאמר זה עזר לך?

contactלקבלת ייעוץ מגיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

לקבלת ייעוץ מגיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון