נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

פיצויים בשל נזקי גוף - למי מגיעים ומתי?/מדריך

במקרים רבים בהם אדם נפגע ונגרמים לו נזקי גוף, הוא או קרובי משפחתו (אם נפטר) יכולים לקבל פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו. באילו מקרים ניתן להיפרע בגין נזקי גוף? מהו ההבדל בין תאונת דרכים, תאונת עבודה ותאונה אישית ואיך יש לפעול במקרה של פגיעה שהובילה לנזקי גוף?

פיצויים בשל נזקי גוף - למי מגיעים ומתי?/מדריך

באילו מקרי פציעה ניתן לתבוע פיצויים בגין נזקי גוף?

במקרים של תאונת דרכים, תאונת עבודה, חבלה כתוצאה מרשלנות של גוף מסוים, רשלנות רפואית או תאונה של ניזוק אשר רכש פוליסה המזכה בתגמולים בגין נזק גוף כהגדרתה בפוליסה (כגון: פוליסת תאונות תלמידים, תאונות אישיות, ביטוח חיים וכדומה).

למציאת עורכי דין בתחום נזקי גוף באינדקס משפטי החדש

מי הגוף שמפצה אדם שנגרם לו נזק גוף?

תלוי בנסיבות אירוע הנזק. הגוף יכול להיות חברת ביטוח, במידה שמדובר בתאונה של ניזוק אשר רכש פוליסה המזכה תגמול בגין נזק גוף כהגדרתה בפוליסה (כגון: פוליסת תאונות תלמידים, תאונות אישיות, ביטוח חיים וכדומה). במקרי רשלנות יש לדרוש פיצויים מהגוף שהתרשל, למשל, תאונה ברחוב בעקבות מפגע (בור, מרצפות משובשות, הפרשי גבהים), אז יש לפנות לעירייה ו/או מי שביצע ו/או היה אחראי על העבודות שהיו במקום, אם היו.

במקרה של תאונת עבודה הגוף המפצה הוא המעביד ו/או ביטוח לאומי. בכל מקרה הגורם המפצה הוא שונה, ויש לבחון את נסיבותיו של כל מקרה ומקרה כדי לקבוע האם מגיע פיצוי בגין נזקי הגוף ומי הוא הגורם המפצה. 

על כן, בכל מקרה של פציעה שהובילה לנזקי גוף, יש לפנות לייעוץ של עורך דין מומחה לנזיקין כדי שיפעל במסגרת החוק למיצוי זכויותיו של הנפגע ויפעל בכל הנתיבים כדי שיקבל פיצוי. דרכי הפעולה שיש לנקוט והאמצעים בהם יש להשתמש שונים ממקרה למקרה.

האם, באילו נסיבות ואת מי ניתן לתבוע כאשר ילד נפל ונחבל במוסד לימודים (גן, בית ספר)?

קיימות שתי עילות לקבלת פיצוי בגין נזקי גוף של תלמיד שנפצע בבית הספר. האחת מכוח פוליסת תאונות תלמידים - כל תלמיד בישראל מבוטח בפוליסת ביטוח על ידי המדינה. התלמיד יפרע בהתאם לתנאים הנקובים בפוליסה, כאשר בדרך כלל מדובר בכיסוי הניתן לאירוע פתאומי, אשר כתוצאה ממנו נגרם נזק גוף. בדרך כלל יינתן פיצוי בגין ימי מחלה ונכות צמיתה, להוציא נכות פלסטית וטיפולי שיניים.
עילה נוספת לתביעה היא מכוח פקודת הנזיקין, והיא קמה כאשר הנזק נגרם בגין רשלנות של גורם מסוים אשר התרשל או הפר חובה חקוקה. 

כיצד יש לפעול במקרה של פציעה בבית הספר?

תלמיד הנפגע במסגרת בית הספר (או בכל פעילות במסגרת בית הספר) יודיע באופן מידי על קרות התאונה למורה האחראי במקום ולהנהלת בית הספר. במידת הצורך תוזעק ניידת טיפול רפואי על ידי צוות המורים. על הורי התלמיד לדאוג לקבל מידע בקשר לסיבה להתרחשות התאונה מתלמידים/מורים שהיו במקום. בין היתר עליהם לדאוג לקבל דו"ח אודות התאונה, אשר ימולא על ידי בית הספר.יש להדגיש, כי בית הספר מחויב למלא טופס זה ואף לתחקר את האירוע, גם אם אין מדובר ברשלנות.

במקרה בו התאונה גרמה לנכות או להיעדרות התלמיד מבית הספר, קיימת לתלמיד פוליסה לתאונות תלמידים אשר פרטיה נמצאים במזכירות בית הספר. במזכירות ימסרו להורי התלמיד את טופס התביעה המיועד וכן פרטים אודות חברת הביטוח. הטופס ימולא על ידי הורי הילד, ולו יצורף התיעוד הרפואי הנדרש להמשך טיפול על ידי חברת  הביטוח. יש לשמור על התיעוד הרפואי באופן רציף ובמידת האפשר קרוב למועד התאונה.

האם, באילו נסיבות ואת מי ניתן לתבוע כאשר אדם נפל ונחבל באמצע המדרכה משום שנתקל בבור?

במקרה זה יש לתבוע את הרשות המקומית, ואם התנהלו במקום עבודות שיפוץ או בניה, אז יש לתבוע גם את הקבלן שביצע את העבודות, החברה היזמית וחברות הביטוח שמבטחות אותם. טרם התביעה יש לבחון האם הבור הנו מפגע, מכשול שלא סביר למצוא במדרכות (תוך התייחסות לכך שהמדרכות העירוניות אינן משטח סטרילי ולא כל סדק קטן במדרכה או חור קטן יהווה מפגע בר פיצוי). במידה שאכן מדובר במפגע, אזי קמה חזקת רשלנות מצד הרשות המקומית שחייבת לנסות לאתר מפגעים ולתקן אותם ולספק סביבה בטוחה להולכי רגל והבאים בשטחה.

כיצד יש להתנהל במקרה של פציעה ממפגע ברחוב?

יש לצלם את המפגע מכמה זוויות ולהפיק תמונה רוחבית של הרחוב וכן צילום מקרוב של המפגע וצילום מרחוק. חשוב מאד שהצילומים יכללו גם שלט של הרחוב ושלט של חנויות בסביבה וכן שלטים בסביבת מקום המפגע- שלטים על עבודות, הנחיות בטיחות וכדומה. חשוב גם לצלם את התאורה שיש במקום. עוד יש לצלם סמוך למועד התאונה את חלקי הגוף שנפגעו ככל שיש סימנים חיצוניים - שפשוף, שריטה, סימן כחול. זאת ועוד, חשוב ביותר לדווח על המפגע בסמוך למועד הפגיעה.

במקרה המדובר יש לפנות למוקד העירוני. עדיף שהדיווח יהיה בעל פה ואפשר להקליט את השיחה. כמו כן חשוב לאסוף עדויות ופרטי עדים (שם, נייד, מייל, כתובת) ואף לנסות להקליט את השיחה איתם, שבה מוודאים שראו את המפגע/ הנפילה/ ההתנהלות. כמו כן יש לדאוג לקבלת טיפול רפואי בסמוך לתאונה, במידת הצורך בבית חולים. יש להמשיך בקבלת טיפולים סדירים.

יש לוודא שבכל מסמך של טיפול מצוין, כי מדובר בנזק כתוצאה מאותו אירוע. כמו-כן יש לבקש בכל מפגש עם רופא סיכום ביקור (מעבר להפניות שמקבלים). לאורך כל הזמן חשוב ביותר לשמור קבלות על מוניות, חניה לצורך טיפולים רפואיים, עזרים רפואיים, תרופות, ביקורים אצל רופא, עזרה של מנקה, רכישת קניות באינטרנט בעקבות התאונה ועוד. מאוד חשוב גם להקפיד שלא לדבר עם חוקרים של חברת הביטוח ולא להעלות הודעה על האירוע בכתב טרם התייעצות עם עורך דין.

האם, באילו נסיבות ואת מי ניתן לתבוע כאשר אדם נפל במדרגות נעות בקניון?

במקרה זה הגורמים הרלוונטיים לתביעה הם הקניון, חברת הניהול של המקום - אם יש, יצרן המדרגות או בודק המדרגות, כל זאת אם יש פגם במדרגות. אם מדובר ברטיבות או לכלוך במדרגות יש לתבוע גם את בעלי הקניון וגם את חברת הניקיון, אם התאונה קרתה במהלך עבודה במקום יש לבחון תביעה גם נגד המעביד. תמיד כדאי לברר את זהות חברות הביטוח אשר מבטחות את הגופים הללו ולצרפן לתביעה. עילת התביעה קמה רק במקרים בהם קיים מפגע כלשהו במדרגות או שהן אינן תקינות מלכתחילה. ניתן לתבוע גם בשל תקלה חד פעמית במדרגות או אם אין שילוט מתאים על סכנה במדרגות (למשל, לא לעלות עם עגלות ילדים, עגלות סופר, לא לעלות עם נעלי קרוקס).

