Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

בית הדין לעבודה: פיטורי עובדת בהריון נגועים בהפליה פסולה!

בית הדין הארצי לעבודה קבע לאחרונה, כי פיטורי עובדת בהריון, שלא גילתה למעסיק את דבר הריונה בראיון עבודה לפני קבלתה לעבודה, נגועים בהפליה פסולה. בית הדין קבע, כי הפיטורים עומדים בניגוד להוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, וחייב את החברה לשלם לעובדת סכום של 30,000 שקלים כפיצוי על נזק לא ממוני.

מאת: עו"ד אורנית אבני-גורטלר |
30.05.10
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
בית הדין לעבודה: פיטורי עובדת בהריון נגועים בהפליה פסולה!

שרונה ארביב, אם לשני ילדים, אשר עבדה בחברת ביוטכנולוגיה כ"מזכירת החברה", התחילה את עבודתה בחברה בהיותה בהיריון. בראיון העבודה שקיים עימה אחד ממנהלי החברה נמנעה ארביב מלגלות את דבר הריונה. ארביב הספיקה לעבוד בחברה במשך תקופה בת כחודשיים וחצי, עד שמנהל החברה הודיע לה על פיטוריה מהעבודה בסמוך לאחר שהודיעה לו על הריונה, בהיותה בחודש החמישי להיריון.

ארביב טענה, כי פוטרה מחמת הריונה, ואילו מנהל החברה טען כי היא פוטרה בשל תפקוד לקוי.

בית הדין הארצי אשר דן בערעור שהגישה ארביב על גובה הפיצויים שנפסקו לה בבית הדין האזורי לעבודה, קבע, כי החברה הפלתה את ארביב בשל הריונה.
" נוכח דרישות התפקיד ומהות העבודה, דבר ההיריון לא היה בבחינת פרט מהותי ורלוונטי לעניין קבלתה לעבודה. משכך, באי גילוי דבר קיומו אין משום חוסר יושר מצידה של העובדת, או הפרת חובת תום הלב המוגברת החלה ביחסים שבין עובד למעסיקו. בפיטורי העובדת מן העבודה בהיותה בהיריון, ונוכח אי גילוי  דבר ההיריון בשלב הקבלה לעבודה, נמצאה החברה מפלה את העובדת  מחמת היריון", נכתב בפסק הדין.

פוטרת כאשר היית בהריון? מדובר בהפרה חמורה של זכויות עובדים

הפליה אסורה

בית הדין הדגיש, כי פיטורים  של אישה מחמת הריונה מהווים לפי שיטת המשפט בישראל, הפליה אסורה ופסולה המנוגדת לעקרון השוויון, שהוא בבחינת זכות חוקתית, מן הראשונות במעלה.

נקבע, כי בנסיבות המקרה בהן פוטרה ארביב בהיותה בחודש השביעי להריונה, משיקולים הקשורים בהריונה, היא זכאית לפיצוי בשל נזקים ממוניים שנגרמו לה וכן בשל נזק לא ממוני לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

בית הדין הדגיש את החומרה הרבה הטמונה בהפלייתה הפסולה של ארביב נוכח הריונה, וחייב את החברה לשלם לה סכום של 30,000 שקלים כפיצוי על הנזק הלא ממוני שנגרם לה, בנוסף על 20,000 השקלים שנפסקו לזכותה ע"י בית הדין האזורי בשל הנזק הממוני שנגרם לה.

כמו-כן, חויבה החברה לשלם לארביב הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 10,000 שקלים.

(ע"ע 363/07 שרונה ארביב נ' פואמיקס בע"מ)      
• ב"כ המערערת: עו"ד שיראל נקדימון-בר, עו"ד אודליה לוי-אטינגר
• ב"כ המשיבה: עו"ד אורלי לייבו

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום עבודה ופנסיה                                                       

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים