Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

בקשת אדידס נדחתה - לא ינתן צו מניעה קבוע

אדידס לא תקבל צו מניעה קבוע שימנע שימוש בנעליים שיובאו לארץ. כך קבע ביהמ"ש המחוזי בת"א.

מאת: מערכת משפטי |
26.12.10
תאריך עדכון: 03.05.22
3 דק'
בקשת אדידס נדחתה - לא ינתן צו מניעה קבוע

ביהמ"ש המחוזי בת"א דחה לאחרונה בקשה של חברת אדידס לקבלת צו מניעה קבוע שימנע שימוש בנעליים שיובאו לארץ על ידי תושב הרשות הפלסטינאית, בקובעו, כי סימנה המסחרי הרשום של אדידס, של שלושה פסים אלכסוניים מקבילים בצד נעליה, לא הוציא מנחלת הכלל שימוש במספר פסים אחר על נעלי ספורט, כאשר לא מתקיים חשש להטעיית הצרכן.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו עכשיו לפורום זכויות יוצרים וקניין רוחני

הנתבע, תושב הרשות, ייבא ממפעל בסין נעלי ספורט שיוצרו לפי הזמנתו, שעליהן ארבעה פסים אלכסוניים בצידי הנעל, כאשר השם SYDNEY מוטבע עליהם בצורה ברורה. חברת אדידס טענה, כי השימוש בארבעה פסים אלכסוניים, ללא קשר לשאר מרכיבי הנעל, מפר את סימן המסחר הרשום והמוכר היטב של חברת אדידס העולמית הכולל שלושה פסים מקבילים על צידי הנעל.

השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן דנה בפסק הדין  בשאלות רבות ומורכבות כדוגמת הזכות לייצר, לייבא ולמכור מוצרים לא ממותגים; הזכות לביטוי עצמי בהקשר של מותגים; היקפה של נחלת הכלל בכלל ובהקשר של סימני מסחר בפרט; מהו היקף ההגנה הראוי על סימני מסחר וכללי התחרות הראויים בשוק, ובסיכומו של דבר, כאמור, דחתה את הבקשה.

השופטת קבעה, בין היתר, כי סימני מסחר משחקים תפקיד מרכזי ומהווים נדבך מרכזי וחשוב בשיווק ובפרסום. אולם, בהעדר ניסיון ליהנות ממוניטין של אחר, בהעדר כל טעות אפשרית מצד הצרכנים וללא בסיס רעיוני של תחרות בלתי הוגנת, תהיה זו פגיעה שאינה נדרשת בנחלת הכלל, להגן על הערך הכלכלי של סימן המסחר ככזה.

אין לתת לאדידס מונופול

וביחס למקרה הנדון, נפסק מפורשות, כי: "אין ליתן לאדידס מונופול על פסים אלכסונים בכל צורה ומספר, על נעלי ספורט או כל מוצר אחר. הכרה בתביעתה של אדידס, לפיה עצם ייצור נעל עם ארבעה פסים מפרה את סימן המסחר של שלושה פסים, גם בהעדר חשש להטעיה, טעות או תחרות בלתי הוגנת, פוגעת בתחרות ואינה מאפשרת ליצרנים אחרים שימוש בארבעה פסים. הגבול גם הוא נזיל – מה לגבי שני פסים או חמישה פסים?"

בנוסף, השופטת הדגישה את חשיבות זכותם של יצרנים לביטוי עצמי, כדוגמת הנתבע: " קיימת מטרה לגיטימית וחשובה בשימוש בארבעה פסים אלכסוניים, והוא לאפשר מוצר לשוק מסוים, לצרכנים שאין ידם משגת לרכוש מוצרים ממותגים, ועדיין מעוניינים בנעלי ספורט הנושאות סמל כלשהו. ייתכן כי יש נערים וילדים ברשות הפלסטינית שאין ידם משגת לרכוש נעלי אדידס או סקצ'רס או כל חברה מוכרת אחרת.

הם מכירים את סימני המסחר, יודעים בדיוק מהן נעלי אדידס, אך יודעים, עם זאת, כי לא יוכלו לרכוש נעלי אדידס בשל מחירן. על כן הם רוכשים את נעלי הנתבע, שכתוב עליהן "סידני", כך שגם אם לא יוכלו לחוות את החוויה של נעילת נעלי אדידס, יוכלו לחוות חוויה של נעילת נעלים עם ארבעה פסים, המזכירות במשהו את נעלי אדידס".

בסיכום, הבקשה נדחתה ואדידס חויבה בתשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 85,000 ₪ בצירוף מע"מ. כן חויבה אדידס לשאת בעלויות שנובעות מעיכוב ואחסנת הנעליים במחסני המכס.

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין

(ת"א 2177-05 אדידס נ' יאסין)

• ב"כ התובעת: עו"ד איתן שאולסקי
• ב"כ הנתבע: עו"ד ישראל שדה

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים