Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

הקלות ושינויים במיסוי דירות

הוראת השעה בחוק מיסוי מקרקעין- המטרה: החמרת המיסוי לגבי רוכשי דירות להשקעה, והקלת המיסוי לרוכשי דירות למטרת מגורים.

מאת: גיא הרשקוביץ, עו"ד | גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון
07.04.11
תאריך עדכון: 01.07.19
5 דק'
הקלות ושינויים במיסוי דירות

ב-21.02.2011, נכנסה לתוקף הוראת השעה בחוק מיסוי מקרקעין )הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א–2011.

באופן כללי, ההוראה היא בעלת תוקף זמני (החל מיום 21.2.11 ועד ליום 31.12.12), וניתנה במסגרת סדרת צעדים שהממשלה מבקשת לנקוט על מנת לרסן את השתוללות שוק הנדל"ן הגורמת לעליות מחירים חדות גם באזורי פריפריה המרוחקים מהמרכז, ומקשה על האזרח הממוצע לרכוש דירת מגורים. ההשפעה העיקרית של ההוראה היא החמרת המיסוי לגבי רוכשי דירות להשקעה (דירה נוספת מעבר לדירה הנוכחית) והקלת המיסוי לרוכשי דירות למטרת מגורים. הכוונה היא לתת מענה לצורך המיידי בהיצע גדול יותר של דירות.

כדי להבין לעומק וכדי למצות את מלוא הזכויות לפי ההוראה באופן המלא ביותר, מומלץ להיעזר בעורך דין מומחה למיסים, אשר עוסק בתחום.

יש לך שאלה בתחום הנדל"ן? לחץ כאן להתייעצות עם עורכי דין מקרקעין
 
פטור לדירה נוספת ממס שבח    

מס שבח הוא מס שמוטל על אדם שמוכר את דירתו.
אדם אשר מוכר דירת מגורים בין ה-1 בינואר 2011 ועד ה-31 בדצמבר 2012, יהיה זכאי על פי בקשתו, לפטור לדירה נוספת ממס שבח , מלא או חלקי - לפי סכום המכירה:
כאשר שווי המכירה הוא עד לסכום של 2,200,000 ₪ - תהיה המכירה פטורה ממס באופן מלא;
במקרה בו שווי המכירה עולה על 2,200,000 ₪ - הפטור לא יהיה מלא, אלא מורכב מנוסחה מסוימת המפורטת בתיקון לחוק. יחד עם זאת, באמצעות החזר הוצאות ניתן להביא לכך שגובה הפטור יהיה זניח עד מלא. ההתניות שנקבעו לעניין פטור זה קובעות, כי פטור ממס (מלא או חלקי) אשר ניתן לפי הוראות התיקון, לא יינתן למוכר אחד יותר מפעמיים, ולפיכך, לא יהיה ניתן למכור בפטור זה יותר משתי דירות. בנוסף, הוראות הסעיף לא יחולו על מי שקיבל את הדירה בלי תמורה בתקופה שמיום 1 בנובמבר 2010 עד יום 31 בדצמבר 2012, או במקרה שבו מכירת דירת המגורים המזכה היא מכירה לקרוב.

העלאת שיעורי מס רכישה לגבי דירה שאינה דירה יחידה (דירה נוספת)

לגבי מס רכישה המוטל בגין דירה שאינה דירת מגורים יחידה (כלומר, דירה נוספת), הנרכשת בין יום 21 לפברואר 2011 לבין יום 31 בדצמבר 2012 עודכנו מדרגות המס, וכעת בבואנו לרכוש דירה, עלינו לשלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות בהתאם לאמור להלן:
1. על חלק השווי שעד מיליון ₪ - 5%;
2. על חלק השווי שעולה על מיליון ₪ ועד שלושה מיליון ₪ - 6%;
3. על חלק השווי העולה על שלושה מיליון ₪ - 7%.

לדוגמה, אם נרכוש דירה ששווה 5 מיליון ₪,  על המיליון הראשון נחויב במס רכישה בסך של 50,000 ₪ (5% מס רכישה), על שני המיליון הנוספים נחויב ב-120,000 ש"ח (6% מס רכישה) ועל שני המיליון האחרונים נחויב ב-7% מס רכישה, שווה ערך ל-140,000 ₪. כלומר, בסה"כ נחויב ב-310,000 ₪.
 
הפחתת שיעורי מס רכישה לגבי דירה יחידה

בהתייחס לאותם תאריכים (בין יום 21 לפברואר 2011 לבין יום 31 בדצמבר 2012) אך כאשר הדירה הינה דירה יחידה, מס הרכישה המוטל על עסקת רכישה הוא:
1. על חלק השווי שעד 1,350,000 ₪ - לא ישולם מס (מדובר בהעלאת גובה הסכום הפטור, ומכאן ההקלה בהוראת השעה לגבי רוכשי דירה יחידה למטרת מגורים).
2. על חלק השווי העולה על 1,350,000 ₪ ועד 1,601,210 ₪ - 3.5%.
3. על חלק שווי העולה על 1,601,210 ₪ - 5%.

לדוגמא, מי שירכוש דירה יחידה ב-2,000,000 ₪,  על הסכום שעד 1,350,000 ₪ - לא יחויב במס רכישה (0%), על ההפרש בין 1,601,210 ₪  ל-1,350,000 ₪ (251,210 ₪) ישולם מס רכישה בגובה 3.5%, כלומר - 8792.35 ₪. בעבור ההפרש בין הסכום המלא - 2,000,000 ₪ לבין 1,601,210 ₪ (398,790 ₪), ישולם מס רכישה בגובה 5% כלומר, 19,939.5 ₪. סה"כ מס הרכישה שישולם יעמוד על 28,731.85 ₪.

* כהן & הרשקוביץ', משרד עורכי דין ומגשרים. הכותב הוא מנהל פורום ליווי עסקי בפורטל משפטי.

** האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. בכל מקרה, השימוש באמור במאמר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, בין משרד עו"ד כהן-הרשקוביץ ובין המשתמש, משרד עו"ד כהן-הרשקוביץ אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר זה, כל עוד השימוש במידע נעשה שלא באמצעות משרד עו"ד כהן-הרשקוביץ.

גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

משרד עו"ד, מגשר ונוטריון גיא הרשקוביץ – מומחים במשפט אזרחי ומסחרי
משפט מסחרי, דיני עבודה, מקרקעין ונדל"ן, משפט מנהלי, הסכם הפצה, דיני מיסים

האם מאמר זה עזר לך?

contactלקבלת ייעוץ מגיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

לקבלת ייעוץ מגיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון