• 8 בינואר 2014

  שינוי בהפרשות הפנסיוניות במקרה של ביטוח מנהלים

  שלום, לאור השינוי הנכנס לתוקף החל מ-1.1.2014 (הגדלת הפרשות פנסיוניות של המעביד ל-6% במקום 5.5%), האם שינוי זה תקף גם במקרה של ביטוח מנהלים ולא קרן פנסיה חובה? תודה!

  8 בינואר 2014
 • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 8 בינואר 2014

  שינוי בהפרשות הפנסיוניות במקרה של ביטוח מנהלים

  שלום רב,

  צו ההרחבה לפנסי חובה קבע שיעורים הפרשות לרכיבי התגמולים ולרכיב הפיצויים כמפורט בטבלה שבסעיף 6 לצו.

  כפי שניתן לראות בטבלה הנ"ל- שיעורי הפרשות עולים באופן מדורג החל משנת 2008 ועד לשנת 2014, כך שבסופו של דבר החל משנת 2014 מחויב המעסיק לשלם הפרשות בשיעור של 6% חלק מעסיק,ו-6% פיצויים והעובד - 5.5%.

  צו ההרחבה קבע בסעיף 4 הוראות בקשר לתחולתו וביניהם אי תחולתו במקרים שבהם חל על העובד 'הסדר מיטיב'.

  כך שלמעשה מי שבמועד הקובע או לאחריו היה זכאי להפרשות שעומדות לכל הפחות על 17.5% משכרו לא חל עליו צו ההרחבה.

  ניתן לפרש את צו ההרחבה באופן לפיו עובד אשר במועד הקובע (1/1/2008) או לאחריו היה זכאי להפרשות בסך כולל של 17.5% משכרו - כפי שחל בהפרשות לביטוח מנהלים ששם בד"כ ההפרשות הינן בסך כולל של 18.33% (5-5-8.33), הרי שצו ההרחבה אינו חל עליו.

  יחד עם זאת, סעיף 5.א. לצו קובע שאין בהוראות הצו כדי לגרוע מזכויות עובדים שחל עליהם הסדר מיטיב. והפסקה שהינה בסעיף 5.א. קובעת כי במקרה שבו שיעורי ההפרשות לתגמולים (חלק עובד וחלק מעביד) נמוכים מהשיעורים הקבועים בטבלה שבסעיף 6ד' לצו, תעשה הגדלה בהתאם לשיעורים ולמועדים הקובעים בטבלה. כך שלפי האמור ניתן להבין שכן יש להגדיל את שיעורי ההפרשות גם של עובד שחל עליו הסדר מיטיב לשיעורים הקבועים בטבלה (היינו, 5.5. ו-6%).

  הואיל והנושא באמת 'טרי' עם כניסתה לתוקף של העלאת שיעורי ההפרשות החל משנת 2014 בהתאם לטבלה שבסעיף 6 לצו, ניתן למצוא דעות אשר מפרשות בהתאם לאפשרות הראשונה ומאידך דעות המפרשות בהתאם לאפשרות השניה וממילא גם טרם ניתנה הכרעה בבתי הדין בסוגיה זו, כפי שמן הסתם תינתן בהמשך ולכן על עובד או על המעביד לקבל ייעוץ משפטי פרטני בענין זה

  8 בינואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?