נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חשוד בביצוע עבירות מס? המדריך המלא להתמודדות מול רשויות המס

חשד לביצוע עבירות מס הוא דבר שיכול לקרות לכל בעל עסק וגם לך. התקלות משפטית עם רשויות המס יכולה להוביל לקנסות כבדים, כתבי אישום פליליים ומאסר בפועל. מידע אודות הזכויות המגיעות לך והדרך לחלץ אותך בשלום מהתסבוכת

מאת: עורך דין לירום סנדה | | 4
חשוד בביצוע עבירות מס? המדריך המלא להתמודדות מול רשויות המס

כפי שאדם שירשום לעצמו תרופה יסכן את בריאותו, כך גם אדם שאינו מיוצג מול רשויות המיסים יסכן את חירותו ועלול להישלח למאסר מאחורי סורג ובריח, גם בגין עבירות קטנות.
עליך לדעת - ככל שתקדים לקבל יעוץ וייצוג משפטי כך גם תוכל לצאת מהר ובשלום מהצרה ולהיחלץ עם מינימום נזקים.

התמודדות וחילוץ מעבירות מס הכנסה
ביצוע עבירות מס הכנסה מתחיל מעבירות טכניות, כגון: אי מילוי הוראות החוק בנוגע לתשלומים והדיווחים הנדרשים, וממשיך לעבירות מהותיות וחמורות כגון: העלמת מס, השמטת הכנסות, הגשת דו"חות כוזבים וניהול פנקסי חשבונות כוזבים. העונש המקסימלי הקבוע בחוק הינו עד 7 שנות מאסר בנסיבות מחמירות.

מומלץ להתחיל את הייצוג המשפטי כבר בטרם החקירה או במהלכה, אך חשוב לדעת שניתן לקבל ייצוג ולהיחלץ מהעבירות גם בשלבים מתקדמים יותר של שימוע או הגשת כתב האישום ואף בניהול הליכי ערעור על הרשעות או גזרי דין.
זומנת או נעצרת לצורכי חקירה? הזכות להיפגש ולהיוועץ עם עורך דין בשלב החקירה ובשלב המעצר היא זכות בסיסית אשר תקנה לך כוח בהמשך ניהול התיק מול החוקרים המנוסים.
במרבית המקרים ניתן להגיש תוך 24 שעות בקשות לעיכוב הליכים מול הייעוץ המשפטי לממשלה, ולאחר קבלת יעוץ נכון כבר משלב החקירה ניתן יהיה לסגור עסקאות טיעון והסדרים שונים, לנהל הליכי גילוי מרצון, למנוע את הגשת כתב האישום ולהסיר את המחדלים. גם במקרים של קבלת ייצוג בשלבים מתקדמים ניתן יהיה להמיר את כתבי האישום לקנס וכופר או לסגור הסדרים שונים אשר ימנעו עונשי מאסר. 

התמודדות וחילוץ מעבירות מע"מ
ביצוע עבירות מע"מ מתחיל מעבירות טכניות כגון סירוב למסור מסמכים, אי הגשת דוח במועד, אי רישום תקבולים, הוצאת חשבונית ללא תשלום המס במועד הכלול בה וממשיך לעבירות מהותיות וחמורות כגון מסירת מסמכים כוזבים, זיוף, הסתרה, חשבוניות מס פיקטיביות וביצוע תחבולות במטרה להתחמק מתשלום המס. העונש המקסימלי הקבוע בחוק הינו עד 7 שנות מאסר בנסיבות מחמירות.

בדיוק כמו בעבירות מס הכנסה מומלץ להתחיל את הייצוג המשפט כמה שיותר מוקדם וחשוב לדעת שניתן לפעול תוך 24 שעות להגשת בקשות לעיכוב הליכים. בהמשך ניתן לנהל הליך מיוחד הקבוע בחוק עבירות מנהליות לביטול כתב האישום תוך הסרת המחדלים והמרת העבירה בקנס מנהלי בלבד שיחסוך מהמערכת העמדה לדין של אדם נורמטיבי ויוריד את העומס מבתי המשפט. בכך יראו את אותו אדם ככזה שריצה את עונשו ושילם את חובו ואותו אדם ימנה מהרשעה פלילית.

במקרים של עבירות חמורות יותר, מגמת הענישה בבית המשפט היא הטלת מאסר בפועל, אך ניתן בהליך מיוחד שמוגש תוך 24 שעות להמיר את ההליך הפלילי בתשלום כופר כספי. כך, אדם שביצע עבירות של הוצאת חשבוניות פיקטיביות, הגשת דו"חות כוזבים, אי רישום תקבולים וכיוצ"ב, יכול להיחלץ מעונש מאסר ע"י ניהול הליך מיוחד להמרת המאסר בכופר כספי. רוב האנשים יבינו בנקל, כי כך פועלת המערכת, ומטרתה היא להחזיר לעצמה כספים להעשרת הקופה הציבורית. אותו אדם שישלם את הכופר ויחלץ מהעבירה, יחזור לנהל את העסק שלו, ייצר לעצמו הכנסות נוספות וכך גם ישלם את הכופר וגם יחזור לחיים אותם הכיר. 

מה עושים במקרה של פסילת ספרים ושומות?
כאשר בעל עסק לא רושם תקבול, ספרי החשבונות שלו עלולים להיפסל, אם הנסיבות מצביעות על העלמת מס או ניהול לקוי של רישום התקבולים. לפקיד השומה סמכות לנקוט סנקציה חמורה ולפסול את ספריו של עוסק בגין אי רישום תקבול. כתוצאה מפסילת ספרים, החברה או העסק עומדים בפני קנס על אי ניהול ספרים כדין, שיכול להגיע עד ל-1% מגובה המחזור, והוצאת שומות מעודכנות לפי מיטב השפיטה של רשויות המס. חשוב לדעת, כי האחריות בפועל לניהול ספרי החשבון היא של בעל העסק ועובדיו בלבד ולא של רואה החשבון או יועץ המס.

כדי להתגונן נגד סנקצית פסילת ספרים, אפשר לטעון שתי טענות: האחת, כי כלל לא היה "תקבול" כמשמעותו בהוראות ניהול ספרים, והשנייה, כי היה תקבול, אך הייתה סיבה מספקת לאי רישומו. לפני פסילת ספריו של עוסק, הוא נקרא לשימוע כדי להשמיע את טענותיו. השימוע הינו זכות של העוסק ולא חובה, אך מומלץ מאוד לא לוותר על הליך השימוע. היוועצות עם עו"ד טרם השימוע מאפשרת הכנת קו טיעון מוצק, קבלת טענות העוסק במלואן והימנעות מפסילת הספרים.

התמודדות וחילוץ מעבירות צווארון לבן - עבירות כלכליות
מדובר במגוון עבירות כלכליות אשר הינן בעלות אופי פלילי, אך מבוצעות ללא שימוש באלימות או איומים פיזיים, כגון: מעילה, מרמה, שוחד, ניירות ערך, מיסים והונאה. העונשים הקבועים בחוק משתנים בהתאם לסוג העבירה וההיקף הכספי, ויכולים להגיע למספר רב של שנות מאסר.

חשוב לדעת: טיפול משפטי בחשודים בעבירות כלכליות דורש ליווי צמוד של כל לקוח החשוף להליכים פליליים, תוך מתן דגש לזכויות החשוד והעצור, הן מול מחלקות החקירה של רשות המסים והן מול הפרקליטות. ככל שתקדים לקבל ייצוג, כך יגדלו סיכוייך לגבש קו הגנה שיסייע לחלץ אותך מביצוע העבירה. האפשרות הטובה ביותר היא קבלת ייצוג עת נפתחת חקירה גלויה של רשות המסים הכוללת חיפוש ותפיסת מסמכים, עיכוב וחקירה, מעצר או הטלת תנאי שחרור מגבילים. ייצוג בשלב כזה מאפשר ליצור חומות וקו הגנה איתן ללקוח מראשית הדרך ועד לסיומה.

תיקי צווארון לבן הם תיקים ארוכים וסבוכים, הכוללים לרוב קלסרים רבים של חומרי חקירה. לעורך דין המייצג יש מגוון אפשרויות פעולה ותכנון אסטרטגי אשר יביא לחילוצכם. חשודים רבים מוותרים על זכות ההתייעצות עם עורך דין מתוך חשש שאם יבקשו להתייעץ, הדבר יעיד על כך שיש להם מה להסתיר וכי הם אכן ביצעו את העבירות האמורות. זוהי טעות חמורה שתעלה לכם ביוקר: ההתייעצות עם עורך דין בשלב הראשוני, עוד לפני שהחשוד מסר גרסה, היא קריטית. זאת, מפני שהגרסה הראשונית שנמסרת מפיו של החשוד היא הגרסה האותנטית, ולה ייתן בית המשפט את המשקל הרב ביותר. לכן, ככל שהייעוץ המשפטי יינתן בשלב מוקדם בתהליך, כך ניתן יהיה להפיק ממנו תועלת רבה יותר.

במסגרת חקירות כלכליות, עורך דין מנוסה ייעץ לחשוד או לנאשם מתי לדבר ומה להגיד, ולא פחות חשוב - מתי לשתוק ומה לא להגיד. עם זאת, יש מצבים שבהם אפילו הטוב שבעורכי הדין הפליליים לא יצליח לחלץ את הנאשם מעונש בגין עבירה כלכלית, אך גם במקרים אלה ניתן להביא להקלה משמעותית בגזר הדין ולהפחית את העונש הצפוי למינימום האפשרי.

מה תוכל לעשות במצב שבו אתה קם בבוקר, ומגלה כי אנשים מטעם הרשויות הגיעו לחיפוש בביתך ואתה נלקח לחקירה?
כל אדם פרטי החשוד בביצוע עבירות - גם אם מדובר באיש עסקים ותיק - נמצא מלכתחילה בעמדת נחיתות מול החוקרים המנוסים, ומוחזק כאשם עוד בטרם הוכחה או הופרכה אשמתו.
חובה עליך לדעת את זכויותך, שכן אותם חוקרים ינסו לכרסם בזכויות אלו ולהשיג יתרון מקדמי עליך תוך שהם מנצלים את חוסר הידע שלך. להלן 5 כללי זהב:

א. ללא צו חיפוש, אין לאיש סמכות לערוך חיפוש בביתכם.

ב. בצו החיפוש יופיע ההסבר לחיפוש ועל כן מומלץ לקרוא אותו.

ג. חיפוש במחשבים מצריך צו ספציפי לחיפוש מסוג זה.

ד. בעת החיפוש צריכים להיות נוכחים שני עדים. בלעדיהם לא ניתן לבצע את החיפוש.

ה. החוקר חייב לערוך רשימה של המסמכים והחפצים שנתפסו. חשוב לדאוג, כי הרשימה תהיה מפורטת וספציפית ולקבל העתק ממנה.

לאחר ביצוע החיפוש אתה עלול להילקח לחקירה. מדובר במצב מלחיץ ומפחיד אותו מנצלים החוקרים היטב ליצירת יתרון בניהול ההליך עליך. נלקחת לחקירה? כדאי לזכור כמה טיפים חשובים:

א. כלל הבסיס: לפני שתמסור גרסה כלשהי, עמוד על זכותך להיוועץ בעורך דין מומחה בתחום בו אתה נחקר. כל מה שתאמר לעו"ד שלך חסוי.

ב. אם יש משהו חשוב שאתה רוצה להגיד, הכנס אותו בתוך השאלות, והקפד כי דבריך יירשמו. אם אינך זוכר את התשובות, ציין כי אינך זוכר ואל תנסה "לסדר" את גרסתך או להתאים אותה – בשביל זה אתה מיוצג על ידי עו"ד מומחה בתחום.

ג. אם החוקר שואל אותך על מסמכים, אל תענה עד אשר תסתכל על המסמכים עליהם נשאלת. הדגש, כי אין באפשרותך לענות לשאלות מבלי לראות את המסמכים. מבט קצר במסמך עשוי להביא אותך לתת תשובה טובה יותר ולרענן את הזיכרון. כמובן שאם המסמך לרעתך, תוכל לשמור על זכות השתיקה.

ד. אם אתה חש עייפות או חולשה, ציין זאת בפני החוקר ובקש להפסיק את החקירה.

ה. זכור ששום דבר אינו מקרי וכל דבר שתאמר יירשם. החוקר אינו חבר שלך והוא רושם הכל ומתעד. אין צורך להפוך לחבר של החוקר, שכן מי שמחליט על המשך ניהול ההליך הוא הפרקליט שכלל לא פגש אותך, אלא רק ראה את ההודעה הכתובה. 

ו. פגישה עם חשוד אחר בשירותים או שיחה עם חוקר נוסף אינן מקריות, ועליך להיזהר ממלכודות ומעד "סמוי".

ז. קרא היטב את הודעתך בסיום, והקפד שכל דבר חשוב שציינת אכן נרשם. אם אתה רואה שחסרים פרטים, ציין והדגש זאת בפני החוקר, ואל תירתע עד שהדבר יתוקן.

האם יש פיתרון?
כמו כל הליך משפטי, אין שחור או לבן ועל הלקוח לדעת שיש פיתרון לכל בעיה, פשוט או יצירתי. חובה על הלקוח לבחור בעו"ד מומחה בתחום, אסטרטג, אשר מכיר את הנפשות הפועלות ובעל קשרים חזקים במערכת. מומלץ להעדיף לבחור עו"ד יוצא רשויות המס, אשר מכיר את המערכת מבפנים. 

ניהול נכון של ההליך וקבלת ייצוג מעו"ד מומחה בתחום בשלב מוקדם ככל האפשר, יביאו ללקוח את התוצאה הטובה ביותר. 

 

עוד בנושא:

עבירות צווארון לבן, הגדרה ומניעים

ליצירת קשר עם עורך דין לירום סנדה
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עבירות מס עבירות צווארון לבן רשות המיסים
עורך דין לירום סנדה

קבע פגישה עם
עורך דין לירום סנדה

פירמת עורכי הדין לירום סנדה הינה אחת מ-25 המשרדים הכי גדולים בארץ כבר 4 שנים ברציפות וכיום מדורגת במקום הראשון...

לפרופיל המלא