Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

מהו פטנט ולמי זה טוב?

פטנט הוא זכות בלעדית שהמדינה נותנת לבעל המצאה לצורך שימוש בהמצאה שלו לפרק זמן מוגבל (בדרך כלל 20 שנה).

מאת: מערכת משפטי |
07.01.10
תאריך עדכון: 26.05.19
3 דק'
מהו פטנט ולמי זה טוב?

אתה וחברך עמלתם רבות על קידום רעיון שהמצאתם. חשבתם על איזשהו מתקן זעיר שיסייע למדוד ולהגביל את צריכת המים. בזבוז מים ותשלום נוסף ומיותר? לא עוד. אתם בטוחים, כי המכשיר הקטן שהמצאתם ישנה את תרבות צריכת המים בישראל ואף בעולם כולו. האם יש לכם פטנט?

למציאת עו"ד בתחום פטנטים באתר משפטי

פטנט הוא זכות בלעדית שהמדינה נותנת לבעל המצאה לצורך שימוש בהמצאה שלו לפרק זמן מוגבל (בדרך כלל 20 שנה). בתקופה זו בעל הפטנט יכול למנוע מאחרים להשתמש בהמצאה, למכור אותה או להציע אותה למכירה.

פטנט ניתן על המצאות שהן מוצרים או תהליכי ייצור בתעשייה. לא ניתן פטנט על רעיון שיווקי, תגלית (סוג חדש של ציפורים, למשל) ותיאוריה מדעית.
המטרה העיקרית במתן פטנטים היא לעודד פיתוח טכנולוגי, ופרסום ידע בתחום זה, מתוך מחשבה שאלמלא הפטנט, הידע היה נשמר בידי הבעלים שלו ולא מגיע לכלל הציבור.

ראיון וידאו: עו"ד אסתר לוצאטו - על מה אפשר להגן בפטנט?

רישום פטנט

כדי שההמצאה תוכר כפטנט ע"י המדינה, יש לרשום את הפטנט. ראשית, יש להגיש בקשה לפטנט לרשם הפטנטים. בבקשה יש לפרט מהי ההמצאה שבגינה מבוקש הפטנט. הפירוט יהיה באופן שיאפשר לבעל מקצוע ממוצע בתחום הרלוונטי להבין כיצד אפשר לממש אותה. רשם הפטנטים בודק את ההמצאה, ואם הוא מחליט כי יש לתת עליה פטנט, בעל ההמצאה יקבל תעודה על כך.

בבקשת הפטנט יש תקציר, מצוין התחום הטכני של ההמצאה וכן ישנו תיאור טכני מפורט של ההמצאה, הרקע להמצאה, שרטוטים רלוונטיים ותביעות.
חשוב לציין, כי הפטנט מוגבל לאותה מדינה שנתנה אותו, הוא מקומי בלבד. כלומר: אם מדינת ישראל העניקה לנו פטנט על המצאה מסוימת, הרי שבמדינה אחרת הדבר לא תופס, ויש להגיש בקשה נפרדת.

כל המצאה היא כשירת פטנט?

לא!

ישנם כמה תנאים הכרחיים, שבהתקיימם ההמצאה תהיה כשירה להירשם כפטנט:


1• חדשנות - יש דרישה לכך שההמצאה תהיה חדשה, כלומר: שהיא לא התפרסמה בגלוי בארץ או בעולם לפני שהוגשה הבקשה לפטנט.

2• מועילה - חובה שההמצאה תהיה ניתנת ליישום ולשימוש. אי אפשר לקבל פטנט על המצאה תיאורטית שלא ניתנת ליישום, כדוגמת נוסחאות במתמטיקה.

3• ניתנת לשימוש תעשייתי - הכוונה לכך שניתן יהיה לייצר את ההמצאה בתעשייה. כיום, ע"פ הפסיקה לא צריך להצביע על שימוש תעשייתי ספציפי, ותנאי זה , למעשה, עוקר מתוכנו.

4• התקדמות המצאתית - התקדמות שלא נראית כדבר מובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע בתחום.

עוד בנושא:

רישום פטנט - כל התשובות

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים