• 16 בדצמבר 2012

  ביטול חוזה שכירות

  האם יש לי בסיס לבטל חוזה שכירות אם השוכר הקודם שיקר לי בנוגע לרעש בדירה? השכן מרעיש מאוד (מה שנקבע כבר על ידי משטרה שהזמנתי כרעש לא סביר)ובעל הדירה איננו מוכן לשחרר אותי מהחוזה לפני שאמצא מחליף.
  תודה מראש!

  16 בדצמבר 2012
 • 17 בדצמבר 2012

  ביטול חוזה שכירות

  גל שלום,
  האפשרות לבטל את ההסכם מחמת רעש קיצוני ולא סביר תלויה, קודם כל, בשאלה האם עניין זה הוסדר מפורשות בהסכם, או האם נעשה לגביו מצג לפני חתימת החוזה. אתה מזכיר בשאלתך מצג שעשה השוכר הקודם, אך, בהנחה שחוזה השכירות נערך מול בעל הדירה ולא מול השוכר הקודם, יש לברר האם מצג זה נעשה בידיעתו של בעל הדירה, והאם בעל הדירה היה מודע לכך שמדובר במצג שאינו נכון. אם כן, קמה לך עילת ביטול הן לפי חוק השכירות והשאילה (בעילת אי התאמה) והן לפי חוק החוזים (בעילה של הטעיה). מכל מקום, גם אם בעל הדירה לא עשה כלפיך מצג כלשהו בכל הנוגע לרעש בדירה, עדיין אתה יכול לפעול לביטול החוזה, בין בטענת טעות, ובין בטענה כי החוזה כולל תנאי לפיו ניתן לעשות שימוש סביר למגורים בדירה (תנאי כזה, שאינו כתוב מפורשות בחוזה אך ניתן לטעון כי ברור שהוא נכלל בו, קרוי "תנאי מכללא"), ולכן, אם אכן מדובר ברעש קיצוני שאינו מאפשר שימוש סביר בדירה, תנאי זה הופר וזו עילה לביטול החוזה. כמו כן, חוק השכירות והשאילה מאפשר לך במקרה של אי התאמה בין איכות הנכס למה שסוכם, להפחית את דמי השכירות המשולמים ביחס שבין שווי השכירות המוסכמת לבין שווי השכירות הכוללת את הפגם (הרעש). תשומת לבך מופנית לכך כי למרות שלכאורה קמה לך עילת ביטול, מומלץ כי תקדים לביטול התראה בכתב.

  17 בדצמבר 2012
  • 23 בנובמבר 2014

   ביטול חוזה שכירות

   שלום רב, שאלתי היא כזאת.
   אחי שוכר דירה בצפון, שהיא דרך מתווך.
   עד היום לא הייתה בעיה עם הדירה, לפני כחודש הותקן מתחת לדירה וונטה שעובדת כל שעות היום ומפריעה לניהול תקין של חיים בבית, למנוחה ושינה בבית. ולשקט .
   אחי מעוניין לעבור דירה, ולבטל את החוזה.
   לאותו מתווך יש דירה אחרת פנויה שהוא מחפש לה שוכרים, באותו הסכום, אחי מעוניין לעבור לדירה השניה .
   אני מחפשת דרך בחוק שתיתן לי עילה לביטול החוזה, בבקשה אם אפשר תשובה. מה ניתן לעשות במקרה כזה?

   23 בנובמבר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?