נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הכח של ייפוי הכח - הסבר מקיף על הסוגים השונים של ייפוי כוח

כל מה שרציתם לדעת על ייפוי כח כללי, ייפוי כח נוטריוני, השימוש בהם, ממה צריך להיזהר, מה מיוחד בהם ועוד

הכח של ייפוי הכח - הסבר מקיף על הסוגים השונים של ייפוי כוח

נניח שהגעתם בשיבה טובה לגיל שבו כבר אין לכם יכולת פיזית וכוחות לטפל בחשבונות הבנק שלכם, במניות וכד', והחלטתם לתת לבנכם יקירכם ייפוי כוח. האם הוא יוכל לעשות כרצונו בחשבונות הבנק שלכם? כיצד תבטיחו את עצמכם? או במקרה אחר, אתם עומדים לסוע לחו"ל לתקופה ארוכה, ומסמיכים את חברכם הטוב שנשאר בארץ לפעול בשמכם לצורך ביצוע פעולות משפטיות. איזה סוג אתם צריכים לתת לו? האם אתם צריכים לחשוש ממשהו?

רוצים לשאול שאלה בנושא? היכנסו עכשיו לפורום נוטריון

בואו נעשה סדר בדברים. ישנם שני סוגים עיקריים של ייפויי כוח- ייפוי כוח לעו"ד וייפוי נוטריוני. כל אחד משני הסוגים האלו יכול להיות יפוי כח כללי או יפוי כח בלתי חוזר. ייחודו של יפויי כח כמסמך הוא, שהוא מאפשר לאדם להסמיך אדם אחר לפעול בשמו.

תנאי לתוקף יפוי כח הינו אימות חתימה של מייפה הכח. כאשר ייפוי כח ניתן לעורך דין אחד או יותר, יש לבצע אימות חתימה על ידי אחד מעורכי הדין המופיע כמיופה כוח. אם מיופה הכוח אינו עורך דין, כגון במקרים בהם ניתן ייפוי כוח כללי לקרוב משפחה, ייפוי כח בלתי חוזר לבנק למשכנתאות וכיוב', יש לבצע אימות חתימה על ידי נוטריון.

המשמעות של ייפוי כח היא, כי מיופה הכוח בא בנעליו ומחליף את שיקול דעתו של מייפה הכוח לכל דבר ועניין, וחתימתו של מיופה הכח מחייבת את מייפה הכוח במסמכים ובפעולות לגביהם נעשתה ההתחייבות באמצעות יפוי הכח, בין בכתב ובין בעל פה, ובין בדרך אחרת, כפי שנקבע ביפוי הכוח.

ביפויי כח נוטריוני, הנוטריון מאמת את פרטי מיפה הכוח ביפוי הכח על פי תעודת זהות או דרכון בלבד המוצגים לו, ומוודא לפי התמונה כי מי שניצב לפניו הינו אכן מיופה הכוח, ומחתים אותו בפניו על ייפוי הכוח

ייפוי כוח נוטריוני

ביפויי כח נוטריוני, הנוטריון מאמת את פרטי מיפה הכוח ביפוי הכח על פי תעודת זהות או דרכון בלבד המוצגים לו, ומוודא לפי התמונה כי מי שניצב לפניו הינו אכן מיופה הכוח, ומחתים אותו בפניו על ייפוי הכוח. אם מיופה הכוח הינו נציג של חברה, שותפות או אדם אחר, יש להציג לנוטריון גם מסמכים המוכיחים את סמכותו של אותו אדם לחתום בשם אותו אדם אחר, ולציין זאת באישור הנוטריוני הצמוד לייפוי הכח.

ההיזקקות ליפוי כח נוטריוני יכולה לבוא לידי ביטוי במספר מקרים בולטים, ביניהם:

1. רוכשי דירות שמקבלים משכנתא מהבנק צריכים להמציא לבנק ייפוי כוח נוטריוני שיסמיך את הבנק לפעול בשמם לצורך ביצוע פעולות הקשורות במשכנתא, כמו: רישומי משכנתא, רישומי הערות אזהרה וכד'.

2.  אדם שמייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו לצורך ביצוע עסקה במקרקעין.

3.  סטודנטים שעומדים בפני נסיעה לחו"ל, וצריכים להוכיח נכונותם של מסמכים כמו : תעודת בגרות, תעודת לידה וכדומה.

4.  אדם שנוסע לחו"ל לתקופה ארוכה ומסמיך אדם אחר (קרוב משפחה/חבר) לפעול בשמו לצורך ביצוע פעולות משפטיות.

5. עריכת הסכם ממון לפני הנישואין - בני זוג אשר עורכים הסכם ממון לפני החתונה, צריכים אישור נוטריוני או אישור בימ"ש.

ההסמכה בייפוי כח כללי יכולה להיות גורפת ולכלול גם נושאים משמעותיים כגון ביצוע פעולות בחשבונות בנק של המייפה ו/או לגבי דירה או מקרקעין השייכים לו

ייפוי כוח כללי

מעניק לאדם אחד או לאנשים אחדים המוסמכים על פי המסמך, את הכוח לבצע פעולות ולחתום על מסמכים בנושאים שונים ללא הגבלה כפי שהסכים והסמיך מייפה הכוח עצמו.
ההסמכה ביפוי כוח כללי יכולה להיות גורפת ולכלול גם נושאים משמעותיים כגון ביצוע פעולות בחשבונות בנק של המייפה ו/או לגבי דירה או מקרקעין השייכים לו.

רצוי וראוי לתת ייפוי כוח מיוחד, אשר יתמקד ככל האפשר בנושאים לגביהם הוא נחוץ, לדוגמא תוך פירוט קונקרטי של חשבון הבנק (בנק, סניף, מס' חשבון), או המקרקעין (גוש, חלקה, תת-חלקה, עיר, כתובת רח', קומה), או הליך משפטי. כן רצוי להגביל את הפעולות שניתנות לביצוע מכוח המסמך, כגון הרשאה להעברת מקרקעין על שם הקונה בעסקת מקרקעין, ללא הסמכה להעבירה משמו לאדם אחר, או הסמכה להעביר כספים בחשבון לפיקדון, אך לא להוציאם משם.

כך למשל, אדם קשיש, מאושפז או לא מאושפז בבי"ח, או קשיש אשר מתגורר בבית אבות או במסגרת של דיור מוגן, כבר לא יכול לבצע פעולות כלכליות בעצמו. ילדיו שמטפלים בו מעוניינים להשיג אישור נוטריוני, לפיו אביהם ייפה את כוחם לפעול בשמו בכל עניין, כולל דירתו, חשבונות הבנק שלו וזכויות רכושיות אחרות.
הקשיש חותם בפני נוטריון על הייפוי, וסומך על ילדיו שידאגו לו. אולם, מסתבר כי אחד מילדיו "התהפך", ורוקן את כל חשבונות הבנק של אביו.

סיטואציה קשה כזו יכולה להימנע במקרה שהנוטריון משתכנע, כי החותם בפניו על ייפוי הכוח פועל מרצונו החופשי, ומבין הבנה מלאה את הפעולה שהוא עומד לבצע. עניין זה חשוב מאוד כארש הנוטריון צריך לאשר חתימתו של אדם מבוגר מאוד על יפוי כח כללי. במקרה המתואר: על הנוטריון לוודא שהקשיש הבין היטב מה המשמעות של הכח שניתן למיופה הכח ע"פ ייפוי הכוח הכללי. אם לנוטריון יש ספק בכך, עליו לסרב לתת את האישור.

ייפוי כח בלתי חוזר, להבדיל מיפוי כח כללי, משמעו העדר יכולתו של מיפה הכח לבטל את כוחותיו של מיופה הכוח להמשיך ולפעול בשמו

ייפוי כח בלתי חוזר

ייפוי כח בלתי חוזר, להבדיל מייפוי כוח כללי, משמעו העדר יכולתו של מיפה הכח לבטל את כוחותיו של מיופה הכוח להמשיך ולפעול בשמו. ייפוי כוח בלתי חוזר מוענק מתוך כוונה שמיופה הכח יפעל באמצעותו ללא חשש שמא יבוטל. עקב המשמעות הכבדה של ייפוי שכזה, מסירתו למיופה כוח נעשית בזהירות רבה ובמקרים מיוחדים, ולמיופה כח בעל חובת נאמנות, דוגמת עורך דין, בנק, או חברה משכנת בעסקאות מקרקעין.

שכר נוטריון לייפוי כוח נוטריוני, נכון לתעריף החוקי המחייב משנת 2019 (לפני מע"מ) הוא 167 ש"ח לאימות חתימה של יחיד כחותם ראשון

כמה זה עולה לנו?

אז אם תזדקקו לאישור נוטריוני, בטח תרצו לדעת כמה יעלה לכם התענוג. ובכן, שכר נוטריון לייפוי כוח נוטריוני, נכון לתעריף החוקי המחייב משנת 2019 (לפני מע"מ) הוא 167 ש"ח לאימות חתימה של יחיד כחותם ראשון, ולכל חתימה של חותם נוסף על אותו המסמך - 66 ש"ח. האישור נערך במקום, במעמד אימות החתימה. יש להזדהות בפני הנוטריון במעמד החתימה באמצעות תעודת זהות או דרכון תקפים ומקוריים בלבד.


עו"ד אורנית אבני-גורטלר סייעה בכתיבת המאמר (עורכת אתר משפטי).

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
נוטריון ייפוי כח
יריב קדם משרד עו"ד ונוטריון

קבע פגישה עם
יריב קדם משרד עו"ד ונוטריון

עו"ד יריב קדם הינו בעל תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת חיפה ותואר שני במשפט מסחרי מאוניברסיטת ת"א. משרדו של עו"ד קדם...

לפרופיל המלא