• 24 בפברואר 2013

  החזר שכר לימוד

  בתי נרשמה ללימודים במכללה למנהל סימסטר אביב, הרישום בוצע כ-10 ימים לפני תחילת הסימסטר, שילמנו מראש לכל הסימסטר, כעבור 3-4 שיעורים הגיעה למסקנה כי הלימודים קשים עבורה והחליטה להפסיק את הלימודים, ביקשנו החזר של שכר הלימוד והודיעו לי שהודענו על ביטול באיחור ולכן איננו זכאים לכל החזר לפי התקנון שכר הלימוד מוחזר עם מודיעים תוך חודש והיא הודיעה אחרי חודש ו-4 ימים, אבקש לדעת כיצד בכל זאת אוכל לקבל החזר, מדובר בסכום של כ-17 אלף ₪ שאני לא מוכנה לוותר עליהם

  24 בפברואר 2013
 • 25 בפברואר 2013

  החזר שכר לימוד

  מזי שלום,
  על פניו, בתכם מחויבת בתנאי החוזה עליו חתמה (בהנחה כי בעת הרישום הסכמתם לתחולתו של התקנון אותו את מזכירה בשאלתך). יחד עם זאת, מכח סעיף 39 לחוק החוזים על הצדדים לחוזה לקיים את החוזה בתום לב, וכבר נקבע על ידי בתי המשפט כי בנסיבות מסוימות עמידה דווקנית על הוראה מסויימת בחוזה, עשויה להיחשב כהתנהגות שלא בתום לב. אנו סבורים כי ניתן לטעון כי התעקשות של מוסד הלימוד לגבות את מלוא שכר הלימוד בגין הסמסטר, בנסיבות בהן בתכם הודיעה על הפסקת לימודיה לאחר ארבעה שיעורים בלבד, ועשתה כן באיחור של 4 ימים בלבד לאחר המועד האחרון לביטול לפי החוזה, מהווה הפרה של חובת תום הלב. בנסיבות שתיארת בשאלתך, המלצתנו הינה להגיש נגד מוסד הלימוד תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות, בדרישה לקבל חזרה את חלקו היחסי של שכר הלימוד ששולם (בניכוי שכר הלימוד עבור השיעורים בהם נכחה בתכם). בהחלטתכם האם להגיש תביעה כנ"ל חשוב כי תזכרו כי העניין אינו נקי מספקות, וכי אם בית המשפט ידחה את התביעה הוא עשוי לחייב אתכם בהוצאות המשפט של מוסד הלימוד.

  25 בפברואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?