Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

לא נתן תלושי שכר לעובדים זרים שהעסיק? ישלם קנס!

מעביד שהעסקים עובדים זרים, ולא נתן להם תלושי שכר, ישלם קנס של 15,000 שקלים. כך קבע בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע.

מאת: עו"ד אורנית אבני-גורטלר |
16.09.10
תאריך עדכון: 23.03.16
2 דק'
לא נתן תלושי שכר לעובדים זרים שהעסיק? ישלם קנס!

קבלת תלוש שכר מוכרת כאחת מאבני המסד בתחום זכויות עובדים.

החשיבות של תלוש שכר היא רבה, שכן תלוש השכר מאפשר לעובד לדעת אם שולמו לו מלוא זכויותיו, כולל: דמי הבראה, ימי חופשה, החזר הוצאות נסיעה וכד'. לתלוש שכר יש גם חשיבות גדולה בהקשר של קבלת הזכויות המגיעות לעובד מהמוסד לביטוח לאומי.

מעבר לכך, החוק והפסיקה דואגים, כי זכויותיהם של עובדים זרים יאכפו כזכויות העובדים האחרים. נשאלת השאלה, מהי התייחסות ביהמ"ש לפגיעה בעובדים זרים ואי הוצאת תלוש שכר עבורם?

רוצים לשאול שאלה? היכנסו עכשיו לפורום עבודה ופנסיה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע הרשיע אדם בשם נחשון אמיתי בעבירות על חוק עובדים זרים, בשל כך שלא מסר לארבעה מעובדיו, עובדים זרים אשר הועסקו על ידו בביצוע עבודות חקלאיות, תלושי שכר.

תלוש שכר - בסיס לביקורת להקפדה על זכויות העובד

השופט משה טווינה הדגיש את החשיבות של קבלת תלוש שכר, באשר הוא המסמך הראשוני שניתן לעובד שיכול להוות בסיס לביקורת לקיום והקפדה על זכויותיו. "בפרט כאשר מדובר בעובדים זרים ובפרט כאשר בשכר מבוצעים ניכויים שונים שאין דרך לעמוד על טבעם שלא באמצעות תלושי השכר", כתב השופט בפסק הדין.

עם זאת, השופט ציין כי עומדת לזכות אמיתי העובדה כי במשך התקופה שמאז כתב האישום לא חזר על עבירה לפי חוק עובדים זרים בפרט ובחוקי העבודה בכלל; כמו- כן יש לזקוף לזכותו את הודאתו בעבירות שמיוחסות לו בכתב האישום, ויש להתחשב בעובדה כי הוא בעל משפחה צעירה. בשל כל אלו, נקבע כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים הטלת קנס בשיעור הנמוך מהקנס המנהלי.

ביהמ"ש גזר על אמיתי קנס של 15,000 שקלים.

(הע"ז 1696-08 מ.י. משרד התמ"ת מחלקה משפטית-עו"ז נ' נחשון אמיתי).

רוצים לקרוא את גזר הדין? תקדין - גזר דין

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים