zap group mishpati logo

צוואה

סכסוכי ירושה: איך תתמודדו עם המשבר?
מאת:דניאל קורן - מערכת משפטי
6 דק'
ייפוי כוח מתמשך: להחליט ולנהל את עתידנו היום, כי ייתכן שמחר לא נהיה מסוגלים לכך
צוואה הדדית – בחייהם ובמותם לא נפרדו
מחשבה אחת קדימה - ייפוי כוח מתמשך
הבן הפעיל לחץ על אמו שהעבירה את כל רכושה אליו, אך הצוואה בוטלה
ייפוי כוח מתמשך – כדאי או מסוכן?
מאת:נעמי נתן - מערכת זאפ משפטי
6 דק'
איך להימנע מסכסוכי ירושה כשהחלוקה בין היורשים לא שוויונית
הבנקים מערימים קשיים על מיופי הכוח בייפוי כוח מתמשך – כיצד מתמודדים?
ייפוי כוח מתמשך – מה נדרש וכיצד מפעילים?