• 16 באוקטובר 2012

  אי ציון מע"מ בחוזה

  קיבלתי שרות מחברה גדולה והודיעו לי בהתכתבות מוקדמת ובחוזה שאשלם 1000 ש"ח. בחשבונית חויבתי על 1000 ש"ח + מע"מ. לא היה שום זכר למע"מ בהתכתבות ובחוזה, שם רשום: "נותנת החסות מסכימה לשלם סכום של 1000 ₪". אני שמה לב שניסוח החוזה מתייחס למה שאני משלמת לא כמה מזה החברה מקבלת. כשהסכמתי, אני לחלוטין הבנתי שאני משלמת 1000 שקל בלבד. האם מותר להם לא להזכיר את המילה מע"מ בחוזה ואז לחייב אותי או האם זכותי לבקש חשבונית על סך 1000 ש"ח כפי שסוכם? תודה!
  זה מה שמצאתי אונליין, האם זה מתאים למצבי? : הצגת מחיר תכלול הודעה על המס (תיקון מס' 2) תשל"ט-1978
  131. עוסק המציג ברבים או מפרסם בכל דרך שהיא מחירו של נכס או שירות שחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, אינו חל לגביו, יציין אם המחיר כולל מס ואם לאו.

  16 באוקטובר 2012
 • 17 באוקטובר 2012

  אי ציון מע"מ בחוזה

  ג'ין שלום,
  חוק הגנת הצרכן קובע כי עוסק (דהיינו מי שמוכר נכס או נותן שירות כחלק מעיסוקו), לא יפרסם ולא ינקוב במחיר של נכס או שירות המוצע לצרכן (דהיינו, מי שקונה נכס או שירות לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי), אלא אם כן הוא המחיר הכולל, ורק במטבע ישראלי. המחיר הכולל, מוגדר בחוק הגנת הצרכן כמחיר הכולל, בין היתר, גם מס ערך מוסף. זו ברירת המחדל, אך ישנם מספר חריגים לכלל הנ"ל, אשר בהיעדר פרטים נוספים על סוג השירות שרכשת, אינני יכול כמובן לדעת האם הם חלים בעניינך.

  17 באוקטובר 2012
  • 12 בנובמבר 2012

   אי ציון מע"מ בחוזה

   תודה על עצתך, הבהרתי שלא צוין שזה לא כולל מע"מ ושאני מוכנה לשלם את הסיכום ככולל מע"מ כנהוג בישראל והם הסכימו לזה. יכול להיות שזה מין תרגיל שהם מנסים ואם הולך הולך והרוויחו אם לא, אז הם "סופגים".

   12 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?