נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

זכויות עובדים בזמן מחלה - מהן? /מדריך

אם עובד חולה ונשאר בבית, המעסיק רשאי לנכות משכרו? אם כן - כמה? ומה לגבי ילדו הקטן של העובד? האם העובד זכאי להישאר איתו בבית בעת מחלה? על זכויות עובדים בעת מחלה ותאונות אישיות - מידע מפורט לפניכם

מאת: עו"ד ערן קייזמן| | 4
זכויות עובדים בזמן מחלה - מהן? /מדריך

חופשת מחלה"/ ימי מחלה - מונחים אלו שייכים לזכויות המגן הקוגנטיות של העובדים. כלומר, זו זכות שמוכרת בחוק ואין לוותר עליה מטעם העובד ואין לשלול אותה מטעם המעסיק.
ימי מחלה/ חופשת מחלה - כדי שיהיה מוכרים ותוכלו להזדכות בגין ימים אלו בתגמול כספי, עליכם להצטייד באישור רפואי.

לאחרונה, התווספה תקנה חדשה המאפשרת למעסיק להפנות את העובד החולה לרופא מטעמו במטרה לבצע ביקורת על האישור שהמציא העובד.
עובד שנמצא בימי מחלה, ונתפס עובד ומקבל שכר במקום אחר- לא יהא זכאי לדמי מחלה מהמעסיק שלו.
חשוב לציין, כי אסור לפטר עובד בזמן חופשת מחלה.

ימי מחלה - כמה מגיעים לעובד?

כל עובד צובר בחודש 1.5 ימי מחלה. (ישנם ענפים/חוזים אישיים בהם צוברים 2 ימי מחלה כל חודש).
עובד זכאי להיעדר מהעבודה בשל מחלה 18 ימים בשנה. לא ניתן לצבור יותר מ- 90 יום.
ככלל, עם סיום יחסי עובד ומעביד, ימי מחלה שנצברו ולא נוצלו בפועל – אינם ניתנים לפדיון כספי, למעט עובדים שחלים עליהם הסדרים ספציפיים לדוגמא : עובדי המדינה.

מהם דמי מחלה?

עובד הנעדר בשל מחלה זכאי לתשלום דמי מחלה מהמעסיק החל מהיום השני להיעדרותו בצירוף אישור רפואי. (לא כולל עובדים שחלים עליהם הסכמים קיבוציים שונים בתוכנם)

על היום הראשון – אין תשלום.

יום שני- שלישי - 50% מהשכר.

רביעי – 100%מהשכר.

לגבי עובד חודשי העובד 5 ימים בשבוע שנעדר בשל מחלה בימי מנוחה או חג- ימים אלו יחשבו כימי מחלה.
עובד בשכר שעתי או יומי - מספר ימי המחלה שהוא צובר אינם כוללים את ימי המנוחה השבועית וימי חג (אלא אם כן הוא מועסק גם בימי המנוחה השבועית והחגים על פי היתר).

יש לציין, כי עובד חדש שטרם הספיק לצבור ימי מחלה או עובד שמיצה את כל ימי החופשה – המעסיק רשאי לנכות ימים בגין העדרות מחלה משכרו.

ימי מחלה בגין טיפול בבן משפחה - האם מגיעים לעובד וכמה?

*עובד זכאי לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו, בגין מחלת ילדיו שמתחת לגיל 16.

 *עובד זכאי לזקוף עד 90 ימי היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת של ילדו (מתחת לגיל 18), על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה - לפי בחירתו

*התשלום על ימי ההיעדרות בשל מחלת הילד זהה לאופן תשלום דמי מחלה בשל מחלת ההורה עצמו.

הורה או אפוטרופוס לילד או בוגר עם מוגבלות - זכאי להיעדר מעבודתו 18 ימים בשנה (ובמקרים מסוימים עד 36 ימים בשנה) לצורך מתן סיוע אישי לילד, במידה שסיוע זה מחייב את היעדרות העובד ממקום עבודתו.

מחלת בן זוג - עובד זכאי לזקוף על חשבון ימי המחלה שלו עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בן הזוג.
בן זוג ייחשב כחולה, לצורך זכאות זו, אם הוא הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום.
במקרה של מחלה ממארת של בן הזוג, ניתן לזקוף עד 60 ימים בשנה (גם אם החולה אינו תלוי בעזרת הזולת)

מחלת הורה - ניתן להיעדר 6 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים.
* ניצול ימי המחלה לצורך טיפול בהורה אפשרי רק בתנאי שבן הזוג הוא עובד שלא נעדר מעבודתו בשל מחלת אותו הורה.

*הורה יחשב כחולה אם הוא הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום יום.

*אם ההורה מאושפז במוסד סיעודי, העובד אינו זכאי לימי מחלה לשם טיפול בו.

*עובד לא יקבל הכרה כימי מחלה עקב מחלת הורה, במידה שאחד מאחיו (בן/בת נוספים של ההורה, כולל מתוקף אימוץ) נעדר מעבודתו לשם טיפול בהורה באותו פרק זמן, וקיבל הכרה בהיעדרותו כימי מחלה עקב מחלת ההורה.

התפטרות עקב בריאות לקויה של עובד או בן משפחה

עובד בעל וותק של שנה שהתפטר בשל בריאות לקויה שלו או של בן משפחתו זכאי, לפיצויי פיטורים מהמעסיק.

תאונות אישיות

תאונות אישיות שלא קרו במסגרת העבודה או בדרך לעבודה ואינן מוכרות כ"תאונת עבודה" או תאונת דרכים שבעקבותיהן איבד העובד את כושר התפקוד- העובד עשוי להיות זכאי בגינן לתשלום דמי תאונה מטעם הביטוח הלאומי.
דמי התאונה משולמים לתקופה של עד 90 יום.

לעקרת בית ולמי שאינו עובד, ישולמו דמי תאונה החל מהיום ה-15 שלאחר יום התאונה.
גובה התשלום נקבע בהתאם למצבו התעסוקתי של הנפגע בזמן התאונה.
הזכאות מותנית בכך שהנפגע קיבל טיפול רפואי בתוך 72 שעות ממועד הפגיעה.

אם המוסד לביטוח לאומי מצא, כי ייתכן שתוצאות התאונה התגלו לראשונה לאחר 72 שעות, הזכאות תהיה מותנית בכך שהנפגע קיבל טיפול רפואי בתוך שבועיים מיום התאונה.

תושב ישראל שנפגע בתאונה בחו"ל יהיה זכאי לתשלום דמי תאונה מיום חזרתו ארצה, בהתאם לתנאי הזכאות.

תהליך מימוש הזכות

יש להגיש תביעה לתאונה אישית בתוך 90 יום מיום התאונה, לביטוח הלאומי. תביעה שתוגש לאחר מכן עלולה להידחות.

תשלום דמי התאונה

למי שהתקבלה תביעתו, ישולמו דמי תאונה לתקופה של 90 יום רצופים לכל היותר.
לעובד (שכיר או עצמאי) ישולמו דמי תאונה החל מהיום השלישי שלאחר יום התאונה. תשלום עבור שני הימים הראשונים שלאחר התאונה ישולם רק למי שאיבד את כושרו לתפקד ל-12 ימים לפחות, מלבד יום התאונה.

למי שאינו עובד, כולל לעקרת בית, ישולמו דמי תאונה החל מהיום ה-15 שלאחר יום התאונה.

ערעור

בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההודעה על החלטת המוסד לביטוח לאומי, ניתן לערער עליה בפני בית הדין לעבודה.

חשוב לדעת: דמי תאונה לא ישולמו למשך יותר מ-90 יום באותה שנה קלנדרית (מינואר עד דצמבר).

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
דמי מחלה תשלום ימי מחלה דיני עבודה

קבע פגישה עם