Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

המתווך לא החתים את הלקוחה? לא יקבל דמי תיווך

ביהמ"ש דחה תביעה של מתווך לקבלת דמי תיווך משום שלא החתים את הלקוחה על גבי טופס התחייבות, ולא פעל בהתאם לנדרש ממתווך ע"פ חוק המתווכים.

מאת: מערכת משפטי |
16.03.10
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
המתווך לא החתים את הלקוחה? לא יקבל דמי תיווך

ביהמ"ש לתביעות קטנות בעכו דן לאחרונה בתביעה של מתווך לתשלום דמי תיווך.
לטענתו, הנתבעת, גב' ליאת אלון,  התחייבה לשלם למשרד התיווך בניהולו דמי תיווך עבור דירה ברח' שי עגנון 11 בנהריה, אך היא מסרבת לשלם, וטוענת שלא חתמה על התחייבות ולא פנתה למשרד התיווך בשל דירה זו.

אלון אישרה, כי פנתה למשרד התיווך של התובע וחתמה על התחייבות בשל דירה ברח' ז'בוטינסקי 12, נהריה. לדבריה היא נלקחה 3 פעמים על ידי נציגה של התובע, הגב' איינהורן, לדירה ההיא , אך היא לא התאימה לה.

התובע טען, כי גב' איינהורן פגשה את התובעת, הציעה לה את הדירה ברח' שי עגנון 11, ובסופו של דבר נכרת חוזה שכירות בין הנתבעת לבין הבעלים של הדירה האמורה.

גב' איינהורן הוסיפה, כי היא אמרה לאלון שהיא מראה לה דירה ברח' שי עגנון, והיא מבקשת להוסיף את רישום פרטי הדירה להתחייבות שאלון חתמה עליה קודם לכן. אלון לא חתמה באותו שלב, כי אמרה לה שהיא תשלם לה עבור דמי התיווך גם בלי צורך בחתימה.

גרסתה של אלון הייתה שונה, והיא טענה כי היא פגשה את גב' איינהורן באקראי, ומכיון שהיא והמשרד בקשרי "חיפוש" של דירה, היא ביקשה טרמפ מגב' איינהורן בגלל בעיות בריאותיות וגב' איינהורן הציעה לה הסעה לביתה (אשר נמצא מול הדירה ברח' שי עגנון).

רישום לוקה בחסר
השופט רחמים צמח דחה את התביעה לדמי תיווך, וקבע כי המתווך לפעל כפי שהיה אמור לפעול בהתאם לסעיף 9 לחוק המתווכים, אשר קובע בצורה חד-משמעית, כי: " מתווך במקרקעין לא יהיה זכאי לדמי תיווך אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולתו תיווך במקרקעין שבה נכללו כל הפרטים...".

אם כן, התובע לא החתים את אלון על התחייבות בנוגע לדירה ברחוב שי עגנון, ועל כן אינו זכאי לקבל דמי תיווך בשל העסקה שנעשתה.
מעבר לכך, גם רישום הכתובת על טופס ההתחייבות על ידי גב' איינהורן בלי להחתים את התובעת לוקה בחסר בפגם מהותי, והוא טעות בכתובת הנכס- לפי התובע מדובר בדירה ברח' שי עגנון 11, ואילו ע"פ אלון, מדובר בדירה ברח' שי עגנון 13. (לדברי בעל הדירה שהעיד מדובר בדירה ברחוב שי עגנון 13 א').

השופט החליט לחייב את התובע בהוצאות, והורה לו לשלם לאלון 300 שקלים.

(ת"ק 34144-12-09 חן נ' אלון)
לפני רכישת נכס מומלץ להתייעץ עם עורך דין מקרקעין

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים