Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

החמרה בעונשו של אדם שהורשע בעבירה של נהיגה בשכרות

ביהמ"ש המחוזי קיבל לאחרונה ערעור שהגישה המדינה על פסק דינו של בימ"ש השלום לתעבורה בעניין העונש שנגזר על נאשם שהורשע בעבירה של נהיגה בשכרות, והחמיר בעונשו.

מאת: מערכת משפטי |
15.02.10
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
החמרה בעונשו של אדם שהורשע בעבירה של נהיגה בשכרות

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בירושלים, דובר באדם אשר נהג ברכב כאשר בדמו 510 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אויר נשוף (מעל לכמות המותרת) והורשע  בשל כך בעבירה של נהיגה בשכרות. על אדם זה הוטלו העונשים הבאים: פסילה בפועל של עשרה חודשים בניכוי 30 ימי הפסילה המנהלית, ו-250 שעות לשירות תועלת הציבור.

המדינה ערערה על קולת העונש, וביקשה מביהמ"ש המחוזי בירושלים להחמיר עם המשיב, ולהטיל עליו עונש פסילה העולה על תקופת המינימום הקבועה בפקודת התעבורה. זאת, בהתחשב בהרשעותיו הקודמות ובכמות האלכוהול שנמצאה בדמו אשר גבוהה מכמות האלכוהול המותרת בדם לאחר שנתפס.
בנוסף לעונש פסילה חמור ביקשה המדינה להטיל על המשיב גם עונש פסילה על תנאי וקנס.

המשיב מצידו ביקש מביהמ"ש להתחשב בנסיבותיו האישיות, לאחר ששכל את בנו בתאונת דרכים בהיותו בגיל 17. המשיב נתפס כשהוא נוהג בשכרות לאחר שיום קודם לכן השתתף באזכרה לזכר בנו המנוח.

ביהמ"ש: יש להחמיר בענישה בעבירות שכרות

השופט משה רביד החליט לקבל את הערעור, ולהחמיר בעונשו של המשיב.

השופט ביקר את פסק דינו של ביהמ"ש לתעבורה, וקבע כי הוא התעלם מפסיקתו העקבית של ביהמ"ש העליון ושל ביהמ"ש המחוזי, לפיה יש להחמיר בענישה בעבירות של נהיגה בשכרות. כמו-כן, ביהמ"ש לתעבורה לא פירש בגזר הדין מהן "הנסיבות המיוחדות", אשר בהתקיימן הוא רשאי להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר מעונש המינימום הקבוע בסעיף.

"בנסיבות בהן נמצאה בדמו של המשיב כמות האלכוהול, כאמור לעיל, אין מנוס מלהטיל עליו את עונש המינימום הקבוע בפקודה. זאת, בשים לב כי ערכאת הערעור אינה ממצה את הדין עם נאשם, וכן בהתחשב בכך שרובן ככולן של הרשעותיו הקודמות של המשיב הינן משנות ה-90' וכי בעשור הנוכחי יש לו רק הרשעה אחת בשנת 2008, בגין אי ציות לרמזור על-ידי הולך רגל", כתב השופט.

בהתאם לכך, השופט הטיל על המשיב את העונשים הבאים: שנתיים פסילה בפועל מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה בניכוי התקופה שאותה כבר ריצה, כולל ימי הפסילה המנהלית; פסילה על תנאי לתקופה של שישה חודשים (התנאי הוא שהמשיב לא יעבור עבירה של נהיגה בשכרות בתוך שלוש שנים מתום תקופת הפסילה). 

השופט ציין, כי בשל מצבו הכלכלי של המשיב הוא לא מצא לנכון להטיל עליו קנס כספי.  השופט הורה על ביטולו של הרכיב של 250 שעות שירות לתועלת הציבור.

(ע"פ 4799/09 מדינת ישראל נ' אנדריי גורייב).
• ב"כ המשיב: לודמילה פורמנוב (משרד עו"ד גולן)

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים