• 20 בספטמבר 2012

    סגירת מפעל

    אנחנו כמה עובדים ששמענו שעומדים לסגור את המפעל. לא מצליחים לברר אם זו שמועה או לא. מה אנחנו יכולים לעשות ומה הזכויות שלנו?

    20 בספטמבר 2012