האם, באילו נסיבות ואת מי ניתן לתבוע במקרה של אדם שנפצע בחוף הים?

החלטה על זהות הנתבע בתביעה בגין נזק גוף שאירע בחוף הים תתקבל בהתאם לנסיבות המקרה (טביעה בים, פציעה כתוצאה ממפגע בחוף (שברי זכוכיות ודברים חדים שהושארו על החוף וכיוצ"ב), תוגש נגד הרשות המקומית ו/או החברה המתחזקת מטעמה את החוף. עילה נוספת הינה במקרה בו נגרם נזק כתוצאה מפגיעה של כלי שיט ימי, או אז זכאי הנפגע לפנות לקבלת פיצוי למבטח כלי השיט וככל שלא קיים ביטוח שכזה כנגד הבעלים של הכלי הפוגע.  ניתן לבחון צרוף של גורמים נוספים לתביעה בהתאם לזהות הגורם שאמון על פיקוח ואכיפת החוקים בנושא.

האם, באילו נסיבות ואת מי ניתן לתבוע במקרה של אדם נפצע כשהחליק במסעדה או אולם אירועים?

במקרה בו אדם נפגע בשטח המסעדה או אולם האירועים, תוגש התביעה נגד בעל האולם/המסעדה ו/או נגד נותן השירות באולם, ככל שתוכח מעורבותו. כך למשל, כאשר מלצר מתרשל והופך על אחד האורחים מגש פיצה חם, יתבע בעל המסעדה והחברה המבטחת, וכאשר אורח באולם אירועים נפגע כתוצאה מהחלקה על משקה שנשפך או רטיבות אחרת יתבע בעל האולם וחברת הניקיון, וככל שאורח נפגע מהרעלה במזון - יתבע בעל האולם, ספק האוכל, האחראי לצוות המלצרים, את האחראי לצוות הניקיון (כמי שאחראי על ניקיון הכלים בהם מוגש המזון).

האם, באילו נסיבות ואת מי ניתן לתבוע במקרה שאדם נפצע בבריכה?

נתבעים פוטנציאלים במקרה של טביעה בבריכה הם בעלי הבריכה, חברת האחזקה במקום, ואם מדובר באירוע שאירע במסגרת פעילות מסוימת (למשל- קייטנה, פעילות לעובדים) אז מי שהיה אחראי על הפעילות וחברות הביטוח אשר מבטחות אותם. התביעות האופייניות לבריכה נחלקות בין תביעות בגין טביעה – אחריות מציל ורשלנותו ובין תביעות בשל פגיעה ממפגעים (שבר זכוכית על הרצפה, פותחנים של פחיות) או רטיבות במלתחות.

במידה שיש מפגע - האחריות היא על הבריכה או חברת הניקיון מטעמה שאמורה לסרוק את המקום ולנקותו או לאסור על הכנסת ציוד מסוכן. לגבי רטיבות - אמנם צפוי שתהיה רטיבות במלתחות, אבל גם שם יש ציפייה סבירה לתחזוקה נאותה וניקיון שימנעו כמות גדולה של מים ובמקביל להתקנת אמצעים נוגדי החלקה - שטיחונים, רצפה מחוספסת ומאחזי יד במקלחות. אם לא היו כל אלה, ניתן לטעון לרשלנות.

האם, באילו נסיבות ואת מי ניתן לתבוע במקרה של ילד ניזוק בקייטנה?

