• 14 במאי 2015

    סעיף לא ברור

    האם יש טעות בסעיף זה במילים" מצד צד"?

    הצדדים מסכימים בזה ביניהם שכל איחור, או עיכוב מצד צד להסכם זה בעמידה על זכויותיו או בהעלאת דרישות מצידו, או איחור או עיכוב בנקיטת צעדים משפטיים ו/או קבלת כספים לא יפגעו במאומה בזכויותיו של אותו צד כלפי האחר, ולא יחשבו כויתור על זכות מזכויותיו על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

    14 במאי 2015
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?