• 5 בנובמבר 2012

  ביטול צק בעקבות הפרת חוזה

  נתתי צקים לגן פרטי עבור 12 חודשים, החל מיום 1.9.12 ועד ליום 1.8.2013.
  עכשיו (חודש וחצי בלבד) לאחר תחילת השנה החלטנו שהגן אינו ראוי לטפל בילדינו ועל כן הגשתי בקשה להפרת ההסכם. כנדרש מהחוזה נתתי חודש הודעה מוקדמת.
  הגגנת טוענת כי עלי לתת חודשיים הודעה מוקדמת על סמך סעיף בחוזה: "במקרה שההורים מעוניינים בהוצאת הילד ממסגרת הגן יוכלו לעשות זאת בתנאי שיודיעו ל XXX בעלת הגן על כוונתם זו במפורשות ובכתב לפחות 30ימים מראש. בכל מקרה ישלם ההורה תשלום מלא הן על תקופת שלושים הימים והן על התקופה המשלימה את החודש העוקב הקלנדארי לחודש עזיבת הילד מהגן".
  האם אני חייב לשלם חודשיים הודעה מוקדמת? וגם - מה הדין במקרה שנחליט לבטל את הצק?
  אציין כי הגננת מסרבת להחזיר לנו את הצקים ודורשת תשלום על חודשיים - לטענתה - כפי שאומר החוזה.
  אשמח לתשובה. תודה מראש. לאון

  5 בנובמבר 2012
 • 6 בנובמבר 2012

  ביטול צק בעקבות הפרת חוזה

  לאון שלום,
  הסעיף שציטטת מהחוזה מנוסח לדעתי, באופן שאינו ברור. אני סבור שיש לפרש אותו באופן שעליך לשלם עבור תקופת 30 ימי ההודעה המוקדמת, וכן להשלים את התשלום עבור החודש בו הסתיימה תקופה זו, כך, שאם 30 ימי ההודעה המוקדמת הסתיימו, למשל, באמצע החודש, אזי עליך לשלם עבור התקופה שעד סוף אותו החודש.
  יחד עם זאת, כאמור לעיל, הסעיף מנוסח בחוסר בהירות, וייתכן שיפורש אחרת על ידי בית המשפט, דהיינו, שבנוסף לתשלום 30 ימי ההודעה המוקדמת עליך לשלם חודש נוסף ("החודש העוקב הקלנדארי").
  באשר לביטול ההמחאות –בהנחה שלהמחאות שנתת יש כיסוי ונתת אותן מתוך כוונה לכבדן, הרי שבנסיבות בהן אתה סבור בתום לב כי אין לך חובת תשלום (העילה המשפטית קרויה: כשלון תמורה), מותר לך לתת לבנק הוראה לא לכבד את ההמחאה, בלי שהדבר יחשב לעבירה פלילית, ולפי הוראת סעיף 75 פקודת השטרות, הבנק יהיה חייב לכבד את הוראתך. יחד עם זאת, ביטול ההמחאות לא מבטל את עצם נתינתן, וההמחאות מהוות ראיה לכאורה לחובתך לשלם את התמורה הנקובה בהן. לכן, אם הגננת תסבור כי היא זכאית לתשלום ההמחאות שמסרת, כולן או חלקן, היא תוכל להגיש את ההמחאות לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, ואז יהיה עליך להגיש התנגדות לביצוע ההמחאה ולשטוח בפני בית המשפט את טענותיך מדוע אינך חייב בתשלום. יתרה מכך, והדבר כבר גולש ממסגרת הפורום הזה, אם ההמחאות שמסרת לגננת היו סחירות (דהיינו, לא "למוטב בלבד"), ייתכן והן כבר עשו דרכן לידי צד שלישי, אשר אם הוא קיבל אותן בתמורה ובתום לב, ההגנה שלך כלפי הגננת (כשלון תמורה) ככל הנראה לא תעמוד לך כלפיו.

  6 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?