במקרים של פציעת ילד בקייטנה, יתבע הגוף המארגן את הקייטנה ו/או הגופים אשר נותנים שירות לקייטנה ו/או בעלי המקום בו היו מצויים ילדי הקייטנה בעת האירוע. כך למשל, כאשר ילד הגיע לבריכה במסגרת הקייטנה וטבע, יתבעו מארגני הקייטנה שהם גם מעסיקי המדריכים עליהם היה להשגיח על הילד. כן יתבעו גם בעלי הבריכה והמציל. יש לזכור, שמארגני הקייטנה אחראים לשלום הילדים מרגע הגיעם ועד החזרתם להוריהם, ועליהם לנהוג משנה זהירות כדי להבטיח את שלומם. לכן, כל הפרה שהיא בעניין זה יכולה להוות עילת תביעה. כמו כן, לילד הניזוק ישנה זכות לפנות ולהיפרע מביטוח תאונות התלמידים החל עליו 24 שעות ביממה, ללא קשר למקום האירוע.

האם, באילו נסיבות ואת מי ניתן לתבוע במקרה של ילד שניזוק בחוג?

במקרה זה חל אותו הדין כמו בקייטנה. בהקשר זה יש לזכור, שבדרך כלל בחוגים ישנם מספר נותני שירותים ועל כן יש לוודא באיזו מסגרת ניתן החוג - האם במסגרת המתנ"ס או שמא במסגרת פרטית. כמו כן, לעיתים המתנ"ס כפוף לרשות המקומית ולכן יכולה לקום עילה גם נגד הרשות המקומית. 

האם, באילו נסיבות ואת מי ניתן לתבוע במקרה של אדם שהחליק ונפל בבית?

כאשר מדובר באדם שנופל בביתו הפרטי, קמה לו עילת תביעה בגין נזקי גוף רק במקרה בו רכש פוליסת תאונות אישיות. אם הנפגע גר בשכירות בבית זה, והוא נפגע עקב פגם במבנה שלא ידע עליו ולא יכול היה לדעת עליו, אז יכולה לקום לו עילת תביעה נגד הבעלים של הדירה, לפי פקודת הנזיקין. אם אדם נופל בביתו של אחר, ייתכן שתקום לו עילת תביעה לפי פקודת הנזיקין נגד בעל הדירה ו/או שוכר הדירה, ובמקרים בהם הדירה מבוטחת בביטוח אחריות צד ג', יתבע גם את חברת הביטוח. על התובע כמובן להוכיח שהייתה עילת רשלנות כגון: מדרגות שאינן תקינות, רטיבות מצטברת, מרצפות שאינן תקינות, ריהוט רעוע וכיו"ב.

במקרים בהם אדם נופל בבית של המעביד שלו (עוזרת בית, גנן וכד'), הוא זכאי לתבוע את מעבידו בהתאם להוראות פקודת הנזיקין, וכן את ביטוח חבות המעבידים שעומד לרשות המעביד. ישנם מקרים בהם צד ג' או בעל הדירה נפגע בשטח הציבורי של הבניין בו מצויה הדירה, ואז ייתכן שתקום עילת תביעה נגד ועד הבית המשותף, חברת האחזקה, חברת הניקיון ו/או נגד קבלן הבניין והחברות המבטחות את אלה. מעבר לכך, בכל מקרה, יכול אדם לפנות למוסד לביטוח לאומי למיצוי זכויותיו בגין התאונה לקבלת דמי תאונה ו/או נכות כללית ו/או נכות מעבודה.

כיצד יש לנהוג במקרים בהם נזקי הגוף נגרמו במסגרת תאונת דרכים?

עם התרחשותה של תאונת דרכים, בה מעורב רכב נוסף או גורם אחר, יש לדאוג להחליף פרטים עם נהג הרכב הנוסף, לרבות פרטי רישיון הרכב, ת.ז, כתובת, טלפון ופרטי ביטוח חובה ומקיף. יש לתעד את התרחשות התאונה בצילום תוך התמקדות בנזקי הרכוש שנגרמו לרכבים. ככל שניתן יש לקבל גרסה בכתב מהנהג הפוגע, כמובן במידה שמדובר ברשלנות שלו. אם יש עדים לתאונה – יש לקחת את פרטיהם וגרסתם. במידת הצורך יש להזמין למקום האירוע ניידת משטרה ואת מד"א. יש לפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי, וכן בהמשך לפנות לקבלת טיפול רפואי רציף ולשמור על התיעוד. אם מדובר ברכב מעביד, יש להודיע על התרחשות התאונה למעביד, ובמקרים של השכרה או ליסינג יש להודיע עליה לחברת הליסינג או ההשכרה. במידה שנגרמו נזקי רכוש לרכב, יש לפנות לתיקון הרכב ולשמור על התיעוד בעניין זה (לרבות חו"ד שמאי). כמו כן, יש לתעד את כל ההוצאות הרפואיות או הוצאות בגין עזרה וכל דבר שבקשר לנזק הגוף.

במקרים של תאונת דרכים, זכאי הנפגע לתבוע בגין נזקי גוף שנגרמו לו מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הקובע כי ביטוח החובה ברכב בו נסע או ברכב אשר פגע בו אם הינו הולך רגל, יפצה אותו. במידה שאין ברשותו תעודת ביטוח חובה  בתנאי החוק, ישנה אפשרות לתבוע את קרנית. חשוב להדגיש, כי במקרי תאונות דרכים בהקשר של פיצויים בגין נזקי גוף אין עיסוק בשאלת רשלנות ואשמה. נהג רכב תובע את הרכב שבו הוא נהג ולא את חברת הביטוח של הרכב שפגע בו, וזאת מאחר שמדובר "באחריות מוחלטת". גם אדם שנפגע בתאונת דרכים כהולך רגל (אדם שנדרס) זכאי לפיצוי בגין נזקיו, ללא הוכחת חבות או אשמה בתאונה. 

כיצד יש לנהוג במקרים בהם נזקי הגוף נגרמו בתאונה בעבודה?

בעת התרחשות תאונת עבודה יש לתעד ככל הניתן בהקדם האפשרי את המפגע שגרם לתאונת העבודה באמצעות צילום סטילס, תיעוד מסמכים, איסוף גרסאות ועדויות וכן פרטי עדים לאירוע. אם התאונה הובילה לנזקי גוף, יש לקבל טיפול רפואי בהקדם האפשרי ובמידת האפשר עוד באותו היום בו התרחשה תאונת העבודה. יש למסור לנותן השירות הרפואי תיאור קצר לאופן התרחשות התאונה. לדוגמא: "היה בור במדרכה בדרכי לעבודה".

כמו כן, יש לתאר בפני נותן השירות הרפואי את מלוא הפגיעה שנגרמה, גם אם מדובר בתלונה הנראית זניחה. אם לא הוזכרה תלונה מסוימת בעת הטיפול הראשוני, חשוב מאד לפנות בגינה לגורם רפואי נוסף (רופא משפחה או מקצועי) ולדווח על הפגיעה או הכאב. זאת ועוד, על תאונת עבודה יש לדווח למעביד על עצם התרחשות התאונה, הסיבה לתאונה, שעת התאונה, עדים לתאונה ובמידת האפשר להודיע בהקדם האפשרי. ככל שהגרסה נמסרת בשלב מוקדם יותר כך תיתפס כאמינה.

על המעביד חלה חובה למלא ולחתום על טופס ב"ל 250 בו נמסרת הגרסה ביחס לאופן התרחשות התאונה ומהות הפגיעה, אותה "מאשר" המעביד עם חתימתו על הטופס. יש להביא טופס זה אל המוסד הרפאי ובמקום חופשת מחלה אם תהא נחוצה, תינתן לנפגע "תעודה ראשונה לנפגע בעבודה". בנוסף לכך, זכאי הנפגע לפנות למוסד לביטוח לאומי לקבלת דמי פגיעה ולקביעת דרגת נכות מעבודה. במקביל יש לדרוש מן המעביד - רצוי בכתב  - לתקן את המפגע, ממנו ניזוק העובד ככל שמדובר במפגע שבשליטתו של המעביד ובשטחו. במקרים בהם מדובר בתאונה "חמורה", יש למעביד חובה להודיע על התאונה למשרד העבודה אשר ישלח נציג מטעמו לחקור את התאונה. כן יש לדרוש מן המעביד שימלא דו"ח אודות התאונה מטעמו.

במקרים בהם התאונה נגרמה עקב רשלנות מטעם המעביד, יש לבקש את פרטי חברת הביטוח כדי למצות הזכויות בגין עילה זו.

* עו"ד שיראל סלע ועו"ד הדס אסף מתמחות בדיני נזיקין

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
נזקי גוף תביעה לפיצויים המוסד לביטוח לאומי
עו"ד שיראל סלע ועו"ד הדס אסף

קבע פגישה עם
עו"ד שיראל סלע ועו"ד הדס אסף

סלע-אסף, משרד עורכי דין הוקם על ידי עורכות הדין שיראל סלע והדס מילרד-אסף, אשר ניהלו את המחלקה המשפטית של חברת...

לפרופיל המלא