• 31 בדצמבר 2012

  הפרת חוזה

  שלום רב,

  בני שהה בגן פרטימתחילת השנה. חתמנו על חוזה המחייב אותנו במקרה של הוצאת הילד מהגן בהתראה של חודש ותשלום של חודש נוסף. סעיף נוסף בחוזה היה שלא תהיה לנו כל תלונה כלפי האיוש הפרסונלי בגן. לפני שחתמנו מחקנו את הסעיף. לצערנו בעלת הגן שנעדרה רבות, החליפה מתחילת השנה מס סייעות (לפחות 5)לא התרעמנו עד שהגיעה הסייעת האחרונה שהתעלמה במכוון מהילד אפילו בנוכחותנו. הילד שעד שהגיעה הסייעת הלך לגן בשמחה החל לגלות סימני מצוקה ולא הסכים להיפרד בבוקר. בשל העדרויות רבות של בעלת הגן ויחס הסייעת החלטנו להוציאו מהגן ולא להותירו סובל. בעלת הגן דורשת את הפיצוי המצוין בחוזה אך לדעתנו מחיקת הסעיף מאפשרת לנו לטעון להפרת חוזה מצד בעלת הגן.
  האם זה נכון? תודה

  31 בדצמבר 2012
 • 3 בינואר 2013

  הפרת חוזה

  אורלי שלום,
  באופן כללי ניתן לומר כי במחיקת הסעיף בו נקבע לא תהיינה לכם תלונות כלפי האיוש הפרסונלי, הסכמתם למעשה כי יש לכם זכות להעלות תלונות בעניין זה. לכן, אם הגננת ערכה שינויים פרסונאליים שאינם מקובלים עליכם והיו לכם טענות כלפי הצוות היא, לכאורה, הפרה את החוזה. יחד עם זאת, על מנת שתוכלו לבטל את החוזה בעקבות ההפרה הנ"ל (ובכפוף לכך שהחוזה איננו קובע הסדר אחר בכל הנוגע לביטולו בשל הפרה), צריך להיות ברור כי אתם העליתם את הטענות בעניין האיוש הפרסונאלי, וכי הודעתם לגננת כי היא מפרה את החוזה, ואם ההפרה לא תתוקן, תבטלו את החוזה עמה. ויובהר, כי לא הייתם צריכים לעשות שימוש דווקא במונחים משפטיים כמו "הפרה" ו "ביטול חוזה", ודי אם הבהרתם לבעלת הגן כי החלפת הסייעת אינה מקובלת עליכם, וכי לא תמשיכו לשלוח את ילדכם לגן, אם זו לא תוחלף או אם המצב בגן לא ישתפר. כאשר החוזה בוטל על ידיכם בשל הפרתו, ובכפוף לכך שהביטול היה כדין (כלומר, אחרי התראה על הפרה, התראה שלא תוקנה), אינכם צריכים לשלם את הסכום שנקבע בו לגבי הוצאה של הילד מהגן לפני תום שנת הלימודים.

  3 בינואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?