open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 4 באוגוסט 2018

      חוזה הסכם לימודים מכללת מגמות

      שלום, אני חיילת משוחררת. קיבלתי הצעה ממכללת מגמות לקורס דרופשינג, החוזה שאישרתי היה טלפוני. זה היום השלישי שלי והחלטתי שאני מתחרטת על הלימודים. הסכום מאוד גבוה לי ביחס לשיעורים הדלים.
      יש אפשרות לבטל?

      4 באוגוסט 2018
     • מנהל הפורום עו"ד גילעד ושדי 5 באוגוסט 2018

      יש לקבל עותק של ההסכם החתום. כמו כן הקלטה של הסיכום בינכם בטלפון. לאחר מכן יש לבדוק האם יש אפשרות ליציאה מוקדמת. במידה ואין יש להגיש תיבעה בתביעות קטנות נגד המוסד בשל תנאים מקפחים בחוזה.
      במידה ולא נשלח אלייך עותק מהחוזה עד כה זה גם לא תקין.
      ובכל מקרה יש לנסות להגיע להבנות עם המוסד.
      בהצלחה.

      5 באוגוסט 2018
      • 5 באוגוסט 2018

       היי. תודה על הייעוץ
       ביטלתי את הקורס אך חייבו אותי בתשלום מלא. ללא ידיעתי וללא אישור ממני.
       מה אני אמורה לעשות עכשיו?

       5 באוגוסט 2018
     • 4 באוגוסט 2018

      4.2 .השתתפות הסטודנט במסלול כרוכה בחשיפה למידע סודי של המכללה, הכולל, בין היתר, שיטות לימוד, שיטות מסחר, שיטות ניתוח נתונים, נתוני מסחר, גרפים, ניתוחים, תמחירים, מערכות מידע, סימני מסחר, אשר כולם קניינה הרוחני המוגן של
      המכללה )להלן: "המידע הסודי"(. הלקוח מתחייב שלא לעשות במידע הסודי, אלא לשימושו האישי והפרטי. פגיעה בקניינה הרוחני של המכללה כנ"ל, תוביל למיצוי מלוא זכויות המכללה כדין.
      5.2 תנאי ביטול עסקה: במידה והלקוח יבטל את הרשמתו למסלול, בין אם השתתף בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו, מכל סיבה
      שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר המסלול, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט החזרים כמפורט להלן:
      1.5.2 לעניין ביטול, מועד ביטול העסקה יהיה אך ורק היום בו נתקבלה במשרדי המכללה הודעה בהתאם לסעיף 14ט
      לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 .הודעה בעל פה )תוך מתן פרט מזהה נוסף שהוסכם עליו עם הצרכן בעת
      ההתקשרות(, בדואר רשום, בדואר אלקטרוני למייל il.co.megamot@rishum , בפקסימיליה. יובהר, כי אי הופעה
      לשיעורים ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל
      טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בהתאם להוראות סעיף זה.
      2.5.2 במסגרת הסכם זה, הלקוח רוכש מסלול לימודים הכולל מספר קורסים במחיר מופחת. מובהר בזאת ללקוח כי
      תנאי הביטול הנוגעים לכלל המסלול כלומר, הלקוח אינו יכול לבטל חלק מהמסלול אם החל בו, לא יכול לבקש
      זיכוי על קורס מסוים מתוך המסלול וכיו"ב.
      2.5.2 כל הרוכש מוצר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 .ותקנות הגנת
      הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א-2010( להלן: "חוק הגנת הצרכן"(
      3.5.2 תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את
      אריזתם המקורית, ו/או במקרה של ביטול העסקה לאחר שהלקוח ביצע כניסה לאתר הקורס המקוון וחתם את
      שמו בעמוד החתימה. לאחר החתימה חזקה על הלקוח כי עשה שימוש במערכת וקיבל גישה לחומרים שישנה
      אפשרות להעתקם.
      4.5.2 ביטול עסקת מכר שיתבצע לאחר מועד מתן שירות – לא יינתן כל החזר.
      5.5.2 מועד מתן שירות - מאחר ומדובר בקורס האון ליין ועל כן שהלקוח חשוף לכל תכני הקורס מהרגע הראשון
      לשליחת הלינק, לא תינתן אפשרות לביטול העסקה לאחר שליחת הלינק למייל ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר .
      7.5.2 במקרה של תשלום בהוראת קבע אשראי, למכללה שמורה הזכות לחייב את הלקוח בחיוב רגיל של כרטיס
      אשראי לאחר 3 חודשים, בהפרש שנותר ללקוח לשלם.
      6.2 .כל שינוי להסכם זה יבוצעו בכתב ובחתימת הלקוח והמכללה.
      7.2 .עזרה במציאת עבודה לתלמיד – המכללה תוכל לסייע לתלמיד במציאת עבודה בתחום שוק ההון והנדל"ן אצל ברוקרים, בתי
      השקעות וחברות העוסקות בנדל"ן, עימם התקשרה המכללה. הקבלה לעבודה כפופה לעמידת התלמיד בתנאי הקבלה
      הנהוגים אצל אותם גורמים.
      8.2 הסכם זה מגדיר במלואו את תנאי העסקה של הלקוח מול המכללה. מסמך זה מהווה את ההסכם היחידי בין הלקוח למכללה.
      לצורך ענין זה לא יכללו הסכמות שניתנו בעל פה, מיסרונים, אי מיילים וכו' אלא רק הסכם זה.
      9.2 .בכל מקרה של מחלוקת בין הלקוח למכללה, יהווה כל תיעוד ברישומי המכללה ראיה לאמיתות תוכנו של התיעוד.

      4 באוגוסט 2018
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form