הפרת הסכם עבודה - פורום חוזים

שאלה חדשה
 • אנונימי

  נשלח ע"יאנונימי 01:20, 11 במאי 2014

  עבדתי שבוע עד עכשיו,ורשום בחוזה את הדברים הבאים: תקופת ההסכם א. מוסכם בזאת כי כל צד רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת תוך הודעה למשנהו, בת 14 ימים, פרט למקרה של פיטורין בנסיבות השוללות תשלום פיצויי פיטורים ו/או הודעה מוקדמת. למרות האמור לעיל, בשלושת החודשים הראשונים, הפסקת הסכם זה תהיה בהודעה מראש על פי המתחייב בחוק בלבד. ב. יחד עם זאת שמורה לחברה הזכות לפי שיקול דעתה, לוותר על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת כולה או חלקה תמורת תשלום, חלף הודעה מוקדמת. אי תחרות העובד מתחייב להימנע מכל פעולה ומכל שיתוף פעולה עם גורם מתחרה לחברה. במשך תקופת העסקתו בחברה ובמשך 12 חודשים מתום תקופת הסכם ההעסקה בינו לבין החברה, ו/או ממועד הפסקת ביצוע עבודות עבור החברה, מכל טעם שהוא, בין במישרין ובין אם בעקיפין, וזאת בכל תחום בו עוסקת או תעסוק החברה. נכון למועד חתימת הסכם זה, עיסוק החברה הינו בתחום הובלות ולוגיסטיקה. התחייבות העובד בנושא סודיות ואי-תחרות הינן הן לטובת החברה המעבידה, ולכל גוף או תאגיד הקשורים אליה. פיצוי מוסכם היה והעובד יפר איזו מחובות הסודיות, הנאמנות ו/או אי-התחרות, הרי מבלי לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדת לחברה, יפצה העובד את החברה בפיצוי מוסכם ללא צורך בהוכחת נזק בגובה של 12 משכורות אחרונות מלאות של העובד. שאלתי היא אם עכשיו אני מפסיק את עבודתי ואני הולך לעבוד בלוגיסטיקה אני צריך לשלם פיצוי בסך 12 משכורות למרות שלא קיבלתי אפילו משכורת אחת? והאם חלה הודעה מוקדמת של 14 יום למרות שעבדתי רק שבוע?

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד גילעד ושדי

  עו"ד גילעד ושדי,מנהל הפורום

  11:47, 11 במאי 2014

  אנא פנה לפורום "דיני עבודה".

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד גילעד ושדי

מנהל הפורום: עו"ד גילעד ושדי

בעל תואר ראשון במשפטים L.L.B, בעל תואר שני במנהל עסקים M.B.A וחבר לשכת עורכי הדין בישראל משנת 2007.
למידע נוסף

077-9968209 חיוג
הודעה

כל אדם חותם במהלך חייו על חוזים מסוגים שונים: חוזי שכירות, חוזי מכר, חוזים למתן שירותים, חוזי ביטוח, חוזי קבלנות ועוד.
בפורום זה ננסה לתת מענה ראשוני לשאלות הגולשים הנוגעות לכל השלבים ב"חייו" של החוזה – המשא ומתן, כריתת החוזה, קיומו והפרתו.

 

התשובות בפורום הנ"ל מהוות הכוונה משפטית ראשונית בלבד אשר ניתנת על בסיס העובדות שפורטו בשאלה, או על בסיס הנחות שמופיעות בתשובה. אנו ממליצים כי ככל שהשואל מבקש לנקוט בפעולות בקשר לשאלה ששאל, הוא יפנה לעורך דין לקבלת ייעוץ פרטני וספציפי באשר לדרך הפעולה בה ינקוט.