Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

העסקת בני נוער בחופשת הקיץ - מה צריך לדעת?

מדריך אודות העסקת בני נוער בקיץ - הזכויות, חובות המעסיק, ההגבלות, השכר ועוד.

מאת: מערכת משפטי |
06.03.11
תאריך עדכון: 26.08.19
8 דק'
העסקת בני נוער בחופשת הקיץ - מה צריך לדעת?

אוטוטו יגיע הקיץ. מאות אלפי בני נוער מחכים לרגע שבו יתפנו מהלימודים, ויוכלו להשתלב בעבודה שתאפשר להם להרוויח כסף ולממן לעצמם בילויים, בגדים, שיעורי נהיגה ושאר מותרות שהם מעוניינים בהם. אליה וקוץ בה- מקומות עבודה רבים מנצלים בני נוער, ולא נותנים להם את מלוא הזכויות והתנאים המגיעים להם ע"פ החוק. באילו תנאים מותר להעסיק ילד בחופשה? האם יש הגבלות על העסקת בני נוער? מהו השכר המינימלי שהמעביד חייב לשלם להם?

חוק עבודת נוער, תשי"ג- 1953 והתקנות שהותקנו מכוחו מסדירים את הנושא של העסקת בני נוער, ומטילים מגבלות על העסקה בני נוער מתחת לגיל 18. יש לדעת, כי ע"פ חוק זה בני נוער נחשבים לעובדים גם אם לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד שחלים על עובדים בוגרים. כמו-כן, על עבודת הנוער חלים חוקי העבודה אשר חלים על כלל העובדים במשק, בשינויים המתאימים.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו עכשיו לפורום דיני עבודה

למציאת עו"ד זכויות עובדים באינדקס משפטי

הגבלות על העסקת בני נוער

1- עפ"י החוק, מעביד יוכל להעסיק בני נוער בתקופה של חופשה מלימודים מגיל 14 והלאה. במשך שנת הלימודים מותר למעביד להעסיק בני נוער רק מגיל 15 והלאה.

2- נער המעוניין לעבוד, חייב להצטייד באישור רפואי מרופא המשפחה, המעיד על מצב בריאותי תקין. עם האישור, הנער יפנה ללשכת התעסוקה לנוער ויקבל פנקס עבודה אשר יועבר לרשות המעביד שהנער מועסק אצלו.

3- גם אם מלאו לנער 15, הוא לא יועסק בעבודה שעלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית, או לפגוע בבריאותו. כך למשל: נער לא יועסק בהרמת משאות מעל ל-12.5 ק"ג למשך יותר משעתיים ביום, בעבודות ריתוך, במכונות שונות: גזירה, מכבש, מכונת גלילים וכד'.

4- נער יועסק בחופשת הקיץ עד 40 שעות בשבוע. עד 8 שעות ביום בשבוע עבודה בן 6 ימים ועד 9 שעות ביום בשבוע עבודה בן 9 ימים.

5- אין להעסיק נער בשעות נוספות. כמו-כן אין להעסיק נער בימי המנוחה השבועית. בנוסף, החוק אוסר להעסיק נער מתחת לגיל 16 בעבודת לילה בין השעות 20:00 ל- 8:00. לגבי נער שהגיע לגיל 16 אך לא מלאו לו 18 אין להעסיקו בין 22:00 ל-6:00. עם זאת, ניתן לקבל היתר משר העבודה והרווחה להעסקת בני נוער בעבודת לילה, בהתאם לחוק.

6- ביום עבודה העולה על 6 שעות, יקבל הנער העובד בחופשת הקיץ שלו הפסקה של 45 דקות לפחות, מתוכה 30 דקות של הפסקה רצופה.

7- שכר המינימום שבני נוער אמורים לקבל נגזר באחוזים משכר המינימום הקבוע בחוק שכר מינימום, בהתאם לגילו של הנער.

נער עובד זכאי לתשלום שכר מינימום לפי הפירוט הבא: עד גיל 16 – 15.58 ₪ לשעה, 70% משכר המינימום. עד גיל 17- 16.69 ₪ לשעה, 75% משכר המינימום. עד גיל 18- 18.47 ₪ לשעה, 83% משכר המינימום. שכר המינימום מחושב לפי 173 שעות עבודה בחודש. שכר המינימום לא כולל תשלום עבור נסיעות למקום העבודה וחזרה ממנו. חשוב להדגיש, כי יש לשלם שכר עבור כל משך תקופת ההעסקה של הנער, כולל תקופת התלמדות או נסיון.

- הוצאות נסיעה - ע"פ מחיר הנסיעה בתחבורה הציבורית, עד סכום של 22.70 ₪ ליום.

- ימי חופשה - בני נוער שעובדים רק בחופשת הקיץ, זכאים ל-18 ימים כפול מספר ימי עבודתם חלקי 240. אם במשך עבודתם הם לא קיבלו חופשה בתשלום, המעביד צריך לשלם להם בסיום עבודתם פדיון ימי חופשה.

- ביטוח לאומי - המעסיק חייב לשלם דמי ביטוח לאומי לנער העובד אצלו, ואסור לו לנכות אותם מהשכר של הנער. כמו-כן, אסור למעסיק לנכות משכרו של הנער ביטוח בריאות.

עונשים וקנסות

חשוב לדעת, כי מעביד אשר מעסיק נער בניגוד להוראות חוק עבודת נוער צפוי למאסר או קנס- אם העסיק מתחת לגיל המותר ע"פ החוק,  או העסיק ילד במקומות שנקבע כי עלולים לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית, או העסיק נער בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה שעלולים לפגוע בבריאותו, או העסיק נער לאחר קבלת הודעה שהנער אינו מתאים לעבודה מבחינה רפואית, צפוי למאסר של עד שנה או לקנס בסכום מקסימלי של 39,150 ₪.

אם המעביד העסיק נער מבלי לקבל ממנו אישור רפואי, או שהעסיק נער שלא בהתאם לשעות העבודה המותרות, או שלא נתן לו הפסקות- צפוי למאסר מקסימלי של 6 חודשים או לקנס מרבי של 26,100 ₪.

החוק הופר? יש מה לעשות

אם נער לא קיבל את זכויותיו, והמעביד פגע בתנאי עבודתו, הנער יכול לפנות להסתדרות הנוער העובד והלומד, שמשמשת בתור האיגוד המקצועי היציג של בני הנוער בישראל. האיגוד מסייע לבני נוער בחלוקת דפי מידע אודות זכויותיהם, בייצוג משפטי ובאכיפה נגד מעסיקים שלא פועלים ע"פ החוק.

ניתן לפנות להסתדרות בטלפון 4001100 - 054, בחיוג 1121* מכל טלפון נייד או באמצעות פקס שמספרו 5125157 - 03.
כמו-כן ניתן לפנות למינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת, ובמקרה הצורך משרד התמ"ת יכול להגיש תביעה נגד המעסיק לבית הדין לעבודה.

הפנייה ליחידת האכיפה במינהל הסדרה ואכיפה, במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה היא באמצעות טלמסר 354- 354- 800- 1 או בפנייה ישירה ליחידות הנמצאות ביישובים הבאים:

יישוב מספר טלפון מספר פקס

תל אביב 6223109 -  6828677 - 03

ירושלים 6662046 -  6240471 - 02

חיפה 9115422 -  9115451 - 04

באר שבע 6264050 - 6264055 - 08

כך למשל, ביה"ד האזורי לעבודה בירושלים הרשיע לאחרונה את עמותת עין יעל והמנהל שלה בעבירות על חוק עבודת נוער. המדינה טענה, כי במהלך קיץ 2008 העסיקו הנאשמים, עמותה המפעילה קייטנות לילדים ומנהלה, נערה בתפקיד סייעת מדריכה בקייטנה. הנערה, ילידת 92, הועסקה על פי הנטען חמישה ימים בשבוע בין השעות 8:00 עד 16:00 מבלי ששולם לה שכר מינימום, ובלא בדיקה ואישור רפואי כנדרש. המדינה הדגישה, כי  חוק שכר מינימום הינו חוק קוגנטי, כלומר: לא ניתן להתנות עליו.

לכן, אין כל משמעות לטופס שעליו חותם העובד. נטען, כי במקרה הנדון מתקיימים יחסי עובד-מעביד, וכי להעסקתה של הנערה בקייטנה היה ערך כלכלי מובהק. לטענת המדינה, כינויו של אדם כמתנדב וחתימתו על חוזה לתשלום שכר נמוך משכר המינימום  אינו קובע את מעמדו ככזה, או גורע מזכאותו לתשלום על פי חוק. הנאשמים הודו, כי הנערה לא קיבלה תמורה המגיעה לגובה שכר המינימום, וכי לא המציאה אישור רפואי, אך על פי טענתם, היא שימשה כמתנדבת, ועל כן לא הייתה זכאית לשכר.


השופטת דיתה פרוז'ינין קבעה כי העמותה הורשעה בעבירות של אי תשלום שכר מינימום. כמו-כן, ע"פ חוק עבודת נוער, יש חובה באישור רפואי המעיד על מצב בריאותי תקין. מכיון שהנערה לא נדרשה להמציא אישור רפואי, העמותה ומנהלה הורשעו בעבירות על חוק עבודת נוער.

(תפ (י-ם) 40/09 ‏ ‏ מדינת ישראל – משרד התעשייה המסחר והתעסוקה נ' עמותת עין יעל) ב"כ המדינה: עו"ד א. נחמני-בר. ב"כ הנאשמים: עו"ד מ. שפירא.

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין

במקרה אחר, ביה"ד האזורי לעבודה בנצרת דן בתביעה של שתי נערות בנות 14 נגד בעלים של בית דפוס. הקטינות הועסקו ע"י בעל בית דפוס בחלוקת מנשרים. לטענתן, בעל בית הדפוס סיכם עימן, כי עבור חלוקת 500 מנשרים ישלם לכל אחת 25 שקלים, מבלי לתת את הדעת לשעות העבודה בפועל, זאת בניגוד לחוק שכר מינימום. בית הדין האזורי לעבודה בנצרת קבע כי כי  בעל בית הדפוס פעל בניגוד  לחוק שכר מינימום וחוק הגנת השכר, והעובדה שאין מדובר בעובד קבוע אין בה כדי לפגוע בזכותו לשכר עבודה כדין והעובדות זכו לתשלום מלא בעבור שעות עבודתן בתוספת הוצאות משפט.

 (דמ (נצ') 1519/08 ‏ ‏ בר יצחק נ' בן-עים בר יצחק).

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין

בפסק דין נוסף, באה לידי ביטוי החומרה שבית הדין לעבודה מייחס לעבירות על חוק עבודת נוער.

ב-18 במרץ 2010 רשת מקדונלד'ס הורשעה בבית הדין האזורי לעבודה בת"א בשל כך שהעסיקה בני נוער ביום המנוחה השבועי, בשבת. השופטת חגית שגיא הטילה על מקדונלד'ס קנס בסך של 30,000 שקלים ואף הורתה לה להפקיד התחייבות בגובה 52,000 שקלים לכך שתימנע מהעבירה לתקופה של 3 שנים.

במסגרת הטיעונים לעונש, ביקשה התובעת מטעם משרד התמ"ת למצות את הדין עם מקדונלד'ס ולהשית עליה את הקנס המקסימלי בחוק, בשל כך שמקדונלדס הורשעה בעבר עבירה זו, והיא אינה מביעה נכונות לתת מנוחה שבועית לנערים בהתאם לחוק עבודת נוער.

אם כן, בתי הדין לעבודה מגנים באופן מוחלט על זכויות בני הנוער, ובמקרה שהן לא מכובדות, או חלילה נרמסות לגמרי, השופטים דואגים להשיב לבני הנוער את המגיע להם, ולא מהססים למתוח ביקורת על התנהלות המעסיקים.

למידע נוסף אודות זכויות עובדים

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים