• 4 בדצמבר 2012

  אפוטרופוס


  הוריו של קטין חתמו על הסכם בשמו של הקטין.
  לימים הקטין הפך לבגיר עוד בטרם מימוש ההסכם.
  האם על פי החוק ההסכם תקף או שהקטין שכבר הפך לבגיר צריך לחתום על ההסכם.
  על פי החוק הויו של קטין חדלים מלשמש אפוטרופוס לילדיהם בהגיעם לגיל 18.
  האם במקרה זה ההסכם המקורי בטל ?
  תודה

  4 בדצמבר 2012
 • 5 בדצמבר 2012

  אפוטרופוס

  אלי שלום,
  חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי פעולה משפטית של קטין, שניתנה לה הסכמה של נציגו (הוריו או אפוטרופוס שמונה לו), תקפה, ולכן, בדרך כלל, מעמדה הינו כמו כל התחייבות חוזית אחרת, והיא לא ניתנת לביטול רק מחמת העובדה שנעשתה על ידי קטין. לכן, לשאלתך, ההסכם מחייב, ואין צורך בחתימה נוספת עליו על ידי הקטין שהפך לבגיר. לתקפותו של ההסכם שנקשר בשמו של קטין ישנם שני חריגים עיקריים: 1. ישנה רשימה של פעולות משפטיות המפורטות בחוק הנ"ל, לגביהן נקבע כי האפוטרופוסים של הקטין צריכים לקבל אישור מראש של בית המשפט, וללא אישור כזה, אין להן כל תוקף (למשל, רכישת או מכירת דירה או מתן ערבות). 2. מקרים בהם הנציג של הקטין, בהתקשרותו בהסכם, הפר את חובת הנאמנות שלו כלפי הקטין – במצבים כאלה הקטין יוכל לפנות לבית המשפט ולבקש מבית המשפט לבטל את הפעולה שעשה הנציג בשמו, וזאת, בין היתר בהתבסס על הוראות חוק הנאמנות וחוק השליחות. בדרך כלל בית המשפט יורה על ביטול הפעולה רק אם הצד שכנגד ידע על הפרת חובת הנאמנות כנ"ל. אם הצד שכנגד לא ידע על הפרת חובת הנאמנות, החוזה ימשיך לעמוד בתוקפו, אך, תעמוד לקטין עילת תביעה נגד נציגו.
  מכל מקום, אם הקטין רוצה לפעול לביטול ההתחייבות שנעשתה בשמו, עליו לעשות כן ללא שיהוי, מיד עם הפיכתו לבגיר.

  5 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?