• 12 באפריל 2013

  חוזה שכירות

  ישנו חוזה שכירות בין השוכר הנכנס למשכיר הנכס,
  האם השוכר היוצא שאינו צד לחוזה השכירות יכול לדרוש תשלום עבור סככה שבנה למרות שהשוכר הנכנס לא מעוניין בה ולטעון כי קיים נ-ו-ה-ג מחייב?
  שאלה נוספת האם בכלל טענת נ-ו-ה-ג אפשרית כשמדובר בגורם חיצוני שהוא לא צד לחוזה?
  בחוזה השכירות אין שום איזכור של השוכר היוצא בכלל.

  12 באפריל 2013
 • 18 באפריל 2013

  חוזה שכירות

  יניב שלום, בכל הנוגע לשוכר הנכנס, באופן כללי ניתן לומר כי המקור היחיד לחובותיו הינו מה שסוכם בינו לבין משכיר הנכס. שאלת הסככה שבנה השוכר היוצא הינה בעיקר במישור היחסים שבינו לבין משכיר הנכס ותלויה בין היתר בהוראות החוזה ביניהם. בכפוף להוראות החוזה בין משכיר הנכס לבין השוכר היוצא, ניתן לומר באופן כללי כי השוכר היוצא, אם לא יקבל תמורה עבור הסככה שבנה (בין ממשכיר הנכס ובין מהשוכר הנכנס), רשאי לפרק אותה, ושוב בכפוף לכך שלא נקבע אחרת בהסכם, לאחר הפירוק עליו להחזיר את מצב הדירה לקדמותו.

  18 באפריל 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?