• 14 בינואר 2013

  תנאים לביטול חוזה

  שלום,
  האם התנאים הבאים מספיקים לביטול חוזה:
  1. תאריך החוזה שגוי.
  2. אשתי גם רשומה בתור צד בחוזה אבל לא חתמה על החוזה ולא על יפוי כח.


  תודה רבה

  14 בינואר 2013
 • 14 בינואר 2013

  תנאים לביטול חוזה

  לירון שלום,
  שאלתך כללית מדי, אך באופן כללי ניתן לציין כי עצם העובדה כי התאריך הנקוב בחוזה שגוי, אינה עילה לביטולו או לאי קיומו, וכן כי העובדה כי מי מהצדדים לחוזה אינו חתום עליו, משמעותה הינה כי אותו צד אינו מחוייב בו, אך הדבר אינו פוטר את הצדדים שכן חתומים על החוזה, מלקיימו. לגבי חלקה השני של התשובה אוסיף ואציין כי האמור בה נכון באופן כללי, אך בנסיבות מסויימות, הנוגעות הן למשא ומתן לקראת חתימת החוזהוהן לעיסקה נשוא החוזה, ייתכןוהתשובה תיה שונה, לכאן או לכאן.

  14 בינואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?