Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

האם אפשר לבטל צוואה שנפלו בה פגמים?

מה ניתן לעשות במצב בו יש חשש ששיקול דעתו של המצווה היה פגום? מה בית המשפט יבדוק, והאם יטה בנקל לבטל צוואה?

מאת: עו"ד טל איטקין | טל איטקין עו"ד ונוטריון
05.07.15
תאריך עדכון: 12.12.23
4 דק'

 

למידע נוסף ובירורים, ניתן לפנות לעו"ד איטקין בטלפון: 053-9373372

ישנם מקרים בהם ביהמ"ש נאלץ להתמודד עם בקשה לביטול צוואה. זאת, כאשר נטען, כי שיקול דעתו של המצווה היה פגום. בית המשפט יבדוק מה היה מצבו המנטלי של המצווה, האם היה חולה (אלצהיימר, למשל), מה היה היקף הרכוש, האם היתה הדרה מוחלטת של מבקש הביטול וכד'.

ככל שיש סטייה מצוואות קודמות, סימני השאלה הולכים וגדלים.


על השפעה בלתי הוגנת, שיקול דעת המצווה והאפשרות לביטול צוואה, בראיון שלפניכם - עו"ד טל איטקין מסבירה:

בצוואה אנחנו רואים שבעצם סבתא השאירה את כל הרכוש לארבעה נכדים, ולך למעשה לא נותר שום דבר.
אתה בא ומספר לי סיפור, שלפיו סבתא היתה מאוד מאוד קשורה אליך, אתה היית הנכד האהוב עליה, היתה לכם מערכת יחסים יוצאת דופן, ואתה מספר שידוע לך שהיתה צוואה קודמת שבמסגרתה סבתא השאירה לך הכל.
אתה בא ואומר - נראה לי שסבתא לא ידעה מה היא עשתה כשהיא הכינה את הצוואה הזו.

ביטול צוואה - כיצד?

אתה בא ואומר , במילים אחרות, שאתה מעוניין להביא לביטול הצוואה הזו, כי לטענתך לסבתא היה פגם בכושר הציווי שלה. צלילות הדעת שלה היתה פגומה, משהו בדברים שהיא ערכה את הצוואה, לא נבע מתוך גמירות דעת מלאה, ואז אתה שואל אותי בעצם, מה ניתן לעשות במצב כזה. אז קודם כל בוא נסביר, שהרצון לבטל צוואה הוא רצון מאוד נפוץ, במקרים כאלה, כשיש הדרה מוחלטת של אחד מהיורשים על רקע לא מובן.

האם נפל פגם בכושר הציווי של המצווה?

אנחנו באים ובוחנים ובודקים אם יש הסטוריה רפואית שמלמדת אותנו שיש פגם כלשהו בכושר הציווי, כי אם אין פגם כזה, אז אין טעם מלכתחילה בכלל לבצע את הבדיקה הזו.

אז אם אתה בא ומספר לי שסבתא היתה חולת אלצהיימר, אני אומרת לך: זה מאוד מקדם אותנו, כי לכאורה אדם שהוא חולה באלצהיימר, רמת היכולת שלו לזכור פרטים ולדעת מה הרכוש שלו ומיהם היורשים שלו, ומה תהיה ההשפעה של חלוקת הרכוש שלו על היורשים שלו, היא על פי רוב, במקרים רבים, מאוד נמוכה.

מצבו המנטלי של המצווה

עכשיו, מה בית המשפט יעשה? בית המשפט הרי לא יודע, הוא לא היה שם בשעה שסבתא ערכה את הצוואה. בית המשפט יתחיל לעשות את הבדיקות המתחייבות כדי לדעת מה היה היקף הרכוש של סבתא מצד אחד, מה היה בצוואות הקודמות שלה מצד שני, ומה כמובן היה המצב המנטלי שלה ביום שבו ערכה את הצוואה.

אנחנו נצטרך לבדוק את התיק הרפואי שלה, אנחנו נצטרך לבדוק  מה אמרו הרופאים על סבתא, מה היה המצב הכללי שלה, האם היא היתה בשלב מתקדם של מחלת האלצהיימר שלה, האם היא היתה בשלב שבו היא לחלוטין אבדה את היכולת שלה לזכור לטווח ארוך או קצר.

אנחנו נבדוק האם היה לה רגעי צלילות מסוימים, כי שוב, כל מרה של ביטול צוואה, אינו דומה למקרה שלפניו.
כל מקרה של ביטול צוואה הוא מקרה שמתייחסים לנסיבות הקונקרטיות של המקרה המסוים שיש לפנינו.

למידע נוסף ובירורים, ניתן לפנות לעו"ד איטקין בטלפון: 053-9373372

רצון המצווה או השפעה בלתי הוגנת? בית המשפט יחליט

כמובן שככל שיש סטייה מצוואות קודמות, מאוד משמעותית, למשל, כמו הדרה, במקרה שלך, הדרה מוחלטת שלך אל מול הדרה של שאר היורשים בצוואה הראשונה, ובצוואה השנייה, אתה לא מופיע בכלל, זה מקרה שמעלה סימני שאלה, ובית המשפט יבדוק האם זה באמת קשור לרצון המצווה, האם זה באמת מה שסבתא רצתה, או שהיא לא ידעה והיתה אולי נתונה להשפעה בלתי הוגנת מצד היורשים, או שהיא היתה נטולת כושר קוגניטיבי להבחין ולדעת מה טיבה של צוואה. לפי זה בית המשפט יחליט.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים