נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

פיצויי הפיטורים הצבורים בפנסיה הם שלך - חשוב לדרוש אותם בדחיפות

במדריך שלפניכם תקבלו מידע אודות זכאותם של עובדים לקבל את הכסף הצבור בסעיף הפיצויים בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים, גם אם הם מתפטרים ולא מפוטרים

מאת: עו"ד גל גורודיסקי | | 4
פיצויי הפיטורים הצבורים בפנסיה הם שלך - חשוב לדרוש אותם בדחיפות

בית הדין לעבודה קבע: כספי הפיצויים הם בבעלות העובד
עובדים רבים אינם יודעים כי הם זכאים לקבל את הכסף הצבור בסעיף הפיצויים בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים גם במקרה של התפטרות וגם אם המעסיק אינו מאפשר זאת. 

בית הדין לעבודה קבע לאחרונה: אין למעסיקים זכות קניינית בכספי הפיצויים המופקדים בקרן הפנסיה אלא להיפך, בררת המחדל הינה שכספי הפיצויים הם בבעלות העובד.

כל עובד שמסיים את עבודתו צריך באופן מיידי לשלוח מכתב לחברת הביטוח ולדרוש שהמעסיק לא ימשוך את צבירת הפיצויים. עובדים שיעמדו על זכותם לקבל את צבירת הפיצויים יוכלו לדרוש את זכותם החוקית לקבל את הכסף המגיע להם.

כל שעליך לעשות הוא לבדוק את דו"חות הפנסיה והביטוח שקיבלת לפני מספר חודשים, ואם קיימת צבירת פיצויים בדו"ח – לדרוש אותה מהמעסיק ומחברת הביטוח או קרן הפנסיה.

כל עובד זכאי לקבל צבירת הפיצויים בפוליסה ובפנסיה

כיום רובם המכריע של ההסדרים הפנסיונים כוללים הפקדה לרכיב של פיצויי פיטורים. השינויים בדיני העבודה והפנסיה בשנים האחרונות מחייבים כל אחד מאתנו לבדוק את זכאותו לקבל את צבירת הפיצויים בהסדר הפנסיוני על שמו במקרה של סיום העבודה.

יש נטייה בקרב עובדים לחשוב שאם עובד מתפטר, הוא אינו זכאי לפיצויי פיטורים. אולם, על פי הדין, רבים מהעובדים זכאים לקבל את צבירת הפיצויים שנצברה עבורם בהסדר הפנסיוני על שמם, או, לכל הפחות, חלק ממנה וזאת גם במקרה שהתפטרו מרצונם.

קיימים מקרים בהם על פי החוק, עובד שהתפטר זכאי לקבל פיצויי פיטורים. מדובר בדרך כלל במקרים בהם העובד נאלץ להתפטר מסיבות שאינן תלויות בו, כמו בעיות בריאות, הרעת תנאי עבודה, נישואים לבת או בת זוג המתגוררים במרחק רב ממקום עבודתו וכדומה.
כיום, גם עובד שהתפטר, אשר אינו זכאים לפיצויי פיטורים על פי החוק, יהיה זכאי לקבל את צבירת הפיצויים בהסדר הפנסיוני אשר על שמו. ככל שהעובד ימהר לדרוש את הכספים, כך הסיכוי שהמעסיק ימשוך את הכספים על שמו יהיה קטן יותר והסיכוי של העובד לקבל את הכסף יהיה גדול יותר.

עובד מתפטר זכאי לצבירת הפיצויים בפנסיה

כאשר כספי המעביד מופקדים לביטוח קצבה, אזי הכספים שהמעביד מפקיד בסעיף פיצויים בהסדר פנסיוני מגיעים לעובד בסיום העבודה שלו, והמעביד אינו רשאי להחזירם לרשותו גם כשהעובד מתפטר. כיום כל ההסדרים הפנסיונים הם למטרת ביטוח קצבה. אמנם המעסיק רשאי להחזיר את פיצויי הפיטורים לעצמו אם הדבר נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר, אבל גם היכולת של המעסיק להכתיב תנאי כזה בהסכמים היא מוגבלת מאוד בהתחשב בעובדה שצו ההרחבה הכללי בדבר פנסיה חובה אינו מאפשר זאת.

צו ההרחבה קובע גם הוא שעובד זכאי לקבל גם את כספי הפיצויים בהסדר הפנסיוני, והדבר נכון לגבי כל העובדים במשק. לפיכך על כל עובד לבדוק בסיום עבודתו שקיבל את כל הכספים שהופקדו עבורו בהסדר הפנסיוני או על ידי פדיון או על ידי כך שהכספים עברו על שמו.

קיבלתם דו"ח מהפנסיה - אתם יכולים למשוך את הכסף גם אחרי הרבה שנים

עובדים רבים סיימו את עבודתם לפני שנים רבות, ומאז סיום עבודתם הם מקבלים מדי שנה דו"ח על צבירת הפיצויים שנצברו להם בפנסיה במהלך שנות עבודתם, אולם  המעסיק לא משך את הכסף. במצב זה, גם אם המעסיק טוען שזכותו למשוך את הכסף, הרי שאם חלפו 7 שנים ממועד סיום העבודה, אתם- העובדים רשאים לטעון שזכותו של המעסיק התיישנה. טענה זו מבוססת על ההנחה שהכסף הצבור בפנסיה או בקופת גמל הוא על שמו של העובד, ואם המעסיק לא מימש זכותו למשוך את הכסף, אזי זכות זו התיישנה, ורק העובד זכאי לקבל את הכסף. לכן, גם אם שנים ארוכות חשבתם שהכסף לא שייך לכם –דעו כי הוא שלכם. דאגו לדרוש אותו.

גם בית משפט קבע - צבירת הפיצויים שייכת לעובד

בית הדין לעבודה פסק מספר פעמים שהמעסיק אינו רשאי להחזיר לעצמו את צבירת הפיצויים שנצברו בפוליסה או בפנסיה של העובד ((ת"א) 11137/07 תעא (ת"א) 11137-07  שלומי שמאי נ' איתן ספקים לבתי מרקחת בע"מ). תעא (ת"א) 5148-08 רומן מיקלמן נ' אודי עמיר הובלות ומנופים בע"מ. גם אם הכספים שוחררו כבר למעסיק, אין מדובר בסוף פסוק. בחודש ספטמבר 2013 חייב בית משפט מחוזי את חברת הביטוח הפניקס לשלם את הכספים שנצברו לזכותו בסעיף הפיצויים בפוליסה, וזאת על אף שהפניקס כבר החזירה את הכספים למעסיק. בית הדין הורה לשלם אותם לעובד הואיל וחברת הביטוח פעלה בניגוד לסעיף 26(א) לחוק פיצויי פיטורים, הקובע שפיצויי פיטורים אינם ניתנים להחזרה למעביד. (עשא (י-ם) 23659-05-12 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' מדינת ישראל משרד האוצר אגף שוק ההון ביטוח וחסכון).

הבעיה כיום היא שעובדים אינם מודעים לזכותם לקבל את צבירת הפיצויים בסיום העבודה והם חושבים שאם התפטרו – המעסיק יכול להחזיר לעצמו כספים אלה ואין הם יכולים לעשות דבר בעניין זה. 

המפקח על הביטוח אוסר על מעסיק להחזיר את צבירת הפיצויים

הממונה על שוק ההון הוציא חוזר בשנת 2003, הקובע דרישות מחמירות ומפורטות בהן צריכות לעמוד חברות הביטוח וקרנות הפנסיה כלפי מעסיק שמעוניין להחזיר את הכספי הפיצויים. המעסיק חייב להצהיר שהעובד הפסיק עבודתו בנסיבות שלא מזכות אותו בפיצויי פיטורין, ועל כך שהכספים שהוא הפקיד בהסדר הפנסיוני אינם מיועדים גם לביטוח קצבה (וכאמור כיום אין מצב כזה). על המעסיק להצהיר על קיומו של הסכם קיבוצי או הסכם אחר, ולצרף את נוסחו, שלפיו הוא רשאי לקבל את כספי הפיצויים בחזרה. בנוסף, על המעביד לצרף להצהרה התחייבות לשיפוי, למקרה שחברת הביטוח או קרן הפנסיה יחויבו לשלם את פיצויי הפיטורין לעובד. רק בהתקיים כל התנאים האלה, רשאית קרן הפנסיה או חברת הביטוח לשלם את כספי צבירת הפיצויים של העובד למעסיק. 

סיום עבודה בנסיבות בריאותיות

עובד שעומד לפני סיום עבודתו או עובד שסיים עבודתו, חייב לבדוק את הזכויות המגיעות לו לפי ההסדר הפנסיוני. הדברים נכונים במיוחד כאשר העובד מסיים את עבודתו בנסיבות בריאותיות. במקרה כזה, יכול להיות שהעובד זכאי לפיצוי נוסף בגין מות או נכות מההסדר הפנסיוני. דברים אלה נכונים כיום גם לגבי עובד שאין ברשותו הסדר פנסיוני והוא נקלע לבעיה רפואית. במקרה כזה, למשל: מוות או נכות, העובד יכול לתבוע את המעסיק על הפרת החובה להפקיד עבורו להסדר הפנסיוני. 

טיפ: מומלץ לבדוק את צבירת הפיצויים בסיום העבודה

כדי לבדוק את הזכויות של עובד בצבירת הפיצויים בהסדר הפנסיוני, יש לשמור את המסמכים עליהם חתם העובד במועד תחילת העבודה, וכאשר חתם על מסמכי הפנסיה או ביטוח המנהלים. אם המסמכים אינם כוללם הסכמה של העובד לכך שהמעביד יחזיר לעצמו את פיצויי הפיטורים, חשוב מאוד שהעובד יפנה מיד עם סיום העבודה למעסיק בדרישה לקבל את כספי צבירת הפיצויים. עובד שלא שמר את המסמכים, צריך לפנות בכתב למעסיק וכן לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח כדי לקבל אותם. במקרה שהעובד לא מצליח לקבלם, עליו לפנות לסיוע משפטי כדי שעו"ד יסייע לו לקבל את המסמכים ויבדוק את זכאותו לקבל את הכסף.

לכן, גם עובד שכבר התפטר זכאי לקבל את צבירת הפיצויים שלו או חלק ממנה. אמנם, ככל שחלף יותר זמן ממועד סיום יחסי העבודה, הסיכוי לכך נמוך יותר. אולם, כל עוד לא חלפו למעלה מ-7 שנים ממועד סיום העבודה, עובד שמתפטר יכול לנקוט הליכים משפטיים לקבלת הכספים. עובדים רבים קיבלו כספים שלא חשבו שמגיעים להם בעקבות בדיקה כזאת.

השלמת פיצויי פיטורים ע"י המעביד

גם אם העובד קיבל את כל צבירת הפיצויים בפוליסה, אין זה אומר שהמעסיק יצא ידי חובתו כלפי העובד. במקרה בו העובד מפוטר, המעביד צריך פעמים רבות להשלים פיצויי פיטורים מעבר לצבירה בפוליסה. הפטור שניתן למעסיק מתשלום פיצויי פיטורים מלאים במקרה בו הוא מפטר את העובד, מותנה בכך שהמעסיק הפקיד לפוליסה הפקדת מלאות במשך כל תקופת העבודה. במקרים רבים צבירת הפיצויים כוללת רק הפקדות חלקיות. זאת, משום שהמעביד הפקיד רק על חלק מהשכר או מכיון שהמעביד הפקיד אץ הכסף רק בחלק מתקופת העובדה. במקרה כזה על המעביד להשלים פיצויי פיטורים מלאים עבור חלק השכר שלא הופקד בגינו פיצויים ועבור התקופה בה לא הפקיד פיצויים.

עוד בנושא:

מדריך פיצויים לעובד שהתפטר

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פיצוי פיטורין הפרשות לפנסיה
עו"ד גל גורודיסקי

קבע פגישה עם
עו"ד גל גורודיסקי

עו"ד גל גורודיסקי, עורך דין ונוטריון, שותף מייסד של גורודיסקי ושות'. בעל תואר ראשון במשפטים וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב. בוגר...

לפרופיל המלא