• 10 בפברואר 2013

  הפרת חוזה

  אני משכיר דירה
  בחוזה השכירות נכתב כי באם השוכר יפר את החוזה ולא יפנה את הדירה ישלם השוכר עבור כל יום סכום מסוים
  השכירות שולמה בצקים הצק הופקד כחודש לאחר התאריך והצק חזר
  נשאלת השאלה באיזה יום הופר החוזה האם ביום חילול הצק או ביום שבו היה אמור להיות התשלום

  10 בפברואר 2013
 • 10 בפברואר 2013

  הפרת חוזה

  זאב שלום,
  לא ברור מדוע אתה סבור שיש קשר בין הסעיף שעניינו פיצוי מוסכם בגין איחור בפינוי הדירה, לבין האיחור בתשלום.
  לגבי האיחור בתשלום, המצב אינו ברור לחלוטין - השוכר חייב לשלם את דמי השכירות, ולשם כך, כך אנו מבינים, הפקיד בידיך המחאות מעותדות, והוסכם ביניכם כי אלה יופקדו בתאריכים המעותדים. מכיוון, שההמחאה לא הופקדה על ידיך במועד עליו הוסכם, עשויה לבוא טענה מצד השוכר, לפיה המחדל שלך הוא שגרם לבעיה, ושאילו ההמחאה היתה מופקדת במועד, היא היתה מכובדת על ידי הבנק, ולכן לא הייתה הפרה.
  כמובן, שהאמור לעיל אינו משחרר את השוכר מלשלם את דמי השכירות, ולכן מרגע שהודעת לו כי ההמחאה חוללה עליו לשלם את דמי השכירות הרלוונטיים.
  בכל הנוגע לפיצוי בגין האיחור בתשלום (פיצוי מוסכם, אם נקבע בחוזה, או הפרשי הצמדה וריבית), אנו בדעה כי המשכיר זכאי להם, גם במקרה זה, בגין התקופה שמהמועד שנקבע בהסכם כמועד התשלום ועד למועד התשלום בפועל, שהרי, בתקופה זו השוכר "נהנה" מאי התשלום, וההנאה היא בדמות ריבית והצמדה.
  המלצתנו הינה לתת לשוכר הודעה על כי ההמחאה חוללה, והזדמנות לשלם את דמי השכירות הרלוונטיים תוך מספר ימים. אם השוכר לא יענה לדרישה ניתן יהיה לתייחס להפרה כאל הפרה המזכה אותך בביטול החוזה (הכל, כמובן, בכפוף להוראות אחרות שנקבעו בחוזה בקשר לזכות לבטלו בשל הפרה, אם וככל שנקבעו כאלה).

  10 בפברואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?