משפטי– זאפ
משפטיהוצאה לפועלריבית פיגורים בהליך הוצאה לפועל - מהי?

ריבית פיגורים בהליך הוצאה לפועל - מהי?

מהי ריבית פיגורים? מתי חייב בהוצאה לפועל יצטרך לשלם אותה ובאיזה שיעור? האם ניתן לעכב את תשלומה?

מאת: מערכת משפטי
25.04.10
תאריך עדכון: 25.04.10
2 דק'
ריבית פיגורים בהליך הוצאה לפועל - מהי?

ריבית פיגורים היא ריבית שחייב בהוצאה לפועל משלם כאשר הוא מאחר לבצע פסק-דין שניתן בביהמ"ש נגדו, או לאחר שמועד תשלום החוב עבר.

ריבית פיגורים גבוהה באופן משמעותי מריבית רגילה (למשל: ריבית על הלוואה בבנק), והיא משמשת רכיב עונשי שמטרתו לזרז את החייב לפרוע את החוב שלו.

למציאת עו"ד הוצאה לפועל במשפטי

כך למשל, אם אדם מסוים חייב לאחר סכום של 5,000 שקלים, והאחר תובע אותו ומקבל פסק-דין לטובתו, ביהמ"ש יקבע, כי הזוכה יקבל מהחייב 5,000 שקלים ריבית רגילה. הריבית תחושב מהרגע שהזוכה הלווה לחייב את הכסף. ואולם, מרגע שניתן פסק-דין והחייב לא ישלם לזוכה, הריבית תשתנה ותהפוך מריבית רגילה לריבית פיגורים. החייב ישלם ריבית גבוהה בהרבה מהריבית שהיה אמור לשלם עד למתן פסק הדין.

שיעורי הריבית נקבעים ע"י החשב הכללי במשרד האוצר. כיום, שיעור הריבית הרגילה עומד על 2.5% ושיעור ריבית הפיגורים עומד על כ- 6.5% מעליה, כלומר: 9%.

חוב של שטר

כאשר החוב שנתבע בהליך הוצאה לפועל הוא של שטר או המחאה ולא חוב הנובע מפסק דין, הריבית יכולה להיות שונה.
ריבית כזו לא מוסדרת בחוק, והצדדים הם אלו שאמורים להסכים עליה. הצדדים יכולים להחליט על ריבית נמוכה מהריבית הרגילה, אך לפעמים הריבית יכולה להיות גבוהה לאין שיעור מהריבית הרגילה.

כאשר מדובר בחובות של שטרות מול בנקים, הבעיה לא מאוד גדולה, משום שהמפקח על הבנקים מפקח על פעילותם, והם לא יכולים לנהוג בחייב כבשלהם. ואולם, לווים שלוקחים הלוואות בשוק האפור בריביות גבוהות במיוחד, עלולים להיקלע למצב מאוד קשה.
כדי להתמודד עם עניין בעייתי זה, חוקק חוק הלוואות חוץ בנקאיות, שמגביל את גובה הריבית שמותר לגבות בשוק האפור.

האם אפשר לעכב תשלום ריבית פיגורים?

אף חייב לא ירצה לשלם ריבית פיגורים, שכן מדובר בריבית גבוהה בהרבה מריבית רגילה.

חייב אשר לא ירצה לשלם ריבית פיגורים יוכל לנסות לפנות לראש ההוצאה לפועל ע"י הגשת בקשת התנגדות. הגשת בקשת התנגדות תעכב את מועד גביית ריבית הפיגורים עד שתינתן החלטה בנושא זה.
בנוסף, החייב יוכל לטעון בפני ראש ההוצאה לפועל טענת "פרעתי", ולומר שמדובר בריבית עושקת במיוחד, שיש לבטלה או להפחיתה.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום הוצאה לפועל

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום