משפטי– זאפ

חוזה עבודה: לא לזלזל, כן להתעמק

לפני שאתם חותמים על חוזה העבודה, כדאי לקרוא היטב את כל הסעיפים, ולבחון היטב מהן הזכויות הסוציאליות שתקבלו

מאת: מערכת משפטי
07.01.10
תאריך עדכון: 07.01.10
3 דק'
חוזה עבודה: לא לזלזל, כן להתעמק

עזבתם את העבודה הקודמת, והגעתם לחברה חדשה לאחר שהוצע לכם שכר מצוין ואפשרויות קידום מלהיבות בהרבה מאלו שהיו לכם בעבודה הקודמת. לפני שאתם חותמים על חוזה העבודה, כדאי לקרוא היטב את כל הסעיפים, ולבחון היטב מהן הזכויות הסוציאליות שתקבלו, אילו הטבות והפרשות של המעביד יגיעו לכם.

חוזה עבודה אישי

במקומות עבודה רבים, שבהם אין הסכם קיבוצי שמסדיר את תנאי ההעסקה בענף מסוים, נהוג לערוך חוזה עבודה אישי. זהו הסכם התקשרות מפורט בין העובד והמעביד, אשר מסדיר את תנאי העבודה ואת כל ההיבטים הקשורים להתקשרות בין הצדדים. לא קיים חוק ספציפי שמסדיר את נושא חוזה העבודה, ולכן העקרונות הכללים של דיני החוזים הם שיחולו עליו.

המטרה העיקרית של חוזה עבודה אישי היא להגן על העובד וגם על המעביד מפני מחלוקות עתידיות שעשויות להתעורר ביחס לתנאי העבודה, השכר, הטבות או מחויבויות כלשהן. לפיכך, חשוב מאוד לערוך חוזה עבודה פרטני ומסודר אשר יאפשר ליישב מחלוקות בקלות.

סוגי חוזי עבודה

ישנם שלושה סוגים עיקריים של חוזה עבודה אישי, והם מוגדרים לפי משך תקופת החוזה. סוגי החוזים הם: חוזה לתקופה קצובה, חוזה לתקופה בלתי מוגבלת (חוזה רגיל), וחוזה עבודה למטרת משימה מסוימת.

1• חוזה עבודה לתקופה קצובה -  חוזה שנקבע מראש לתקופה מסוימת, ואם המעביד מחליט לסיים אותו לפני תום התקופה, הוא מפר את החוזה, ויצטרך לשלם לעובד פיצויים.

2• חוזה עבודה לתקופה בלתי מוגבלת -  זהו למעשה חוזה רגיל, החוזה המקובל ברוב מקומות העבודה. מדובר בחוזה אישי שנחתם בין העובד למעביד בדבר חובת המעביד לספק עבודה וחובת העובד לבצע אותה. החוזה כולל רכיבים קבועים ורכיבים משתנים (כמו: משכורת, היקף המשרה, הגדרת התפקיד, תנאים סוציאליים).

3• חוזה עבודה לביצוע משימה מסוימת -  מדובר בחוזה עבודה שנחתם בשל משימה מסוימת או מטרה ספציפית, שלאחר סיום ביצועה הוא יפקע, ולא תהיה אפשרות לחדש אותו. חוזים כאלו מקובלים, למשל, בהתמחות של עורך-דין או רואה חשבון. בתום תקופת ההתמחות העובדים לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים.

מה ייכתב בחוזה העבודה?

אין בחוק חובה מפורשת לקיום חוזה עבודה אישי, אך ע"פ חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב - 2002, על מעסיקים ליידע את העובדים שלהם בכתב באשר לתנאי עבודתם. במקרה שיש חוזה עבודה, הוא כולל  את פרטי העובד והמעביד, מועד תחילת העבודה, הגדרת התפקיד, שכר העובד, תנאים סוציאליים וכן זכויות עובדים אחרות להן זכאי העובד.

הפרת חוזה עבודה

אם העובד אן המעביד בצעו איזשהו מעשה שנוגד את תנאי החוזה, הרי שהם הפרו את חוזה העבודה.

יש לציין, כי לא כל התנהגות שחורגת מהאמור בחוזה תהווה הפרה. נטל ההוכחה, כי בוצעה הפרה של חוזה העבודה מוטל על הצד שטוען להפרה. אם ביהמ"ש ישתכנע, כי בוצעה הפרה של החוזה,  יהיה אפשר לסיים את ההתקשרות בעקבות ההפרה. כמו-כן ההפרה עשויה לזכות את הצד הנפגע בפיצויים.

עצה לסיום:
בדקו היטב מה מכיל חוזה העבודה לפני שאתם חותמים עליו. אל תהססו לשאול שאלות ואל תתפשרו על סעיפים בעייתיים ולא מובנים.

עוד בנושא:

הסכם עבודה / המדריך: מה יש לדעת לפני חתימה?

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום