• 19 בדצמבר 2012

  כרטיס אדי

  האם ניתן לראות בכרטיס אדי חוזה מחייב?
  אם לא, מה ניתן לעשות כדי לעשותו ככזה?

  19 בדצמבר 2012
 • 20 בדצמבר 2012

  כרטיס אדי

  ארז שלום,
  הסכמה לתרומת אברים לאחר מותו של אדם, אינה מהווה חוזה, כמשמעותו בחוק החוזים, בין היתר, באשר אין בה התחייבות והיא מתייחסת לתקופה שלאחר מותו של נותן ההסכמה.למרות שפורום זה אינו עוסק בצוואות, אוסיף ואציין כי עיון בטופס ההסכמה באתר "אדי" מלמד כי על פניו הוא גם לא מהווה צוואה תקפה לפי חוק הירושה.משמעות ההסכמה לתרומת איברים והחתימה על כרטיס "אדי" מוסדרים בהוראותיו של חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ג-1953, המסדיר את השתלות האיברים, והוא החוק שגם קובע את נפקותם.חוק זה בוודאי חורג מהנושא בו עוסק פורום זה, ובשאלות נוספות בעניין זה אנו ממליצים כי תיצור קשר עם משרד הבריאות האמון על יישומו של החוק הנ"ל או עם אגודת "אדי".

  20 בדצמבר 2012
  • 24 בדצמבר 2012

   כרטיס אדי

   האם לא ניתן להתחייב מה יעשה בגופי לאחר מותי בצורה של חוזה (ולא בצוואה)? אם לא, מדוע?
   מה חסר כדי שזה יהווה חוזה?

   24 בדצמבר 2012
   • 25 בדצמבר 2012

    כרטיס אדי

    ארז שלום,
    1. כפי שציינו בתשובה, שאלת תרומת האיברים מוסדרת בחוק ספציפי, חוק האנטומיה והפתולוגיה, המתייחס גם להסכמה שאדם נותן בחייו לתרומת איברים. 2.לגבי חוזה מול צוואה – הרי שחוק הירושה קובע כי הסכם בדבר ירושתו של אדם, שנעשה בחייו, בטל. דהיינו, כי אדם יכול לצוות את עזבונו רק בצוואה ולא בחוזה 3. עוד נציין, כי בהתחייבות מהסוג לגביו אתה שואל, נשאלת השאלה מי הוא הצד השני לחוזה, או במילים אחרות, מי הוא הזכאי לבקש את אכיפת החוזה עליו חתמת.

    25 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?