• 22 בפברואר 2016

    מעסיק פשט רגל וחייב לי 2 משכורות

    המעסיק שלי פשט רגל והוא חייב לי 2 משכורות אחרונות
    מי ישלם לי את המשכורות שלא קיבלתי?

    22 בפברואר 2016